Så funkar Samhall

Det är Arbetsförmedlingen som bestämmer vilka som får jobb på Samhall. Gemensamt för alla som jobbar på Samhall är att de har någon form av funktionsnedsättning men också arbetsförmåga. Här kan du läsa mer om hur det är att jobba hos oss.

Vårt uppdrag

Vi ägs av staten och har som uppdrag att skapa utvecklande jobb åt personer med funktionsnedsättning. Målet är att 1 500 medarbetare varje år ska lämna oss för andra arbetsgivare. Vi utbildar vår personal och matchar dem med rätt uppdrag inom bland annat städ, omsorg, logistik och tillverkning. Genom att ta till vara på våra medarbetares förmågor bidrar vi till ett mer hållbart och inkluderande samhälle.

Tillsammans gör vi skillnad

All personal som börjar hos oss kommer från Arbetsförmedlingen. Efter utbildning matchas de sedan med rätt uppdrag. Vi samarbetar med företag som delar våra värderingar om mångfald på arbetsmarknaden. Våra kunder bidrar därför till en betydelsefull vardag för människor som har stått utanför arbetsmarknaden en längre tid. Det är en hållbar affärsidé och för den har vi utsetts till Europas mest hållbara företag.

Så matchar vi rätt

Vi har utvecklat en egen matchningsprocess som vi kallar Samhallmetoden. Samhallmetoden lyfter fram varje människas styrkor och förmågor för att hitta rätt personer till rätt arbetsuppgift. Därefter matchas varje person med rätt kollegor för att skapa en bra dynamik.

Vi tar till vara på en outnyttjad resurs

Många personer med funktionsnedsättning står utan sysselsättning idag. Samtidigt skulle många vilja arbeta om de bara fick stöd och anpassning. Det är en outnyttjad resurs som vi vill ta vara på. Genom att se möjligheter snarare än hinder ger vi dem det stöd de behöver för att lyckas. Det skapar stolta medarbetare och ett bättre samhälle för alla!