Rekrytering – affärsnytta genom inkludering

Varje år levererar vi tusentals rekryteringar runt om i hela landet. Med vår hjälp kan företag skapa affärsnytta genom att kombinera kompetensförsörjning, inkludering och jämlikhet på ett effektivt sätt.

Rätt person på rätt plats

Vi har fler än 24 000 kompetenta medarbetare – alla med någon form av funktionsnedsättningar. Det är pålitliga och uppskattade kollegor som varje dag utför viktiga arbetsuppgifter ute hos våra kunder.

Hos oss hittar du hängivna yrkesutbildade medarbetare. Var och en bidrar på arbetsmarknaden genom att vi matchar dem med rätt arbetsuppgifter. Varje dag utför de ett arbete hos våra kunder och visar att de är pålitliga och uppskattade kollegor. Hos oss på Samhall har de fått utrymme att växa i sina yrkesroller och många av dem är redo för nya utmaningar – som att börja ett nytt jobb. Det gör att vi kan möta rekryteringsbehov inom många olika områden.

”Samarbetet med Samhall har lett till att medarbetarnöjdheten har ökat med ungefär 300 procent.”
Marcus Sandén, hotelldirektör, Nordic Choice Hotels.

Det här hjälper vi till med

Vi har lång erfarenhet av att hitta rätt medarbetare till rätt arbetsuppgifter. Det ger hållbara lösningar som alla vinner på. Genom våra effektiva rekryteringsprocesser sparar du dessutom mycket värdefull tid eftersom vi tar ett helhetsansvar och finns med längs hela vägen genom att löpande följa upp så det fungerar bra för dig och din nya medarbetare. Vårt jobb är att få människor och företag att växa. Vår målsättning är att du är nöjd och får rätt person på rätt plats.

”Samhall bidrar till att vi får behålla personalen en längre tid vilket ger en starkare stabilitet i personalstyrkan.”

Mattias Nilsson, Restaurangchef på Burger King.

Så kan en rekryteringsprocess hos oss se ut

Inventering av behov

Presentation av passande kandidater

Introduktionspraktik med vald kandidat under cirka 2–4 veckor där Samhall står för lön och försäkringar

Samordning av kontakt med Arbetsförmedlingen vid behov av ev. lönebidrag

Uppföljning med dig och din nya medarbetare

Kompetensutveckling av dig som arbetsgivare inom inkluderade ledarskap.

”I samarbetet med Samhall får jag en dedikerad rekryterare som vet vilka behov jag har och kan attrahera rätt personer bland sina medarbetare.”
Marie Hindriksson, Attendo.

Inkluderande rekrytering som skapar affärsnytta

Vi tror att du är en arbetsgivare som både ser affärsnyttan med social hållbarhet och vill bidra till att skapa en mer inkluderande och hållbar arbetsmarknad som speglar samhället i stort. Genom att rekrytera från Samhall kan ni som företag aktivt bidra till att bryta utanförskap och öka mångfalden på just ert företag.

Samhall är en kunskapspartner inom social hållbarhet. Till våra återkommande kunder erbjuder vi regelbundet olika aktiviteter som företagsfrukostar, workshops och nätverksmöten på tema social hållbarhet och jämlikhet.

Andra sätt att anlita oss

Person på ett lager som håller i kartonger med kattmat.

Lager och logistik

Våra kunder inom lager & logistik är transport- och distributionsföretag, tredjepartslogistikföretag och varuägare som driver sin egen lagerlogistik, tex e-handelsföretag.

Person i skyddsglasögon som använder en maskin.

Tillverkning och produktion

Samhall har egen industriproduktion och levererar till ett flertal branscher.

Person putsar fönster

Lokalvård

Vi städar i många olika miljöer och för olika typer av verksamheter från industri, kontor och butiker, till offentliga och omsorgsmiljöer.

Person stryker kläder

Tvätt och textilservice

Samhall erbjuder ett flertal tjänster inom tvätt och utför tvätt på beställning till både företag och kommuner.

Person städar golvet i en butik med en skurmaskin.

Butikstjänster

Samhall kan spela en viktig roll som partner och serviceleverantör i butik, köpcentrum och handelsplatser.

Medarbetare på Samhall i utemiljö som arbetar med grenarna på ett träd.

Fastighetstjänster

Var rädd om din fastighet. Ett väl omhändertaget inre och yttre ger en trivsam miljö för besökaren.

Person som jobbar inom äldrevården tittar in i kamran och håller armkrok med en vårdtagare.

Omsorgsnära tjänster

God vård kräver både kunskap och hjärta. Men det är svårt att hinna med allt. Låt vårdpersonalen ägna sig åt det de är bäst på – låt Samhall avlasta er med resten.

Person går med en vagn, i vagnen står kaffekoppar.

Servicetjänster

Samhall skräddarsyr tjänsteinnehållet utifrån en behovsanpassad helhetslösning.

Välkommen att kontakta oss

Om du ska rekrytera är du varmt välkommen att diskutera dina behov med oss. Hör av dig genom formuläret nedan så ser vi tillsammans över vilka lösningar som kan passa.

På Nordic Choice Hotels finns det plats för alla. Sedan 2015 har medarbetare från Samhall varit en naturlig del av personalgruppen och ingår i effektiva team baserade på olikheter och personliga styrkor.

Hotellkedjan Nordic Choice Hotels verkar i en bransch med stora rekryteringsbehov. För att få en effektiv kompetensförsörjning krävs det därför kreativa lösningar och nytänkande. Med mångfald som ett av sina kärnvärden har det därför blivit självklart att utmana normer inom rekrytering och även välkomna medarbetare med funktionsvariationer. Här skapas effektiva team utifrån de olikheter som finns och varje individs unika talanger och förmågor.

– Vi måste tänka på många olika sätt kring rekrytering. Eftersom mångfald är en av Nordic Choice Hotels kärnvärderingar är rekrytering från organisationer som Samhall ett väldigt bra alternativ, säger Josefin Tängnander, People & Culture Manager på Nordic Choice Hotels.

Sedan vi startade det här arbetet tillsammans med Samhall har medarbetarnöjdheten ökat med ungefär 300 procent.

Samarbetet mellan Samhall och Nordic Choice Hotels har visat sig vara en framgångsfaktor även affärsmässigt. I Nordic Choice Hotels hållbarhetsmål finns de tre grundpelarna people, profit och planet som alla är viktiga beståndsdelar för affären. De visar att affärsnytta och medarbetarnytta går alldeles utmärkt att kombinera.

– Två gånger per år genomför vi medarbetarundersökningar. Sedan vi startade det här arbetet tillsammans med Samhall har medarbetarnöjdheten ökat med ungefär 300 procent. Det visar svart på vitt att det verkligen ger de resultaten vi önskar, berättar Marcus Sandén, Hotelldirektör på Comfort Hotel i Malmö.

Effektivare rekryteringsprocesser

Åsa Brink på Samhall ansvarar lokalt för rekryteringarna till Comfort Hotell Malmö och har under årens lopp presenterat ett flertal medarbetare som rekryterats. Där handlar det alltid om att matcha rätt personer med rätt arbetsplats och arbetsuppgifter – en process som ofta tar mycket tid att genomföra på egen hand för företag. Marcus Sandén på Comfort Hotel instämmer i den bilden.

– Den mest tidskrävande delen i rekryteringar är att analysera cv:n, ringa referenser och liknande. Det har varit till stor hjälp att det istället är Samhall som analyserar rekryteringsbehoven och sedan väljer ut de kandidater som passar hotellet bäst. De hjälper dessutom till med att följa upp medarbetarens prestationer löpande. En annan fördel är att du kan utvärdera kandidaten under en månads praktikperiod medan Samhall står för lön och försäkringar, berättar han.

Här ska man vara olika och inte precis likadana. Det finns ingen här som är precis som någon annan.

Medarbetare på Comfort Hotel

Uppdrag:

Nordic Choice Hotels behöver löpande rekrytera medarbetare till sina hotellanläggningar och hitta effektiva rekryteringsprocesser. Eftersom mångfald är ett av deras kärnvärden är det viktigt att aktivt hitta och inkludera personal med funktionsnedsättningar som kan hjälpa till.

 

Lösning:

Sedan 2015 har Nordic Choice Hotels samarbetat nationellt med Samhall för att hitta rätt kompetens. Rekryteringsprocessen har blivit mer effektiv i samband med att Samhall matchar behov mot kompetens och presenterar passande kandidater.

 

Effekt:

Ett flertal medarbetare har rekryterats till Nordic Choice Hotels under årens lopp och kompetensförsörjningen har underlättats och effektiviserats. Samtidigt arbetar de aktivt med sina hållbarhetsmål och kärnvärden som gynnar affären i stort. Medarbetarundersökningar visar dessutom att medarbetarnöjdheten ökat med cirka 300 procent sedan samarbetet inleddes.

Hos Polismyndigheten Region Mitt arbetar idag ett tiotal personer från Samhall med transkriberingar och andra administrativa uppgifter för att avlasta polisens utredare.

Uppdatering: Sedan reportaget gjordes har Carin Götblad gått vidare till andra tjänster inom polisen.


Vid ett skrivbord sitter Veronica Jakobsson och lyssnar på bandade förhör som hon för över till skrift. Hon är anställd som administratör hos Polismyndigheten Region Mitt och jobbar med transkribering. En viktig men tidskrävande uppgift.

– Det känns som att jag bidrar till ett väldigt viktigt arbete och det gör att jag växer som människa, säger Veronica Jakobsson.

Veronica Jakobsson

Att nå bortom traditionella målgrupper

I syfte att avlasta polisens utredare inledde Polismyndigheten Region Mitt ett rekryteringsprojekt där personer med funktionsvariationer erbjöds administrativa jobb inom polisen. För att nå målgrupper som traditionellt inte söker sig till myndigheten på egen hand skedde rekryteringen i samarbete med Samhall.

– Samhall är så proffsiga. Jag har begränsat med tid så allt måste vara effektivt. Med deras hjälp har vi fått in olika sorters människor med olika erfarenheter som arbetar med olika saker. De hjälper oss och gör viktiga insatser i vår verksamhet, berättar Carin Götblad, Regionpolischef vid Polismyndigheten Mitt.

Carin Götblad

Mångfald och inkludering är ett viktigt arbete vid rekryteringar eftersom Polismyndigheten och dess anställda ska spegla samhället i stort.

– Vi rekryterar från Samhall för att vi behöver deras personals kompetens och hjälp. Ofta bidrar de dessutom med fler perspektiv som ger en ännu bättre verksamhet som medborgarna känner igen sig i. Det ökar i sin tur förtroendet för Polisen, säger Carin Götblad.

Interna utbildningar i ledarskap

Under projektet utbildade Samhall ett antal chefer i att leda medarbetare med funktionsvariationer. Idag arbetar ett tiotal personer från Samhall hos Polismyndigheten Region Mitt med administrativa tjänster för att avlasta utredarna.

– Under samarbetet med Samhall har jag insett hur viktigt det är att se individers möjligheter istället för deras hinder. Jag kan verkligen rekommendera andra arbetsgivare att ta chansen att rekrytera från Samhall, det har varit otroligt lärorikt, säger Emma Vangstad som arbetar som Gruppchef på Polismyndigheten.

Uppdrag:

Polismyndigheten Region Mitt behövde hjälp att hitta och rekrytera personal i syfte att avlasta polisens utredare med administrativa arbetsuppgifter och samtidigt öka mångfalden på arbetsplatsen.

Lösning:

Samarbetet mellan Samhall och Polismyndigheten Region Mitt har resulterat i ett tiotal rekryteringar av medarbetare som nu arbetar med olika administrativa arbetsuppgifter inom polisen.

Effekt:

Genom att frigöra administrationstid från polisens utredare får de bättre förutsättningar att hinna med de mer komplexa arbetsuppgifterna. Rekryteringarna har dessutom bidragit till ökad mångfald bland personalen som gett positiva effekter i stort och ett ökat förtroende i samhället.

På Burger King jobbar Camilla Benjaminsson och Philip Persson som rekryterats via Samhall. Här bidrar de med stabilitet och trivsel i en personalgrupp som vanligtvis består av unga medarbetare på väg mot nya utmaningar.

Som ett av världens största restaurangföretag sysselsätter Burger King många unga som befinner sig i början av sina yrkesliv. Här finns en tydlig karriärstege och goda möjligheter att utvecklas i sin yrkesroll, men att hitta personal som stannar över tid är en utmaning. De allra flesta jobbar en kortare period innan de går vidare till studier och det är därför svårt att hitta medarbetare som stannar kvar.

Precis som i alla branscher är medarbetare som stannar länge ovärderliga för verksamheten.

Precis som i alla branscher är medarbetare som stannar länge ovärderliga för verksamheten. Erfarenhet och fördjupad kunskap om företaget är något som byggs upp med tiden och ger stabilitet till personalgruppen. En stabil personalgrupp ökar även trivseln bland medarbetarna som i sin tur smittar av sig på servicen och kundbemötandet.

Kravprofil matchades mot Samhalls medarbetare

Camilla och Philip blev utvalda av Burger Kings restaurangchef för att hjälpa till att hålla ordning i restaurangen, diska och förbereda i köket. En introducerande praktikperiod blev sedan startskottet för en mer varaktig rekrytering för Burger King.

– Samhall bidrar till att vi får behålla personalen en längre tid vilket ger en starkare stabilitet i personalstyrkan, säger Mattias Nilsson, Restaurangchef på Burger King.

För att hitta de bäst lämpade personerna för jobbet gjorde Samhalls gruppchef Sandra Persson en kravprofil som matchades mot medarbetarna internt. Därefter fick Burger Kings restaurangchef träffa de utvalda kandidaterna och hålla kortare intervjuer för att träffa rätt.

– Det första jag tänkte när jag gick innanför dörrarna på Burger King är att här trivs jag. Här vill jag vara, säger Camilla Benjaminsson som rekryterades till tjänsten.

Möt Sandra, Mattias, Philip och Camilla i filmen!

Uppdrag:

Burger King har en utmaning med sin höga personalomsättning och behövde hjälp att hitta och rekrytera passande medarbetare som stannar kvar en längre tid.

Lösning:

Genom vårt samarbete har Burger King rekryterat medarbetare som stannar längre än vanligt i verksamheten. Rekryteringen genomfördes med hjälp av en kravprofil följt av kortare intervjuer av kandidaterna innan en introduktionspraktik startades upp för de nya utvalda medarbetarna.

– Samhall följer upp samarbetet och håller en kontinuerlig dialog för att bidra till vår kompetensförsörjning, säger Mattias på Burger King.

Effekt:

Med Camilla och Philip i tjänst har Burger King hittat ett nytt sätt att hitta och rekrytera personal som stannar kvar en längre tid. När det är stabilitet i personalgruppen så ökar även trivseln på arbetsplatsen vilket höjer upplevelsen för kunden.

Hos Attendo jobbar medarbetare från Samhall med städ, tvätt och andra servicerelaterade arbetsuppgifter. Det frigör tid för den vårdutbildade personalen som istället kan fokusera på sin huvudsakliga profession

Inom sektorn vård och omsorg är behovet av personal stort och det blir allt viktigare att den utbildade vårdpersonalen kan lägga sin tid på just vårdrelaterade arbetsuppgifter. Ett sätt att avlasta och frigöra tid för de anställda är att fördela övriga servicerelaterade sysslor till annan personal. På Attendos äldreboende Vikaholmsallén i Växjö arbetar Emma Guse från Samhall med till exempel mathantering, tvätt, städ och ledsagning.

– Jag vill utbilda mig till undersköterska, så att jag får göra mer. Det känns både kul och nervöst. Men jag måste pusha mig själv för att komma ur mitt skal. Jag vill ju inte tillbaka där jag var innan, säger Emma Guse.

Vårdpersonal lyssnar på en brukare som sitter i en fåtölj

– Kvaliteten höjs automatiskt när vi frigör tid för de anställda. De anhöriga är jättenöjda och vi har höjt resultatet i vår brukarundersökning med 20 procent, mycket tack vare det här samarbetet, berättar Marie Hindriksson, Verksamhetschef på Attendo.

Med begränsade resurser behöver man hitta nya sätt att lösa behoven på. För Attendo har tiden för rekryteringar effektiviserats samtidigt som resultaten blivit mer träffsäkra. Det har frigjort tid och underlättat arbetet även för Attendos verksamhetschef.

Det här är verkligen är en win win-situation för alla parter.

Marie Hindriksson, verksamhetschef på Attendo.

– Om jag vänder mig till andra aktörer får jag lägga mycket tid på att gå igenom alla ansökningar, hålla intervjuer och försöka hitta rätt personer. I samarbetet med Samhall får jag en dedikerad rekryterare som vet vilka behov jag har och kan attrahera rätt personer bland sina medarbetare, säger Marie Hindriksson.

Tillsammans med Attendo har Samhall arbetat med att förbereda de kandidater som visat intresse för tjänsten genom studiebesök, en omsorgsutbildning och stöttning under introduktionen. Det har lagt grunden för hållbara anställningar som ökat personaltätheten på boendet.

Uppdrag:

Samhall fick i uppdrag att ta hand om enklare servicerelaterade arbetsuppgifter som är viktiga för den dagliga driften men inte kräver vårdutbildning. På så sätt avlastas ordinarie vårdpersonal som får mer tid till att helhjärtat kunna ägna sig åt arbete direkt kopplat till sin profession.

Lösning:

Idag finns servicepersonal på plats hos Attendo som avlastar vårdpersonalen genom att ta hand om servicerelaterade arbetsuppgifter, till exempel tvätt, städ mathantering och liknande sysslor.

Effekt:

Sedan Attendo har rekryterat servicepersonal har personaltätheten ökat i arbetsgrupperna vilket gynnar både personal och boende. Det visar sig extra tydligt i Attendos brukarundersökning där resultatet höjts med 20 procent, mycket tack vare samarbetet med Samhall.

– Det här är verkligen är en win win-situation för alla parter. För den enskilde individen som kommer från Samhall, för mig som verksamhetschef som kan stötta upp min personal och för de boende. Det blir en vinst för samhället i stort, säger Marie Hindriksson.

För tio år sedan vågade Emma Guse knappt gå utanför dörren. Hennes autism begränsade livet enormt mycket. Nu utmanar hon sig själv varje dag. Det har lett till ett starkt sug efter att röra på sig – och ett jobb i äldrevården där hon spelar en viktig roll.

Emma hade hunnit bli 28 år när hon äntligen fick en förklaring till varför hon kände sig utanför. Varför hon inte klarade av att göra vissa vardagliga saker. Som att gå på bio, åka hiss eller över huvud taget umgås med andra människor.

Förklaringen var ett autismspektrumtillstånd, som för Emmas del hade lett till att hon dragit sig undan alltmer.

Ett tag rörde jag inte på mig alls.

Emma Guse

– Jag satt mest hemma i lägenheten och kunde må illa bara av att gå utanför dörren. Ett tag rörde jag inte på mig alls, berättar Emma.

Som en följd av stillasittandet gick hon även upp i vikt. Vågen visade till slut nästan 100 kilo.

– Det är rätt mycket eftersom jag bara är 163 centimeter lång, förklarar hon.

En viktig vändpunkt var när Emmas mamma gav henne en stegräknare i julklapp och peppade henne att börja promenera. Motståndet var starkt. Emma ville absolut inte. Men till slut tog hon mod till sig och öppnade dörren. Sakta men säkert började hon ta sig ut i världen igen.

– Jag är så tacksam över att jag till slut lyssnade på mamma. Eftersom jag har asperger blev det viktigt för mig att gå mina tiotusen steg varje dag. Och när jag väl började ville jag inte sluta.

Vid ungefär samma tidpunkt hade Emmas handledare på Arbetsförmedlingen tipsat om möjligheten att jobba på Samhall.

– När jag först kom till Samhall var det jätteskrämmande. Jag arbetade långsamt och var nitisk, för jag ville att det verkligen skulle bli rent och snyggt. Men efter hand lärde jag mig att inte fastna och gå vidare.

Trygg i arbetsrollen

För Emma har det hela tiden varit viktigt att vara öppen och ärlig med det som känns tufft. Och den öppenheten har hon fortsatt att vara noggrann med i varje ny situation. Det har gjort henne mer trygg både i sin arbetsroll, och som människa.

– Jag måste alltid vara tydlig och berätta om min blyghet, och att jag har ett stort behov av rutiner och scheman. Det gjorde att arbetet på Samhall till slut funkade bra, fortsätter hon.

Emma och vårdtagare tittar i fotoalbum
Foto: Anna Hållams

Så i december förra året fick Emma Guse chansen att prova ett helt nytt jobb. Det var tack vare Marie Hindriksson, verksamhetschef på ett av Attendos äldreboenden i Växjö. Hon hade länge funderat över hur man skulle lösa de stora pensionsavgångarna inom vården.

– Inom de närmaste åren kommer cirka 200 000 personer i vården att gå i pension. Då måste vi bli mer attraktiva och dels behålla den yngre personalen vi har, dels locka till oss nya, säger hon.

Marie Hindriksson hade tidigare arbetat som affärsutvecklare på Samhall, och visste vilken kapacitet många som jobbar där har. Hennes lösning blev att testa att ta in Samhallmedarbetare som servicebiträden – det vill säga för enklare uppgifter som städning, tvätt och att fixa mat. Men också att ge mer tid till de äldre och sjuka. Tid som den ordinarie personalen ibland har svårt att hinna med.

– Det blir en win-win för alla. Vårdtagarna får möta personal som inte är så stressad. Undersköterskorna får mer utrymme att göra det de verkligen är utbildade för, det vill säga mer sjukvårdsuppgifter. Och de som kommer från Samhall får en chans att jobba och utvecklas inom vården.

Det blir en win-win för alla.

Marie Hindriksson

Sagt och gjort. För snart ett år sedan valdes ett antal frivilliga ut från Samhall som var intresserade av att prova på att jobba inom vården. En av dem var Emma Guse.

– Jag minns så väl det första mötet med Emma. När hon kom in strök hon längs väggen och tittade ner i marken hela tiden. Och hon sa till mig att hon inte vågade se folk i ögonen.

Marie kände ändå att det fanns en vilja hos Emma. Efter att ha pratat en stund bestämde de sig för att prova.

– Jag tänkte hur fasiken ska jag klara av detta? Ändå trodde de på mig. Jag är ju en ”punkt och pricka”-människa som behöver tydliga scheman, så det fick jag. Annars hade det inte funkat, tror Emma.

Foto Anna Hållams

Det är fantastiskt att se hur Emma har vuxit under sin tid hos oss!

På äldreboendet sköter Emma städningen i de boendes rum, hjälper till med frukosten och tar hand om tvätten. Däremellan finns också utrymme att ta sig tid till den som behöver, att vara med på aktiviteter och följa med på promenader.

– Den största utmaningen har varit att prata med de boende, visa dem närhet och våga lägga handen på en annan människas hand. Jag behöver alltid extra tid för att känna mig trygg, men när jag väl lärt känna någon fungerar det bra, förklarar Emma.

Emmas chef är lyrisk över hennes insats:

– Det är fantastiskt att se hur Emma har vuxit under sin tid hos oss! Ett talande exempel är en man som många i personalen hade svårt att gå in till, eftersom han har ett hett humör. Men det var något speciellt med Emma. När hon gick in till honom blev han lugn och de funkade hur bra som helst ihop.

Efter bara några månader erbjöds Emma att bli tillsvidareanställd hos Attendo. Det blev en verklig seger. Ändå fortsätter hon att utmana sig själv varje dag. Nyss började hon distansplugga på halvtid till undersköterska.

– I min tjänst får jag inte hjälpa de boende att gå på toaletten eller göra andra enkla saker, så ibland känner jag mig bara i vägen. Jag vill utbilda mig till undersköterska, så att jag får göra mer. Det känns både kul och nervöst. Men jag måste pusha mig själv för att komma ur mitt skal. Jag vill ju inte tillbaka där jag var innan.

I dag älskar Emma Guse att röra på sig. Hon går till och från jobbet varje dag och ibland deltar hon i korta triathlontävlingar.

– Träningen betyder allt för min hälsa, både för kroppen och för huvudet.

Emmas Story

1984
Emma föds och växer upp i Växjö. Mycket energi läggs på att anpassa sig och få kompisar, men det är svårt. Hon märker snart att hon trivs bäst med att leka ensam.

 

2002
Det är dags att ta studenten från hotell- och restaurangprogrammet. Emma känner sig utanför och det har blivit alltmer ansträngande att umgås med folk.

 

2007
Emma blir springvikarie i Växjö kommun. Med kort varsel får hon rycka in och jobba i skolrestauranger med mera. Att inte ha tydliga scheman ställer till stora problem.

 

2012
Efter en utredning konstateras att Emma har autismspektrumdiagnos. ”Det var skönt med en förklaring till allt som inte fungerade under uppväxten. Varför jag är som jag är.”

 

2013
Emma får jobb på Samhall där hon städar på Ica Kvantum i Växjö. Samma år får hon en stegräknare i julklapp och börjar motionera regelbundet.

 

2018
Attendo erbjuder Emma att prova på ett jobb som servicebiträde på ett av deras äldreboenden. Efter bara några månader blir hon tillsvidareanställd.