Inom sektorn vård och omsorg är behovet av personal stort och det blir allt viktigare att den utbildade vårdpersonalen kan lägga sin tid på just vårdrelaterade arbetsuppgifter. Ett sätt att avlasta och frigöra tid för de anställda är att fördela övriga servicerelaterade sysslor till annan personal. På Attendos äldreboende Vikaholmsallén i Växjö arbetar Emma Guse från Samhall med till exempel mathantering, tvätt, städ och ledsagning.

– Jag vill utbilda mig till undersköterska, så att jag får göra mer. Det känns både kul och nervöst. Men jag måste pusha mig själv för att komma ur mitt skal. Jag vill ju inte tillbaka där jag var innan, säger Emma Guse.

Vårdpersonal lyssnar på en brukare som sitter i en fåtölj

– Kvaliteten höjs automatiskt när vi frigör tid för de anställda. De anhöriga är jättenöjda och vi har höjt resultatet i vår brukarundersökning med 20 procent, mycket tack vare det här samarbetet, berättar Marie Hindriksson, Verksamhetschef på Attendo.

Med begränsade resurser behöver man hitta nya sätt att lösa behoven på. För Attendo har tiden för rekryteringar effektiviserats samtidigt som resultaten blivit mer träffsäkra. Det har frigjort tid och underlättat arbetet även för Attendos verksamhetschef.

Det här är verkligen är en win win-situation för alla parter.

Marie Hindriksson, verksamhetschef på Attendo.

– Om jag vänder mig till andra aktörer får jag lägga mycket tid på att gå igenom alla ansökningar, hålla intervjuer och försöka hitta rätt personer. I samarbetet med Samhall får jag en dedikerad rekryterare som vet vilka behov jag har och kan attrahera rätt personer bland sina medarbetare, säger Marie Hindriksson.

Tillsammans med Attendo har Samhall arbetat med att förbereda de kandidater som visat intresse för tjänsten genom studiebesök, en omsorgsutbildning och stöttning under introduktionen. Det har lagt grunden för hållbara anställningar som ökat personaltätheten på boendet.

Uppdrag:

Samhall fick i uppdrag att ta hand om enklare servicerelaterade arbetsuppgifter som är viktiga för den dagliga driften men inte kräver vårdutbildning. På så sätt avlastas ordinarie vårdpersonal som får mer tid till att helhjärtat kunna ägna sig åt arbete direkt kopplat till sin profession.

Lösning:

Idag finns servicepersonal på plats hos Attendo som avlastar vårdpersonalen genom att ta hand om servicerelaterade arbetsuppgifter, till exempel tvätt, städ mathantering och liknande sysslor.

Effekt:

Sedan Attendo har rekryterat servicepersonal har personaltätheten ökat i arbetsgrupperna vilket gynnar både personal och boende. Det visar sig extra tydligt i Attendos brukarundersökning där resultatet höjts med 20 procent, mycket tack vare samarbetet med Samhall.

– Det här är verkligen är en win win-situation för alla parter. För den enskilde individen som kommer från Samhall, för mig som verksamhetschef som kan stötta upp min personal och för de boende. Det blir en vinst för samhället i stort, säger Marie Hindriksson.