En app kommer aldrig att vara hela lösningen för att skapa en inkluderande arbetsplats eller en tillgänglig hemsida. Men det kan göra arbetsplatsen mer tillgänglig och upptäcka fel som är lätta att missa.

– En inkluderande arbetsplats handlar om medmänsklighet, förståelse och till viss del empati, men också respekt för att alla människor är olika och att vi har olika behov och kapacitet beroende på situation, säger Anna Malmberg, chief marketing officer på Funka, ett företag som hjälper företag med digital tillgänglighet.

De senaste årens snabba utveckling (där bland annat AI blivit ett allt bättre stöd för flera yrkesgrupper) har också öppnat för tjänster som ökar inkluderingen på arbetsplatsen.

– I dag är det vanligt att medarbetare blir överbelastade av information, så om det ska införas ett nytt digitalt verktyg är det viktigt att medarbetarna får information som de kan ta till sig och tid att sätta sig in i verktyget, säger Anna Malmberg.

Här är åtta tjänster som kan ge stöd i att skapa mer inkluderande och tillgängligt innehåll:

Colour Contrast Analyzer från TPGi

Ett gratis verktyg som hjälper dig att kontrollera kontrasterna mellan förgrund och bakgrund. Perfekt om du till exempel har text i bild eller olika knappar. Den mäter ut och säkrar att du har ett bra kontrastvärde för läsarna, så att du kan vara säker på att alla kan ta till sig informationen. Om du använder det här verktyget kan du säkerställa att färgblinda och personer med nedsatt syn kan tillgodogöra sig innehållet i din presentation eller hemsida. Fungerar för alla digitala format och kan även användas för att kontrollera inlägg i sociala medier.

RGBlind

En tjänst som gör det möjligt att simulera färgblindhet i realtid. Användbart för den som jobbar med till exempel e-handel och vill säkerställa att bilderna fungerar för alla kunder. Du kan välja mellan Protanopi, som är svårigheten att se skillnad på rött och grönt, och den mer ovanliga Deuteranopi, som är liknande men med en mer begränsad förmåga att uppfatta färg. Tjänsten är ett webbläsartillägg som fungerar för Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox och Opera. Med RGBlind kan du få en inblick i hur färgblinda användare uppfattar din hemsida eller presentation.

Mallar i Microsoft Office-paketet

I dag är det vanligt att företag saknar tydliga och enkla mallar för medarbetare som ska ta fram en rapport eller en presentation. Det här gör att många uppfinner egna sätt att presentera sitt material och det kan bli svårtillgängligt för mottagaren. Lägg i stället tid på att utveckla mallar som alla använder sig av där det finns tydliga regler för hur rubriker och text ska presenteras och hur bilder kan användas. På så sätt kan du säkerställa att allt innehåll som skapas följer samma riktlinjer.

Texta mig

Här kan du lägga in en länk till ett video- eller ljudklipp och få det textat på 20 minuter. Under ”Advanced Settings” kan du också välja att få textningen i korta rader. Välj gärna alternativet [42 characters (BBC)], vilket gör att texten inte täcker bildytan, samt att det inte blir för mycket text att läsa. Textningen levereras som en srt-fil, en standard för textning av video. Textningen skapas av en AI och kan kräva en del bearbetning innan du lägger in textningen i videon, men det här är ett snabbt och enkelt sätt att få textning till videoklipp om någon till exempel spelar in en presentation som ska läggas ut. På så sätt ökar du tillgängligheten för ditt videomaterial.

WAVE

Ett verktyg för att testa en webbsida i taget. WAVE går igenom allt innehåll och hittar vad som inte är tillgänglighetsanpassat. Du får en lista över fel och vad som behöver åtgärdas direkt i verktyget. Exempel på fel som kan hittas är om bilder saknar alternativtext eller om sökrutor saknar etiketter. WAVE Evaluation Tool är ett webbläsartillägg som hjälper de som arbetar med webbplatser (som webbutvecklare och innehållsskapare), att kontrollera och förbättra sina webbplatsers digitala tillgänglighet enligt standarden WCAG. Verktyget ger användbara insikter och tips för att göra webbsidor mer tillgängliga för alla användare.

Tjänster för att förenkla texter

Här finns en rad olika alternativ beroende på språk och behov. I Friendly Reader kan du lägga in en text och få förslag på förenklingar och fel med texten. Den fungerar på svenska och du får förslag på svåra ord som går att byta mot synonymer och en analys av hur komplex din text är. Hemingway Editor är en liknande tjänst som är mer lik Microsoft Word i hur den markerar ändringsförslag. Den fungerar bara på engelska texter, men är ett bra verktyg för någon som inte har engelska som modersmål

Klarspråkshjälpen från Institutet för språk och fornminnen

En manual för hur du skriver klarspråk. Här får du tips om allt från längd på rubriker till hur du skriver meningar med flyt i och hur du kan tänka när du väljer ord. Du får tydliga exempel på hur du ska och inte ska göra, samt tips på vad som är viktigt för läsaren. Under Klarspråkshjälpen går det även att testa hur tydlig en text är. Målet med guiden är att hjälpa alla att skriva vårdat, enkelt och begripligt. Du måste inte läsa hela guiden utan den är tydligt uppdelad under rubriker. Välj det som du behöver hjälp med i stunden.

Every Alt

Ett verktyg för att ta fram alternativtexter till bilder. Alla bilder på en hemsida behöver ha en alternativtext för att den som behöver få hemsidan uppläst ska kunna tillgodogöra sig informationen. Det kan också vara så att din hemsida krånglar och bilderna inte laddar som de ska. Då kan en alternativtext göra stor skillnad för besökaren. Allt du behöver göra är att ladda upp en bild så tar Every Alts AI fram ett textförslag. Målet med tjänsten är att det ska bli enklare att göra fler hemsidor tillgängliga och se till att fler faktiskt har alternativtext till sina bilder.

En kurs också…

Funka erbjuder en kurs som heter ”Introduktion till tillgänglighet”. Kursen ger en grundlig förståelse av vad digital tillgänglighet innebär och varför det är viktigt, vilket hjälper deltagare att bli mer medvetna om utmaningarna som personer med funktionsnedsättningar och även äldre står inför. Den förklarar också relevanta lagar och standarder gällande digital tillgänglighet.