I Gislaveds kommun har brukarna i hemtjänsten fått mer kvalitativ vård och omsorg. Anledningen är ett samarbete med Samhall som nu tar hand om städningen så att undersköterskornas kompetens kan användas på rätt sätt.

För att kunna ge brukarna i hemtjänsten den omsorg de behöver samtidigt som arbetsmiljön för vårdpersonalen behövde förbättras startades ett pilotprojekt i Gislaveds kommun förra året. Genom ett samarbete med Samhall kring städtjänster inom hemtjänsten har undersköterskorna avlastats och deras kompetens på så sätt kunnat användas effektivare. Det har resulterat i att de fått mer tid över för personlig omsorg av brukaren.

– Nu får vi undersköterskor större möjlighet att arbeta med det som vi faktiskt är utbildade för. Numera är det till exempel lättare att prioritera andra uppgifter så som social aktivering och rehabilitering, säger Madeleine Klasson, undersköterska Gislaveds hemtjänst i en artikel på kommunens hemsida.

Vårt samarbete med Gislaveds kommun är ett utmärkt exempel på hur vi kan göra våra kunder bättre.

Christina Ridderström, försäljningschef offentlig sektor på Samhall

Samarbetet innebär att hemtjänsten har lämnat över arbetsuppgifter som har med städning att göra till Samhall och efter ett provår i Anderstorp, Gislaved och Smålandsstenar har lösningen blivit permanent och omfattar nu hemtjänsten i hela kommunen.

Christina Ridderström är försäljningschef offentlig sektor på Samhall och hon är mycket positiv till hur väl det fallit ut.

– Vårt samarbete med Gislaveds kommun är ett utmärkt exempel på hur vi kan göra våra kunder bättre, säger hon.

Hos Attendo jobbar medarbetare från Samhall med städ, tvätt och andra servicerelaterade arbetsuppgifter. Det frigör tid för den vårdutbildade personalen som istället kan fokusera på sin huvudsakliga profession

Inom sektorn vård och omsorg är behovet av personal stort och det blir allt viktigare att den utbildade vårdpersonalen kan lägga sin tid på just vårdrelaterade arbetsuppgifter. Ett sätt att avlasta och frigöra tid för de anställda är att fördela övriga servicerelaterade sysslor till annan personal. På Attendos äldreboende Vikaholmsallén i Växjö arbetar Emma Guse från Samhall med till exempel mathantering, tvätt, städ och ledsagning.

– Jag vill utbilda mig till undersköterska, så att jag får göra mer. Det känns både kul och nervöst. Men jag måste pusha mig själv för att komma ur mitt skal. Jag vill ju inte tillbaka där jag var innan, säger Emma Guse.

Vårdpersonal lyssnar på en brukare som sitter i en fåtölj

– Kvaliteten höjs automatiskt när vi frigör tid för de anställda. De anhöriga är jättenöjda och vi har höjt resultatet i vår brukarundersökning med 20 procent, mycket tack vare det här samarbetet, berättar Marie Hindriksson, Verksamhetschef på Attendo.

Med begränsade resurser behöver man hitta nya sätt att lösa behoven på. För Attendo har tiden för rekryteringar effektiviserats samtidigt som resultaten blivit mer träffsäkra. Det har frigjort tid och underlättat arbetet även för Attendos verksamhetschef.

Det här är verkligen är en win win-situation för alla parter.

Marie Hindriksson, verksamhetschef på Attendo.

– Om jag vänder mig till andra aktörer får jag lägga mycket tid på att gå igenom alla ansökningar, hålla intervjuer och försöka hitta rätt personer. I samarbetet med Samhall får jag en dedikerad rekryterare som vet vilka behov jag har och kan attrahera rätt personer bland sina medarbetare, säger Marie Hindriksson.

Tillsammans med Attendo har Samhall arbetat med att förbereda de kandidater som visat intresse för tjänsten genom studiebesök, en omsorgsutbildning och stöttning under introduktionen. Det har lagt grunden för hållbara anställningar som ökat personaltätheten på boendet.

Uppdrag:

Samhall fick i uppdrag att ta hand om enklare servicerelaterade arbetsuppgifter som är viktiga för den dagliga driften men inte kräver vårdutbildning. På så sätt avlastas ordinarie vårdpersonal som får mer tid till att helhjärtat kunna ägna sig åt arbete direkt kopplat till sin profession.

Lösning:

Idag finns servicepersonal på plats hos Attendo som avlastar vårdpersonalen genom att ta hand om servicerelaterade arbetsuppgifter, till exempel tvätt, städ mathantering och liknande sysslor.

Effekt:

Sedan Attendo har rekryterat servicepersonal har personaltätheten ökat i arbetsgrupperna vilket gynnar både personal och boende. Det visar sig extra tydligt i Attendos brukarundersökning där resultatet höjts med 20 procent, mycket tack vare samarbetet med Samhall.

– Det här är verkligen är en win win-situation för alla parter. För den enskilde individen som kommer från Samhall, för mig som verksamhetschef som kan stötta upp min personal och för de boende. Det blir en vinst för samhället i stort, säger Marie Hindriksson.

Det nystartade seniorboendet Silver Life ska ge de boende all service de behöver. För grundaren Peje Emilsson är det självklart att bygga verksamheter där alla kan vara med och där var och ens förmåga tas tillvara på bästa sätt.

Utsikten över Baggensfjärden är bedövande vacker med blek februarisol och glittrande vågor. I matsalen med stora fönster och sober inredning i grått och vitt är det eftermiddagslugnt. Lunchen är över, men några boende dröjer sig kvar med en kopp kaffe och lite brädspel.

Det skulle kunna vara ett klassiskt skärgårdspensionat med anor från början av förra seklet. Men det är det inte – även om huvudbyggnaden från 1909 är ritad av Ferdinand Boberg. 

Vi befinner oss på Silver Life i Nacka, ett seniorboende som är något utöver det vanliga. 

Här finns just nu 15 seniorlägenheter och ett vård- och omsorgsboende med totalt 54 vårdplatser. Anläggningen kommer successivt byggas ut med ytterligare 100 lägenheter.

Nacka i Stockholm är det första av Silver Lifes tre seniorboenden. Senare i år öppnar ett boende i Täby och 2021 slår Upplands Väsby upp portarna. 

Ägare Peje Emilsson och vd Mats Sundbom.

Grundare och största ägare av Silver Life är entreprenören Peje Emilsson, för många känd som den som startade kommunikationsbyrån Kreab, analysföretaget Demoskop och friskolekedjan Kunskapsskolan. 

För mig har det alltid varit självklart att bygga verksamheter där alla kan vara med och där var och ens förmåga tas tillvara på bästa sätt.

Med Silver Life vill han ge människor större inflytande över sitt åldrande. Här ska de erbjudas all den hjälp och service de behöver allt eftersom behoven ökar.

– Jag brukar säga att man här ska kunna gå från ”go go”, till ”slow go” till ”no go”, säger Peje Emilsson när han och Silver Lifes vd Mats Sundbom guidar oss runt i lokalerna.

Det syns tydligt att ambitionerna är höga när det gäller arkitektur och design. Det gäller också maten som tillagas och serveras här.

– Den ska hålla sådan klass att den lockar även matgäster som inte bor här, förklarar Mats Sundbom.

En annan viktig byggsten är tekniska lösningar som dels ska underlätta arbetet för personalen, dels göra det lättare för de äldre att ta hand om sig själva. Till exempel har rummen på vård- och omsorgsboendet höj- och sänkbara toaletter liksom handfat och sängar med inbyggd våg. Dessutom kan sängarna larma personal när de boende är på väg upp ur sängen mitt i natten eller om madrassen blivit blöt. 

Hans Jonsson är vaktmästare på Silver Life och en av tio medarbetare från Samhall som arbetar på äldreboendet. Han har tidigare jobbat inom byggbranschen, men en ryggskada tvingade honom att byta jobb. Nu har han istället möjlighet att ge bra service på boendet.

Men det viktigaste av allt är ändå människorna som arbetar på Silver Life. Det är de som ska stå för trygghet, kontinuitet och professionalitet. Här är alla medarbetare lika viktiga och bidrar med det som de är bäst på.

Och här är de tio medarbetarna från Samhall en viktig resurs. Deras uppdrag är att ta hand om flera av kringtjänsterna och på så sätt avlasta undersköterskor och annan vårdande personal.

– Med det upplägget kan undersköterskorna helt ägna sig åt de boende genom att medarbetarna från Samhall sköter städning, vaktmästeri, mattransport och trädgårdsskötsel, säger Peje Emilsson.

Beslutet att samarbeta med Samhall tog han redan på planeringsstadiet av Silver Life. 

– För mig har det alltid varit självklart att bygga verksamheter där alla kan vara med och där var och ens förmåga tas tillvara på bästa sätt. Så var det när jag startade Kreab och Kunskapsskolan och lika självklart är det nu, säger han.

Som flerårig medlem i Visa vägen-juryn har han imponerats av hur många företag som förstått vikten av att vara inkluderande och aktivt arbetat för att skapa mångfald i sin verksamhet. 

– För mig är mångfald en självklar del i ett gott samhälle. Vi vill hyvla ner trösklarna som gör att människor slås ut i arbetslivet. Här får man arbeta efter sina förutsättningar och då måste arbetsplatsen utformas så att alla kan vara med.

Vid receptionen träffar vi en av medarbetarna från Samhall: Hans Jonsson. Han är vaktmästare på Silver Life och hjälper till där det behövs. I dag har han hjälpt boende att flytta möbler och att sätta upp en spegel. 

– Det här är en underbar arbetsplats och jag trivs verkligen bra både med de boende och mina kollegor, säger han.  •

Omsorgsnära tjänster
– vi avlastar din personal

Vi har stor erfarenhet av att arbeta med servicetjänster inom omsorg. När din personal då kan ägna sig helhjärtat åt vård frigör det tid, minskar stress och skapar en bättre arbetsmiljö.

Om omsorgsnära tjänster

Personal inom omsorgen kan behöva hinna med mycket under en arbetsdag förutom direkta vårdinsatser som att städa, tvätta, handla mat och administration. Att de uppgifterna sköts bra är viktigt i brukarens vardag men kan samtidigt bli stressigt. Det kan också leda till mindre tid för själva vårdinsatsen. När vi får ta hand om servicetjänsterna inom omsorg kan din vårdpersonal fullt ut ägna sig åt vad de är utbildade för.

”Med det här upplägget kan undersköterskorna helt ägna sig åt de boende genom att medarbetarna från Samhall sköter städning, vaktmästeri, mattransport och trädgårdsskötsel.”

Peje Emilsson, grundare av Silver Life.

Yrkesutbildad personal med stor kompetens

Vår pålitliga personal är yrkesutbildad från Samhallskolan inom området och har ofta också gått ett antal påbyggnadsutbildningar.

Vi har flera olika yrkesroller inom omsorg:

Ledsagare

Administratör

Omsorgsassistent

Vaktmästare

Flera fördelar för personal och brukare

I verksamheter inom omsorg där vi har tagit över ansvaret för servicetjänsterna har flera positiva effekter visat sig, både för personal och för brukare:

Minskad sjukfrånvaro och bättre kvalitet

Personalens sjukfrånvaro har minskat markant. När antalet vikarier gått ner har verksamhetens utgifter minskat och kvaliteten på serviceuppgifterna har förbättrats. Bland annat har städningen blivit mer regelbunden.

Större trygghet för vårdtagarna

Vårdtagarna upplever en större trygghet med fler människor på plats i vardagen: när de både får mer omsorg och högre kvalitet på vården skapar det en bättre boendemiljö – och inte minst höjd livskvalitet.

Flerhänder.nu

Läs mer om hur vi säkrar fler händer inom kommunal omsorg här

Vill du veta mer?

Oavsett om du arbetar inom privat eller offentlig omsorg är varmt välkommen att höra av dig till oss genom formuläret nedan. Berätta vilka behov du har så tittar vi på tänkbara lösningar tillsammans.

För tio år sedan vågade Emma Guse knappt gå utanför dörren. Hennes autism begränsade livet enormt mycket. Nu utmanar hon sig själv varje dag. Det har lett till ett starkt sug efter att röra på sig – och ett jobb i äldrevården där hon spelar en viktig roll.

Emma hade hunnit bli 28 år när hon äntligen fick en förklaring till varför hon kände sig utanför. Varför hon inte klarade av att göra vissa vardagliga saker. Som att gå på bio, åka hiss eller över huvud taget umgås med andra människor.

Förklaringen var ett autismspektrumtillstånd, som för Emmas del hade lett till att hon dragit sig undan alltmer.

Ett tag rörde jag inte på mig alls.

Emma Guse

– Jag satt mest hemma i lägenheten och kunde må illa bara av att gå utanför dörren. Ett tag rörde jag inte på mig alls, berättar Emma.

Som en följd av stillasittandet gick hon även upp i vikt. Vågen visade till slut nästan 100 kilo.

– Det är rätt mycket eftersom jag bara är 163 centimeter lång, förklarar hon.

En viktig vändpunkt var när Emmas mamma gav henne en stegräknare i julklapp och peppade henne att börja promenera. Motståndet var starkt. Emma ville absolut inte. Men till slut tog hon mod till sig och öppnade dörren. Sakta men säkert började hon ta sig ut i världen igen.

– Jag är så tacksam över att jag till slut lyssnade på mamma. Eftersom jag har asperger blev det viktigt för mig att gå mina tiotusen steg varje dag. Och när jag väl började ville jag inte sluta.

Vid ungefär samma tidpunkt hade Emmas handledare på Arbetsförmedlingen tipsat om möjligheten att jobba på Samhall.

– När jag först kom till Samhall var det jätteskrämmande. Jag arbetade långsamt och var nitisk, för jag ville att det verkligen skulle bli rent och snyggt. Men efter hand lärde jag mig att inte fastna och gå vidare.

Trygg i arbetsrollen

För Emma har det hela tiden varit viktigt att vara öppen och ärlig med det som känns tufft. Och den öppenheten har hon fortsatt att vara noggrann med i varje ny situation. Det har gjort henne mer trygg både i sin arbetsroll, och som människa.

– Jag måste alltid vara tydlig och berätta om min blyghet, och att jag har ett stort behov av rutiner och scheman. Det gjorde att arbetet på Samhall till slut funkade bra, fortsätter hon.

Emma och vårdtagare tittar i fotoalbum
Foto: Anna Hållams

Så i december förra året fick Emma Guse chansen att prova ett helt nytt jobb. Det var tack vare Marie Hindriksson, verksamhetschef på ett av Attendos äldreboenden i Växjö. Hon hade länge funderat över hur man skulle lösa de stora pensionsavgångarna inom vården.

– Inom de närmaste åren kommer cirka 200 000 personer i vården att gå i pension. Då måste vi bli mer attraktiva och dels behålla den yngre personalen vi har, dels locka till oss nya, säger hon.

Marie Hindriksson hade tidigare arbetat som affärsutvecklare på Samhall, och visste vilken kapacitet många som jobbar där har. Hennes lösning blev att testa att ta in Samhallmedarbetare som servicebiträden – det vill säga för enklare uppgifter som städning, tvätt och att fixa mat. Men också att ge mer tid till de äldre och sjuka. Tid som den ordinarie personalen ibland har svårt att hinna med.

– Det blir en win-win för alla. Vårdtagarna får möta personal som inte är så stressad. Undersköterskorna får mer utrymme att göra det de verkligen är utbildade för, det vill säga mer sjukvårdsuppgifter. Och de som kommer från Samhall får en chans att jobba och utvecklas inom vården.

Det blir en win-win för alla.

Marie Hindriksson

Sagt och gjort. För snart ett år sedan valdes ett antal frivilliga ut från Samhall som var intresserade av att prova på att jobba inom vården. En av dem var Emma Guse.

– Jag minns så väl det första mötet med Emma. När hon kom in strök hon längs väggen och tittade ner i marken hela tiden. Och hon sa till mig att hon inte vågade se folk i ögonen.

Marie kände ändå att det fanns en vilja hos Emma. Efter att ha pratat en stund bestämde de sig för att prova.

– Jag tänkte hur fasiken ska jag klara av detta? Ändå trodde de på mig. Jag är ju en ”punkt och pricka”-människa som behöver tydliga scheman, så det fick jag. Annars hade det inte funkat, tror Emma.

Foto Anna Hållams

Det är fantastiskt att se hur Emma har vuxit under sin tid hos oss!

På äldreboendet sköter Emma städningen i de boendes rum, hjälper till med frukosten och tar hand om tvätten. Däremellan finns också utrymme att ta sig tid till den som behöver, att vara med på aktiviteter och följa med på promenader.

– Den största utmaningen har varit att prata med de boende, visa dem närhet och våga lägga handen på en annan människas hand. Jag behöver alltid extra tid för att känna mig trygg, men när jag väl lärt känna någon fungerar det bra, förklarar Emma.

Emmas chef är lyrisk över hennes insats:

– Det är fantastiskt att se hur Emma har vuxit under sin tid hos oss! Ett talande exempel är en man som många i personalen hade svårt att gå in till, eftersom han har ett hett humör. Men det var något speciellt med Emma. När hon gick in till honom blev han lugn och de funkade hur bra som helst ihop.

Efter bara några månader erbjöds Emma att bli tillsvidareanställd hos Attendo. Det blev en verklig seger. Ändå fortsätter hon att utmana sig själv varje dag. Nyss började hon distansplugga på halvtid till undersköterska.

– I min tjänst får jag inte hjälpa de boende att gå på toaletten eller göra andra enkla saker, så ibland känner jag mig bara i vägen. Jag vill utbilda mig till undersköterska, så att jag får göra mer. Det känns både kul och nervöst. Men jag måste pusha mig själv för att komma ur mitt skal. Jag vill ju inte tillbaka där jag var innan.

I dag älskar Emma Guse att röra på sig. Hon går till och från jobbet varje dag och ibland deltar hon i korta triathlontävlingar.

– Träningen betyder allt för min hälsa, både för kroppen och för huvudet.

Emmas Story

1984
Emma föds och växer upp i Växjö. Mycket energi läggs på att anpassa sig och få kompisar, men det är svårt. Hon märker snart att hon trivs bäst med att leka ensam.

 

2002
Det är dags att ta studenten från hotell- och restaurangprogrammet. Emma känner sig utanför och det har blivit alltmer ansträngande att umgås med folk.

 

2007
Emma blir springvikarie i Växjö kommun. Med kort varsel får hon rycka in och jobba i skolrestauranger med mera. Att inte ha tydliga scheman ställer till stora problem.

 

2012
Efter en utredning konstateras att Emma har autismspektrumdiagnos. ”Det var skönt med en förklaring till allt som inte fungerade under uppväxten. Varför jag är som jag är.”

 

2013
Emma får jobb på Samhall där hon städar på Ica Kvantum i Växjö. Samma år får hon en stegräknare i julklapp och börjar motionera regelbundet.

 

2018
Attendo erbjuder Emma att prova på ett jobb som servicebiträde på ett av deras äldreboenden. Efter bara några månader blir hon tillsvidareanställd.