Även om det varit ett tapp under 2022 och 2023 rekordökade e-handeln under pandemiåren och har i stort sett befunnit sig i tillväxt sedan e-handeln startade.
Något som är en stor utmaning både för företagen – och klimatet – är den enorma mängd artiklar som kunder skickar tillbaka – särskilt inom konfektion.

– Jag skulle säga att returgraden ligger på mellan 30 och 40 procent. Vilket ju är dåligt för miljön såklart med alla transporter, men det är också utmanande ekonomiskt för alla som håller på med e-handel, säger Tomas Främberg, vd på Easyreturns.

Anledningen till att det ser ut så här är den fria frakten som många e-handlare erbjuder.

– Ett sätt att köpa marknadsandelar när e-handeln byggdes upp för ett antal år sedan var att erbjuda fri frakt och genom att driva tesen att bästa provrummet är hemma. Det har till viss del bidragit till dagens köpbeteende – om man pratar returprocenten, den totala konsumtionen är en annan fråga, säger Tomas Främberg.

Vi gillar Samhall och deras personal fungerar väldigt bra till de uppgifter som vi har.

Tomas Främberg, vd på Easyreturns

Returerna slängs i stället för att säljas

En stor utmaning är att en stor del av returerna kasseras – det är helt enkelt billigare för företagen att slänga i stället för att sälja produkten igen.

För att få bukt med svinnet kring e-handelsreturer fattade EU-ländernas näringsministrar under våren 2023 beslut om att införa ett förbud mot detta. Förslaget ska till en början gälla stora företag för att i nästa steg även innefatta medelstora aktörer, men först väntas beslut från Europaparlamentet för att förbudet ska börja gälla.

Norrköpingsbaserade Easyreturns ligger dock redan steget före. Deras idé är att nettovinstoptimera returflöden. I praktiken går det ut på att bevara värdet för varor som annars kanske skulle ha kasserats.

Sedan sommaren har Samhall och Easyreturns etablerat ett samarbete och planerar nu att tillsammans starta ett antal returhubbar på strategiska lägen i landet. Målet att minimera mängden artiklar som går till destruktion genom en automatiserad värdering av returartiklarna

– Säg till exempel att man får en sommarjacka i retur i september. Säsongen är över och den går inte längre att sälja, men varan har fortfarande ett värde. I systemet vi arbetar med bestäms vilket värde jackan har och vad som ska hända med den via en mängd fördefinierade parametrar. Det kan handla om realisation, outlet, återbruk, välgörenhet eller materialåtervinning, men inte destruktion, förklarar Per Tegelström, e-handels- och logistikexpert på Samhall.

Lär dig mer om e-handelsreturer

E-handlare bör ta betalt för returer

Han tror att förenklingen kommer att leda till att e-handelsbolag avsevärt ökar hållbarheten i retursystemet. Men svårigheten just nu är att få e-handlarna att se det i ett bredare perspektiv än att bara titta på rena hanterings- och fraktkostnader för returen.

– Vår idé är därför att titta på hela kakan, där vi försöker utveckla kundens beteende. Vi tycker exempelvis att e-handlaren ska ta betalt för returer och försöka hitta sätt för att få kunderna att snabbare skicka tillbaka varorna. Förvånansvärt få gör det här i dag trots att 30–40 procent av omsättningen berörs. Det är med andra ord stora värden som man inte alls tar på samma allvar som exempelvis trafikinköp och optimering av hemsida, säger Tomas Främberg.

Genom Samhall kommer Easyreturns att få hjälp att sälja tjänsten och tanken är att returhubbarna sedan ska bemannas av Samhalls medarbetare.

– Vi gillar Samhall och deras personal fungerar väldigt bra till de uppgifter som vi har. Eftersom vi tycker hållbarhet är viktigt är det också en del i ekvationen – att vi hjälper samhället genom att samarbeta med Samhall.