Under 2019 rekryterades hela 1507 medarbetare från Samhall till arbeten hos andra arbetsgivare. Det är den högsta siffran på mer än 30 år. Att medarbetare ska lämna Samhall för arbeten hos andra arbetsgivare är ett av bolagets viktigaste mål.

När 2019 summeras konstateras att antalet personer som lämnade Samhall för arbeten hos andra arbetsgivare var hela 1507. Därmed uppfyller Samhall statens högt ställda mål om 1500 rekryteringar. Ökningen av antalet rekryteringar från Samhall är en följd av ett systematisk arbete och relationsbyggande gentemot landets arbetsgivare – men också av långsiktiga rekryteringssamarbeten mellan Samhall och stora företag.

Genom arbetsträning, yrkesutbildning och kompetenshöjande insatser bygger Samhall konkurrenskraft hos medarbetare som tidigare stått utanför arbetsmarknaden till följd av en funktionsnedsättning. Sammanlagt har närmare 40 000 medarbetare rekryterats från Samhall sedan det att bolaget grundades år 1980.

– Jag ser Samhall som arbetslivets startmotor. Personer som behöver en nystart får utveckla sina förmågor och sitt yrkeskunnande på någon av Samhalls många arbetsplatser. När de är redo att lämna oss är vi ett stöd i både jobbsökande och kontakt med den nya arbetsgivaren, säger Monica Lingegård, vd på Samhall.

– Genom att  fokusera på möjligheter och färdigheter hos våra medarbetare förser vi landets arbetsgivare med kompetenta och yrkeskunniga medarbetare – samtidigt som vi skapar fler vägar in på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning, avslutar Monica Lingegård.

För mer information, vänligen kontakta:

Samhalls pressjour
Tel: 08-553 411 30
Mejl: press@samhall.se