BLS Industries satsning på en inkluderande arbetsplats och Jane Malmbergs starka engagemang fällde avgörandet när Visa vägen-juryn utsåg vinnare i region Skåne.

”Med en stark förankring i det lokala samhället väljer detta företag att ta ett tydligt ansvar för att inkludera människor som på grund av en funktionsnedsättning hamnat långt ifrån arbetsmarknaden. Och även om detta skulle kunna göras för den goda sakens skull visar de att inkludering är både hållbart och lönsamt ur alla olika perspektiv, vilket gör dem till ett föredöme för andra att följa efter.”

Så lyder motiveringen till att BLS Industries nu får ta emot det regionala Visa vägen-priset som årets arbetsgivare för sitt arbete med att inkludera människor med en funktionsnedsättning. 

Årets eldsjäl i regionen blir Jane Malmberg på företaget Frode Laursen A/S i Åstorp, för sitt engagemang och målmedvetna ledarskap där alla får vara med och bidra till ett positivt resultat. Motiveringen lyder:

”Hon har den osedvanliga förmågan att både vara en klippa och en frisk fläkt. Hon inspirerar och uppmuntrar alla sina medarbetare, samtidigt som hon förstår att alla är olika, med sina egna talanger och förmågor. Genom sin lyhördhet skapar hon förutsättningar för alla att prestera utifrån sina egna förutsättningar. Därmed kan alla vara med och leverera både kvalitet och kvantitet men också arbetsglädje och stolthet.”

Vinnarna utses av Visa vägen-juryn i nio regioner och juryn består av ordförande Jan Scherman, Bettina Kashefi som är chefekonom på Svenskt Näringsliv, ärkebiskop Antje Jackelén, H.K.H. Prins Daniel, LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson samt Samhalls marknadsdirektör Mats Eliasson. 

– Det här är ett oerhört viktigt pris eftersom det uppmärksammar arbetsgivare och eldsjälar som väljer att anställa människor med olika talanger. De gör det dels för att de vet att det kan göra hela skillnaden för individen, men också för de inser att företaget, arbetskamraterna och hela samhället vinner på det, säger Visa vägen-juryns ordförande Jan Scherman och fortsätter.

– Det finns kort sagt inga förlorare när allas olika kompetenser tas till vara!

De regionala pristagarna kommer att motta sina utmärkelser på en prisutdelning den 16/10 på Malmö Arena Hotell i Malmö och går sedan vidare till den stora riksfinalen den 25 november i Stockholm där vinnarna får ta emot sina priser från ärkebiskop Antje Jackelén och Prins Daniel. 

Här finns listan på alla vinnare allt efter som de presenteras:
https://visavagen.samhall.se/lista-har-ar-de-regionala-vinnarna-2019/

 

Henrik Fitinghoff
Presschef
+46 8-5534 11 11
henrik.fitinghoff@samhall.se

 

Visa vägen-priset delas ut av Samhall och uppmärksammar de som går i bräschen för personer med funktionsnedsättning och bryter deras utanförskap på arbetsmarknaden.

Priset går till de arbetsgivare och eldsjälar som förstår att det är viktigare att se till vad en människa kan, i stället för till vad de inte kan. Helt enkelt till de som är kloka nog att se till en persons funktionsuppsättningar. Inte för att vara snälla och vilja väl, utan för sin egen verksamhets bästa.

Allmänheten har sagt sitt genom att rösta på sina favoriter och nu utses en regional vinnare i varje kategori av juryn. De regionala vinnarna, nio eldsjälar och nio arbetsgivare, går sedan till en riksfinal där den nationella vinnaren koras på Visa vägen-galan den 25 november.