–Jag är väldigt glad över att Pär Nordlander blir vår nya ekonomi- och finansdirektör. Samhall befinner sig i ett skede av stora förändringar och jag är övertygad om att Pärs gedigna erfarenhet av och kunskap om förändringsarbete kommer att vara en viktig pusselbit när det gäller bolagets fortsatta utveckling, säger Sara Revell Ford, vd. 

Pär Nordlander arbetar i dag som CFO på Green Cargo, som transporterar gods på järnväg och har en stor del av svensk basindustri bland sina kunder. Han har också en bakgrund som CFO på Semantix samt LRF Media.  

–Jag ser fram emot att få börja på Samhall, som är ett fint och viktigt företag. Jag vill arbeta för en arbetsgivare som gör något som är viktigt på riktigt. Att verka i företag som fyller en samhällsuppgift har varit något av en röd tråd genom en stor del av min karriär, säger Pär Nordlander.