Styrelsen för Samhall AB kommer att genomföra en anbudsprocess för externrevisionen av Samhall AB i enlighet med EU:s förordning nr 537/2014 och vill vi bjuda in till deltagande i denna process. Alla “Big 4” är inbjudna att lämna anbud och inbjudningsbrev publiceras även på bolagets hemsida för att möjliggöra för övriga byråer att lämna anbud. Intresserade byråer ombeds informera oss senast den 5 september om deltagande i processen.

Läs mer i dokumentet nedan.