Att arbeta med arbetsmiljön rör sig om att skapa trygga, säkra och friska arbetsplatser och innefattar allt från hur en stol är utformad, hur tungt något är att bära till hur man ska hantera kemikalier. Men det handlar inte bara om det hårda och fysiska utan också om psykosociala och organisatoriska frågor som hur viktigt det är att trivas med sitt arbete och kollegorna, om stress och vilka förväntningar och resultatkrav som finns. Dessa lite ”mjukare” frågor tenderar dock att ofta hamna lite i skymundan när man pratar arbetsmiljö, berättar Samhalls operativa arbetsmiljöspecialist Agneta Eklund, trots att de är en betydande del av arbetet.

– Det är svårt att sätta en siffra, men jag skulle nog säga att arbetsmiljöarbete generellt har en fördelning på 80/20 mellan det fysiska och det psykosociala, säger hon.

Bild på en kvinna som lutar ena armen på ett grått avskärmingsksydd vid en kontorsplats.

Det är en kulturresa som vi måste göra och ett åtagande som alla måste jobba med, från högsta ledningen och ut i organisationen.

Agneta Eklund

Agneta Eklund anställdes på Samhall för snart ett år sedan efter att företaget påbörjat sitt arbete med att successivt och målmedvetet jobba för att förbättra arbetsmiljön för alla anställda. På två år har arbetsmiljöexpertisen gått från en person till att de nu är åtta specialister som arbetar dedikerat med frågan. Agneta Eklund är operativt ansvarig för ett av Samhalls fyra marknadsområden och utgår från Jönköping. Det blir många resor eftersom mycket av hennes arbete går ut på att vara ute i verksamheten för att gå arbetsmiljöronder, göra riskbedömningar och hålla utbildningar för både chefer och medarbetare.

– Min uppgift är att vara ett stöd för arbetsmiljöfrågor i organisationen, att hjälpa till att sätta rutiner och träna personalen ute i verksamheten på att exempelvis lära sig att se risker och arbeta förebyggande. Jag ska hjälpa till så att de regler som sätts upp centralt också blir verklighet ute i verksamheten, säger Agneta Eklund.

En av utmaningarna som Samhall och hon har är att företaget är så stort. Över 25 000 anställda ska informeras och utbildas.

– Det är så otroligt många människor som jobbar inom Samhall vilket gör det svårare att förmedla kunskap och ge cheferna rätt verktyg att jobba med. Varje ändring som görs i policyer eller strategier måste också ut, samtidigt som vi måste säkerställa att alla har förstått vad det innebär och vad som ska göras.

Mer om Agneta Eklund

Ålder: 55.

Bästa jobbegenskap: Engagerad.

Roligaste stunden på arbetet: När jag har kunnat hjälpa någon med ett arbetsmiljöproblem.

Om du fick förändra något arbetsmiljömässigt: Att alla skulle vara mer riskmedvetna och medvetenheten om hur mycket man faktiskt påverkar med sitt eget beteende.

Utmaningen handlar också om resurser. Det arbetsmiljöarbete som funnits har inte räckt till, men nu arbetar företaget på att få en bättre företagskultur. Frågan är av högsta prioritet inom ledningen.

– Det är ganska många strategiska arbetsmiljöfrågor, områden och processer som vi jobbar med nu, men som är grunden och som måste finnas på plats. Sedan tänker jag att vi alla tillsammans måste arbeta med att få en bra arbetsmiljö och att vi arbetar med samma strategi och har samma budskap. Det är en kulturresa som vi måste göra och ett åtagande som alla måste jobba med, från högsta ledningen och ut i organisationen, säger hon.

Bild på fyra personer som står i ett tvättrum. Två har ryggen vänd mot kameran och på ryggarna står det Samhall.

Tips från experten

Skaffa kunskap om vad som måste göras för att få till en så bra arbetsmiljö som möjligt och samverka – det är viktigt att jobba tillsammans och skapa delaktighet.

Utmaningar vid förändring

För Samhalls del fungerar verksamheten på de allra flesta håll bra, men det finns områden och orter där arbetsmiljön inte varit tillräckligt bra. Där chefer har för många medarbetare under sitt ansvar och där medarbetarnas uppdrag och arbetsuppgifter är för få och därför inte alltid matchar behov och funktionsnedsättning. Men att göra en genomgripande förändring och ändra riktning är inte lätt för något företag. Förutom satsningar krävs det engagemang, tid och uthållighet förklarar Agneta Eklund.

– Det viktigaste är att prata om det och vara lyhörda för varandra, så att man får den här känslan att man vågar säga till. Den som är chef måste arbeta för en öppen och tillåtande kultur, det måste du få in på arbetsplatsen. Jobba med tillit, värdegrunder och ökad medvetenhet i frågan, säger hon.

Hennes bild av hur det står till på svenska företag och organisationer generellt är att det ofta finns en medvetenhet om arbetsmiljö, men att den kanske inte alltid är prioriterad.

– Det ser såklart väldigt olika ut, generellt tycker jag att svenska företag är ganska duktiga på att göra riskbedömningar, men att många inte är så bra på att följa upp åtgärderna för att dels se så att de alls görs att de får avsedd effekt. Många glömmer också att se till individen och anpassa efter de behov som finns – i både den fysiska och psykosociala och organisatoriska arbetsmiljön.

Efter att ha jobbat på Samhall i snart ett år börjar hon bli väl inkörd på jobbet, men även då det är ett företag med unika förutsättningar tycker Agneta Eklund inte att arbetsmiljöarbetet skiljer sig från andra arbetsplatser.

– Själva arbetsmiljöarbetet som sådant är inte annorlunda, men vi har lite större utmaningar för att vi har fler anpassningar. Våra medarbetare kan ha kognitiva nedsättningar, vara blinda eller hörselskadade vilket kräver fler sätt att utbilda på och fler åtgärder. Men det är också det som är charmen, att hitta de här nya möjligheterna för våra medmänniskor.