På Samhalls verkstad i Svenstavik tillverkas allt från lådcyklar till gynekolog-stolar. Här har Maria Rydin varit lokalt skyddsombud för IF Metall i tio år. Enligt Maria hamnade tidigare pappersarbetet om frågor kring arbetsmiljön i skymundan på Samhall. Det kunde leda till att problem i arbetsmiljön förblev olösta. Men i dag ser Maria Rydin ett Samhall som på senare år har blivit bättre på att göra arbetsplatsen tryggare, inte minst tack vare ett gott samarbete.
– Det är lätt att skjuta arbetet med arbetsmiljön framför sig. Men jag är på dem som har ansvar om att åtgärder ska göras när de behöver göras. Inte ”när man hinner”. Är kontakten mellan skyddsombud och chefer smidig kan man nå lösningar lättare, säger Maria Rydin.

”Inte vara rädd för att säga ifrån”


Tydlig kommunikation och ett gott välkomnande av nya medarbetare är en stor del i att skapa en god arbetsmiljö.
– Det är viktigt att ta alla på allvar. Man ska inte vara rädd för att säga ifrån, säger Maria Rydin.
Hon ger ett exempel.
– Till en person som precis har anställts är det bättre om man som chef eller skyddsombud säger ”om du gör dig illa, kom till mig”, än att börja att rabbla regler. Som skyddsombud på just Samhall är det speciellt viktigt att se medarbetarnas speciella behov.
Hon är nöjd med lagarna.
– Vi har en jättestark arbetsmiljölag. Med den kommer man framåt kring nästan allting, säger Maria Rydin.
Men skyddsombuden måste veta hur lagar fungerar, enligt Maria Rydin. Därför behöver de rätt utbildning för att kunna påverka arbetsmiljön på riktigt. Det är ett arbetssätt som Maria Rydin personligen kan använda nu när hon valts till regionalt skyddsombud.
– I den rollen kan jag också informera chefer i samband med arbetsplatsbesök. De behöver också få rätt kunskap.

Samverkan är avgörande


En viktig roll spelar också den centrala arbetsmiljökommittén, där Maria Rydin sitter med. Där samarbetar hon med andra fackförbund och strateger inom arbetsmiljö. De tar reda på vad som behöver åtgärdas på olika arbetsplatser och skickar ut hjälpande information.
– Samverkan inom kommittén är avgörande. Det kan spridas som ringar på vattnet inom hela Samhall och påverka flera arbetsplatser, även om det allra viktigaste är att följa arbetsmiljölagen, säger Maria.

Tre tips för en bättre arbetsmiljö

  • Var lyhörd. På Samhall jobbar många med olika funktionsnedsättningar och olika uttryckssätt.
  • Alla ska känna sig sedda och hörda.
  • Ta tag i problem när de uppstår