–  Jag tar den här hårda kritiken på största allvar. Vi har ett tungt ansvar att agera föredömligt och bolaget har sedan ett par år tagit en ny riktning. Den nya riktningen innebär bland annat ökat fokus på medarbetare, ökad transparens och tydliggörande av hur vi gör affärer, säger Sara Revell Ford, vd på Samhall.

I vintras tillsattes en arbetsgrupp vars uppgift är att gå igenom alla avtal för att säkerställa att bolaget har korrekta avtalsvillkor. Samhall har över 6000 kundavtal med en mängd underavtal vilket gör att det här är ett omfattande arbete som kommer att ta tid. Efter att ha påbörjat den interna granskningen kan det konstateras att det finns frågetecken när det gäller vissa avtal och rutiner och därför har företagsledningen beslutat att tillsätta en extern granskning.

– Varje dag går omkring 24 000 personer inom vårt arbetsmarknadspolitiska uppdrag till ett jobb på Samhall. Det är dem vi finns till för och just därför är det oerhört viktigt att vi agerar rätt, säger Sara Revell Ford, vd Samhall.

Utöver den externa granskningen kommer ytterligare ett antal åtgärder vidtas.

  • Vi samlar alla kalkyl- och anbudsexperter så att de ingår i en egen organisation.
  • Vi kommer ta in externa rådgivare som initialt ska granska våra kalkylverktyg. Därefter kommer vi införa externa rådgivare i de forum där större affärer beslutas om.
  • Vi går från stickprovskontroller till en mer omfattande och löpande granskning av våra avtal.
  • Vi stärker vi vår compliancefunktion, det gör vi för att säkerställa regelefterlevnad.

Samhalls viktigaste uppgift är att skapa utvecklande jobb åt personer med funktionsnedsättning, som har en arbetsförmåga men som har väldigt svårt att få ett jobb på den ordinarie arbetsmarknaden. Samhall finns till när alla andra arbetsmarknadsinsatser är uttömda. Våra medarbetare jobbar med alltifrån montering, paketering och lagerarbete till tvätt, lokalvård och avlastning inom äldreomsorgen.