Samhall lanserar nu en omfattande hållbarhetssatsning under namnet ”Samhall – en hållbar affär”. Inom ramarna för satsningen kommer samtliga bolagets verksamheter att genomlysas i syfte att minska Samhalls miljöpåverkan. Det första området där Samhall nu kraftfullt agerar är företagets resor och transporter, där målet är att halvera koldioxidutsläppen till år 2025.

 – För oss är det självklart att göra allt vi kan för att stoppa vår negativa miljöpåverkan. Inte bara för att rädda vår planet – utan också för att vi ser affärsmöjligheter där andra ser hinder, säger Samhalls vd Monica Lingegård.

 Trycket på naturresurserna ökar och utsläppen av koldioxid måste halveras varje decennium för att hålla temperaturökningen under två grader. Att minska den globala uppvärmningen är allas ansvar – men särskilt de stora företagens. Därför ökar Samhall nu sitt fokus på en minskad klimatpåverkan och en snabbare omställning till en cirkulär ekonomi. De initiativ som bolaget nu tar kretsar i ett inledande skede främst kring transporter och resor, minskad plastanvändning och främjandet av cirkulära tjänster.

 Samhalls medarbetare arbetar idag hos över 4600 kunder på fler än 600 orter och företagets resor och transporter står idag för cirka 80 procent av bolagets egna utsläpp. I syfte att kraftigt minska bolagets klimatpåverkan har Samhall nu beslutat att halvera koldioxidutsläppen för sina resor och transporter till år 2025. 

 Detta ska uppnås genom en rad kraftfulla åtgärder som syftar till att företagets anställda både ska göra färre resor och köra smartare, genom att exempelvis optimera körsträckor. Samhalls transporter ska också ske med mer miljövänliga transportmedel som tåg, el- och hybridbilar samt elcyklar.

 Detta är dock bara början på Samhalls omfattande miljöarbete. Samhall har sedan tidigare en Svanenmärkt städtjänst, men kommer framöver att genomlysa alla delar av verksamheten för att hitta flera sätt som Samhall kan bidra till en positiv samhällsutveckling.

 – Du kan ha ett hållbart företag utan att göra hållbara affärer, men inte tvärtom. Därför låter vi nu ”Samhall – en hållbar affär” bli en ledstjärna för hela vår verksamhet, säger Samhalls vd Monica Lingegård.

  Samhalls huvuduppdrag är att som statligt företag bryta utanförskapet för människor som står långt ifrån arbetsmarknaden på grund av en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Detta görs genom att företaget säljer tjänster och branschlösningar inom en rad olika områden, såsom städ, fastighetsskötsel, omsorgsnära tjänster, lager och logistik, cirkulär ekonomi, tvätt med flera.

 – Vår målsättning är tydlig, vi vill göra ett så litet avtryck på miljön som möjligt och ett så stort positivt avtryck som möjligt i våra medarbetare, kunder och samhället i stort. Vår målbild är att vi inte ska ha någon negativ klimatpåverkan alls år 2035, säger Monica Lingegård.

 Inom ramen för ”Samhall – en hållbar affär” kommer nu en rad förändringar att genomföras, bland annat för att minska Samhalls miljöpåverkan, där transport och resor blir den första åtgärden. Under våren kommer flera andra miljösatsningar att göras inom ramen för att skapa hållbara affärer, men det finns även andra aspekter av hållbarheten som kommer att belysas framöver.

 – Hållbarhet ligger i vårt DNA, och det ligger i vårt uppdrag att vara resurseffektiva. Det slösas otroligt mycket med olika resurser – inte minst människor – och det är lika naturligt för oss att jobba med miljö som med människor. I båda fallen kan den initiala kostnaden vara lite högre, men på sikt blir vinsten desto större, säger Monica Lingegård.

 

Henrik Fitinghoff
Presschef
+46 8-5534 11 11
henrik.fitinghoff@samhall.se

Samhall är Sveriges viktigaste företag. Företaget har över 25 000 medarbetare i hela landet och erbjuder tjänster inom allt från städ, tvätt och fastighetsskötsel till logistik, tillverkning och omsorg. Samhall ägs av svenska staten och omsätter årligen mer än nio miljarder kronor. Företagets kärnuppdrag är att skapa utvecklande arbeten åt personer med funktionsnedsättning genom att matcha rätt person till rätt arbete i konkurrensutsatta kunduppdrag.