Hoppa till innehåll Hoppa till huvudmeny
Samhall

”Jobbet har lyft mig väldigt mycket”

Jobbet med att packa skruvar och beslag för köksrenoveringsföretaget Modexa är viktigt för Samhallmedarbetaren Inga-Lill Stillman. Hon är multisjuk, men att sitta hemma och tänka på att hon har ont vill hon inte.
– Det är jätteviktigt med det sociala. Hade jag inte haft Samhall törs jag inte tänka på vad jag skulle ha gjort i dag, säger hon.

Skruvarna är små och ska packas i ett bestämt antal i påsar. Jobbet är pilligt och kräver en hel del uppmärksamhet för att mängden inte ska bli fel. Ändå går det snabbt när Inga-Lill Stillman med flinka fingrar plockar i ordning skruvarna och häller ner dem i genomskinliga små påsar. 21 stycken i varje. Att de är rätt till antalet behöver hon knappt räkna, det känner hon på vikten och den plats de tar i hennes handflata. Det handlar mer om intuition och vana än att lära sig uppgiften och är något som successivt utvecklats på det 1,5 år som hon som Samhallanställd jobbat för köksrenoveringsföretaget Modexa i Västerås.

– Vi är tre som varierande packar gångjärn, plattor, skruvar och frontbeslag som ska skickas med till Modexas montörer, säger Inga-Lill Stillman.

Själva arbetsuppgiften beskriver hon som ganska tråkig, men det passar hennes förutsättningar och själva arbetsplatsen tycker hon mycket om.

– Det är ett jättebra jobb som har lyft mig väldigt mycket. Vi har en stark gemenskap och alla är roliga. Vi har mycket skoj även om arbetet inte alltid är så kul, säger hon.

Samhall har hjälpt mig mycket. Det finns alltid någon att prata med, alltid någon som stöttar och ger tips och råd.

Inga-Lill Stillman

Samhall en viktig hjälp

Inga-Lill Stillman dras med mycket smärta i kroppen och har flera underliggande sjukdomar som också gör henne trött.

– Jag har kol, artros och en autoimmun sjukdom som heter Sjögrens syndrom som bland annat gör att slemhinnorna i kroppen torkar ut. Det är smärtsamt, men värst var det när jag fick diagnosen kol. Då kändes det som att hela världen rasade ihop och jag gick in i en depression, säger hon.

Även då hon inte börjar jobba förrän strax innan lunch vaknar Inga-Lill Stillman alltid runt fem på morgonen. Då säger kroppen och lederna ifrån.

– Vissa dagar gör det ont överallt, precis överallt och det är inte så roligt precis, särskilt inte när man går upp på morgonen. Det tar tid att få i gång kroppen, ofta får jag ligga och stretcha innan jag kan gå upp, säger hon.

Bild på händer som arbetar med skruvar. Den ena handen håller i dem och den andra placerar dem på bordet.

När hon 2016 blev anvisad anställningen på Samhall var Inga-Lill Stillmans hälsa som värst. Innan jobbade hon på förskola och som lokalvårdare, men hon behövde ett jobb där hon kunde gå undan och vila och som anpassats utifrån hennes smärtproblematik.

– När jag var som sämst var jag så trött att jag även mitt på dagen sov två timmar och var vaken två. I början kändes det jättetungt och det var nätt och jämnt att jag klarade av att jobba. Jag hade väldigt hög sjukfrånvaro, säger Inga-Lill Stillman.

Men med hjälp av den sammanhållning och det stöd hon fick från arbetskamrater och chefer hittade hon sakta en väg tillbaka till arbetslivet.

– Samhall har hjälpt mig mycket. Det finns alltid någon att prata med, alltid någon som stöttar och ger tips och råd. Arbetet är också anpassat utifrån om jag behöver ta en paus och det har hjälpt mig i och med att jag har så ont i kroppen, säger hon.

Hade jag inte haft Samhall törs jag inte tänka på vad jag skulle ha gjort i dag. Antingen hade jag varit arbetslös eller sjukskriven och suttit ensam hemma och glott.

Inga-Lill Stillman

Jobbet betyder mycket

2021 kunde den anpassningen göras ännu bättre när Inga-Lill Stillman gick från städ till att bli placerad för att plocka och packa på Modexa.

– På grund av sin smärta hade Inga-Lill tidigare väldigt hög frånvaro så när jag fick möjlighet att matcha henne till arbetsuppgifter som var bättre lämpade för henne gjorde jag det, säger Fredrik Larsson, områdeschef på Samhall i Västerås.

Resultatet lät inte vänta på sig. Inga-Lill Stillmans sjukfrånvaro är nu försumbar och Fredrik Larsson kan tydligt se hur hon vuxit med uppgiften.

– Nu tar hon mer plats i gruppen, är med och skojar med de andra och utför arbetet utan några som helst problem, säger han.

Bild på två personer som sitter bakom ett arbetsbord och pratar.
Fredrik Larsson, områdeschef på Samhall i Västerås, tillsammans med Samhallmedarbetaren Inga-Lill Stillman.

Kollegorna har sett samma sak. Medarbetaren Mats Pettersson jobbar även han för Modexa och säger att det märks att det gått åt rätt håll för henne.

– Inga-Lill är väldigt effektiv och lättsam att jobba tillsammans med, det är aldrig några krångligheter, säger Mats Pettersson.

Han tror att det till en betydande del har att göra med den gemenskap och de rutiner som jobbet ger.

– Man ska inte underskatta det här med den sociala biten, den är viktig, säger han.

Inga-Lill Stillman har precis samma tankar.

– Det är jätteviktigt med det sociala, som ju alla behöver. Hade jag inte haft Samhall törs jag inte tänka på vad jag skulle ha gjort i dag. Antingen hade jag varit arbetslös eller sjukskriven och suttit ensam hemma och glott, säger hon.

Men det finns också många fördomar om Samhall. Tankar som också for genom huvudet på Inga-Lill Stillman när hon fick jobberbjudandet av arbetsförmedlingen och som fick henne att tveka. Snabbt visade det sig dock vara just inget annat än fördomar.

– Man har hört så mycket dumt om Samhall. I början var det därför väldigt pirrigt, men nu är det inget konstigt. Jag tycker att det är som vilken arbetsplats som helst och jag trivs jättebra, särskilt när jag fick börja på Modexa.

Ladda ner undersökningen

Ladda ner undersökningen

Processing of personal data

Samhall AB is the personal data controller in relation to all personal data collected when contacting us via the contact form on our website. By clicking on “I consent to the processing of my personal data by Samhall. Click here to read more.” you are giving Samhall permission to process your personal data. 

Which personal data does Samhall collect and for which purposes?

The personal data we collect include: your name, e-mail address, telephone number, company/business, city of operation, as well as any information you provide in the body of the message.

These personal data are collected to ensure that the most suited person from our team contacts you to assist with your query.

Your rights

You can withdraw your consent at any time, which means that Samhall is no longer allowed to process you personal data to contact you; you can also exercise your other rights:

 • You have the right to certain information regarding the ongoing processing of your personal data as well as access to these data.
 • Rectifications. You have the right to rectify incorrect or incomplete information about yourself.
 • The right to erasure (“the right to be forgotten”). In some cases, you have the right to request the deletion of your personal data or restrict the use of said information. However, there may exist certain legal obligations that prevent us from immediately deleting parts of the data. These obligations may come from accounting, tax or other legislation.
 • Upon request, you have in some cases the right to obtain and transfer some of your personal data to another personal data controller.

Where is your data processed and who is it shared with?

Your personal data is shared with companies outside the EU for e-mail management. For transfers outside the EU, data processing is based on standard EU contract clauses and we undertake all legal, technical and organisational measures within reason to ensure that data is handled securely and at an adequate level of protection. Furthermore, your personal data may be shared with suppliers to Samhall with the purpose of contacting you.

Complaints and personal data protection officers

If you believe that we have acted improperly in regard to your personal data you have the right to contact the Swedish Authority for Privacy Protection with a formal complaint.
We have appointed a data protection officer to ensure that we process your personal data in a transparent, appropriate and legal manner at all times. You can contact our data protection officer at the following:

Samhall AB
Data Protection Officer
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Phone number 020 – 572 572
E-mail address: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in för att kunna skicka Story till dig. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, adress och vilken relation du har till Samhall.

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna skicka Story till dig, antingen digitalt eller i print och kommer sparas så länge du fortfarande prenumererar på Story.

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att skicka Story till dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka epost till dig. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att skicka ut och administrera hanteringen av Story.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt formulär för synpunkter på & frågor om Samhall på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer vilken ort ärendet gäller och om du anger personuppgifter i meddelandet. Om du inte anger en viss personuppgift samlas den inte in.  

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna ta emot och hantera dina synpunkter och för att vid behov kunna kontakta dig. Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet.  

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att kunna kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se