– Vi har efterfrågat långsiktiga förutsättningar för att utföra vårt samhällsuppdrag.  I dag finns flera begränsningar och målkonflikter i uppdraget som bör ses över för att ge oss möjlighet att kunna erbjuda bättre och mer utvecklande arbeten åt personer med funktionsnedsättningar i hela landet, säger Sara Revell Ford.

Regeringens beslut att tillsätta en utredning ligger i linje med Riksrevisionens rekommendation. Riksrevisionens granskning av Samhall, som blev klar i somras, pekade också på behovet av den nya riktning som Samhall tog för drygt två år sedan, som bland annat handlar om att sätta fokus på medarbetare och medarbetarutveckling. Myndigheten lyfte också att Samhall måste få rätt förutsättningar av ägaren staten när kommer till finansiering och styrning. 

– Genom åren har över 200 000 personer fått jobb inom och genom Samhall och vi är stolta över vårt arbetsmarknadspolitiska uppdrag. Vi behöver få rätt förutsättningar utifrån hur samhället ser ut i dag, så att vi kan fortsätta skapa jobb åt människor med funktionsnedsättningar som står långt från arbetsmarknaden, säger Sara Revell Ford.

Senast den 24 mars 2025 ska utredningen vara klar och lämnas till regeringen.