Hoppa till innehåll Hoppa till huvudmeny
Samhall

”Det är kul att jobba på industri”

Jobbet som Samhalls medarbetare utför på Svensk Plaståtervinning i Motala är krävande, men också något av det bästa som hänt Jennifer Sjöberg. Nu har hon äntligen ett mål och en riktning med vad hon vill göra i livet.

Det var på hunddagis som 26-åriga Jennifer Sjöberg ville jobba. Innan hon fick sin LFU-anställning på Samhall hann hon också att prova på det en tid. Men i stället för glada hundskall och långpromenader i friska luften är det hörselkåpor och andningsmask som gäller. På Svensk Plaståtervinning i Motala blandas bullret från maskiner med doften av tiotusentals odiskade plastförpackningar och fysiskt krävande jobb. Det var därför inte helt väntat att hon skulle trivas så bra med sitt nya arbete som hon gör. 

– Jag var rätt nervös när jag kom hit. Det här är inget jag jobbat med innan, så jag undrade om det här verkligen skulle bli bra. Om det skulle bli rätt, säger Jennifer Sjöberg. 

Till sin glädje fick hon ett fint mottagande och farhågorna kom snabbt på skam.

– De var jättetrevliga och gav mig tydliga och bra instruktioner när de visade mig runt. Jag kände att jag har hittat min plats. Det var lite grann förvånande eftersom min plan var att jobba med djur. Dessutom känner jag att man gör något viktigt här, säger hon.

Efter att jag kom till svensk plast kände jag att det här är ett yrke för mig, nu har jag verkligen hittat vägen. Det är kul att jobba på industri.

Jennifer Sjöberg

Tillsammans med kollegorna från Samhall jobbar hon tvåskift i anläggningen. Här sorteras 20 ton källsorterade plastförpackningar varje timme för att sedan kunna bli ny plast. Det blir mycket spill som faller ner från de sammanlagt 1,5 kilometer långa transportbanden som tar återvinningen till de olika stegen i sorteringsprocessen. Uppgiften är att hålla rent både i och under maskinerna. Mycket av arbetet går på repetition, men det tycker Jennifer Sjöberg om.

– Jag har adhd och aspergers och därför är det bra för mig att ha rutiner. Då vet jag vad som förväntas av mig och det alltid finns något att göra, man sitter inte bara still, säger hon.

Porträttbild på Jennifer som ler och tittar in i kameran. Hon bär arbetskläder i reflex och har rölurar uppsatta på huvudet.
Samhall-medarbetaren Jennifer Sjöberg arbetar på Svensk Plaståtervinning i Motala med att grovstäda golv och maskiner.

Skolgången var tuff

Jennifer Sjöberg ler ofta och är försiktigt pratsam. Hennes korta hår är färgat i en havsgrön nyans och på hennes arm sitter flera färgglada tatueringar. Men det som framför allt utmärker sig är hennes mod. Hon pratar om svåra saker på ett öppet och okonstlat sätt. Som att hon mobbades av klasskamraterna i gymnasiet och att betygen blev lidande i många ämnen för att programmet inte kändes rätt.

– Det funkade inte psykiskt och jag hoppade av. Jag visste att det här kommer jag inte att klara som jag vill och därför ville jag först försöka bygga upp min egen självkänsla och person.

Efter det följde några år med olika praktikplatser, volontärarbeten och arbetsträning. Hon pluggade upp gymnasiebetygen på en folkhögskola som gett henne slutbetyg, men enligt henne själv gick det ”sådär” och även socialt har det varit tufft. Diagnosen asperger gör att hon gärna håller sig för sig själv.

– Jag har ju vänner, men det har tagit väldigt lång tid att bli vän med dem om man säger så. Det har varit svårt att låta dem komma nära, säger Jennifer Sjöberg.

Sedan hon kom till Samhall och Svensk Plaståtervinning i synnerhet har det blivit bättre.

– Att det alltid finns någon kollega att prata och skämta med har gjort att jag har blivit mer öppen och faktiskt vågar att släppa in folk och ta kontakt. Sedan jag hoppade av skolan har mitt mående förbättrats gånger tio, säger hon.

Mer om Jennifer Sjöberg

Namn: Jennifer Sjöberg.

Ålder: 26.

Arbetsuppgifter: Grovstäd av golv och maskiner.

Gör på fritiden: Umgås med vänner och spelar innebandy.

Drömmar: Vill utbilda sig till svetsare.

Bild på arbetare som sopar skräp på instustrigolvet. det är mörkt i lokalen.
På Svensk plaståtervinning arbetar en grupp Samhall-medarbetare med grovstäd.

Vill bli svetsare

Michaela Fey-Jurander är gruppchef på Samhall i Motala och Jennifer Sjöbergs närmsta chef. Hennes jobb är att matcha medarbetarna till ett jobb där de trivs och kan utvecklas. För unga vuxna med ettårig utvecklingsanställning, LFU, är tanken att arbetet ska fungera som en språngbräda ut i arbetslivet. Till en början matchade hon Jennifer Sjöberg till ”fastighet”, ett förvaltningsjobb utomhus, men det klickade inte riktigt.

– När vi tar emot unga vuxna med utvecklingsanställning tar det alltid några veckor att få kläm på dem. De vet inte alltid vad de själva behöver och vi får ibland sparsam info från Arbetsförmedlingen. Fastighet funkade inte så bra och när möjligheten på Svensk Plaståtervinning dök upp tänkte jag att vi försöker, även om jag var osäker på om det arbetet skulle passa henne, säger Michaela Fey-Jurander.

Sedan jag kom till Samhall och Svensk Plaståtervinning har jag gått från att vara den blyga tysta tjejen till att ta plats och prata för mig.

Jennifer Sjöberg

Men från att ha varit en ganska försiktig person som inte tagit egna initiativ har Jennifer Sjöberg, enligt Michaela Fey-Jurander, nu ett helt annat engagemang och nyfikenhet.

– Som chef och ledare tror man sig ha en uppfattning om någon, men så vågar man prova något annat tillsammans med medarbetaren och plötsligt har den tagit ett jättestort kliv och visar sin rätta sida. Efter en och en halv månad här berättade Jennifer för mig att hon vill börja plugga. Hon har gått från osäker på vad hon ville göra till att söka Industriprogrammet, säger Michaela Fey-Jurander.

Och ingen är mer medveten om det där jätteklivet än Jennifer Sjöberg själv.

– Sedan jag kom till Samhall och Svensk Plaståtervinning har jag gått från att vara den blyga tysta tjejen till att ta plats och prata för mig. Jag tar mer ansvar också. Nu har jag sökt skola, industrigrund. Där kan man läsa allt från produktionskedjor till skötsel av maskiner, men det jag vill läsa till är svetsare. Efter att jag kom till svensk plast kände jag att det här är ett yrke för mig, nu har jag verkligen hittat vägen. Det är kul att jobba på industri.

Ladda ner undersökningen

Ladda ner undersökningen

Processing of personal data

Samhall AB is the personal data controller in relation to all personal data collected when contacting us via the contact form on our website. By clicking on “I consent to the processing of my personal data by Samhall. Click here to read more.” you are giving Samhall permission to process your personal data. 

Which personal data does Samhall collect and for which purposes?

The personal data we collect include: your name, e-mail address, telephone number, company/business, city of operation, as well as any information you provide in the body of the message.

These personal data are collected to ensure that the most suited person from our team contacts you to assist with your query.

Your rights

You can withdraw your consent at any time, which means that Samhall is no longer allowed to process you personal data to contact you; you can also exercise your other rights:

 • You have the right to certain information regarding the ongoing processing of your personal data as well as access to these data.
 • Rectifications. You have the right to rectify incorrect or incomplete information about yourself.
 • The right to erasure (“the right to be forgotten”). In some cases, you have the right to request the deletion of your personal data or restrict the use of said information. However, there may exist certain legal obligations that prevent us from immediately deleting parts of the data. These obligations may come from accounting, tax or other legislation.
 • Upon request, you have in some cases the right to obtain and transfer some of your personal data to another personal data controller.

Where is your data processed and who is it shared with?

Your personal data is shared with companies outside the EU for e-mail management. For transfers outside the EU, data processing is based on standard EU contract clauses and we undertake all legal, technical and organisational measures within reason to ensure that data is handled securely and at an adequate level of protection. Furthermore, your personal data may be shared with suppliers to Samhall with the purpose of contacting you.

Complaints and personal data protection officers

If you believe that we have acted improperly in regard to your personal data you have the right to contact the Swedish Authority for Privacy Protection with a formal complaint.
We have appointed a data protection officer to ensure that we process your personal data in a transparent, appropriate and legal manner at all times. You can contact our data protection officer at the following:

Samhall AB
Data Protection Officer
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Phone number 020 – 572 572
E-mail address: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in för att kunna skicka Story till dig. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, adress och vilken relation du har till Samhall.

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna skicka Story till dig, antingen digitalt eller i print och kommer sparas så länge du fortfarande prenumererar på Story.

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att skicka Story till dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka epost till dig. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att skicka ut och administrera hanteringen av Story.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt formulär för synpunkter på & frågor om Samhall på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer vilken ort ärendet gäller och om du anger personuppgifter i meddelandet. Om du inte anger en viss personuppgift samlas den inte in.  

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna ta emot och hantera dina synpunkter och för att vid behov kunna kontakta dig. Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet.  

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att kunna kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se