Hoppa till innehåll Hoppa till huvudmeny
Samhall

Hennes envishet gav ett rättvisare arbetsliv åt alla

Annica Falck är långt ifrån färdig. Hon vill absolut inte lämna Samhall för att gå i pension. Utmärkelsen Ledstjärnan har bara sporrat henne till fler fackliga kamper.

Annica Falck är en enveten person. När hon väl har bestämt sig för att ändra på en orättvisa ger hon sig inte. Under fyra år kämpade hon för att ta bort den två år långa kvalifikationstiden i sjuk- och efterlevandeförsäkringen för Samhalls anställda.

Till sist vann hon. Första januari 2021 togs kravet på den extra långa karenstiden bort för den som har lönebidrag och arbetar inom Samhall. Sedan dess gäller tre månader för att få rätt till ersättning – som för alla andra som är försäkrade via sina jobb.

– Det hjälper att vara envis, konstaterar Annica Falck nöjt.

Hon sitter i bilen, på väg till ett arbetsplatsmöte i Lidköping. Som fackligt förtroendevald är hon inblandad mest överallt. Resorna går mellan Skövde, Mariestad, Karlsborg, Falköping och Jönköping. Där träffar hon chefer och anställda i olika möten.

Annica Falck är en ledstjärna. Det har hon numera papper på.

– Jag fick blommar och plakat, plus en check på 50 000 kronor, berättar hon

Hållbarhetspriset Ledstjärnan har delats ut av Folksam LO Pension sedan 2019. Utmärkelsen går till någon som gör skillnad för ett rättvisare och mer hållbart arbetsliv. Förra året uppmärksammades Annica Falck för sin envisa kamp för att förbättra villkoren för medlemmarna i Fastighetsanställdas förbund.

– Jag blev helt chockad. Samtidigt tänkte jag, det här är jag värd. Som jag har bråkat, säger hon.

Porträtt av Annica Falck som bär svarta arbetskläder och glasögon. Bakgrunden är mörk.
Annica Falck förtroendevald för Fastighets på Samhall i Skaraborg.

Började arbetsträna på Samhall

För de flesta inom Samhall i Skaraborg är Annica ett välkänt ansikte. Hon har varit anställd sedan 1995 och jobbat fackligt nästan lika länge.

– När jag började på Samhall hade vi möjlighet att studera inom ABF på arbetstid. Då lärde jag mig mycket om samhället och politiken. Kunskapen gjorde mig medveten om alla orättvisor som finns överallt, säger hon.

Annica har en allvarlig tarmsjukdom som ger henne smärta i lederna. Hon var bara 36 år när läkarna gav upp om henne och föreslog sjukpension. Alternativet var att börja arbetsträna på Samhall.

Valet var inte svårt. Annica ville inte lämna arbetslivet och valde bort pensionen. Det är hon oerhört tacksam över. Hon har älskat sitt jobb sedan första dagen.

– Men det är klart att jag har mött fördomar genom åren. Särskilt när jag började jobba här på nittiotalet då Samhall kallades för en skyddad verkstad, säger hon.

Sedan dess har mycket vatten flutit under broarna och numera konkurrerar Samhall med andra företag på samma villkor. Däremot lever en del förutfattade meningar kvar.

För den som bär sitt funktionshinder inombords kan det också bli många frågor. Det finns alltid de som undrar varför Annica inte har ett ”vanligt” jobb. Hon ser ju – minst – lika frisk och stark ut som vem som helst.

Alla som känner mig trodde att jag skulle köpa skor för alla pengarna eftersom jag älskar boots.

Annica Falck

– Samma fördomar möter de som till exempel lider av psykisk ohälsa. Det syns ju inte utanpå att någon har en funktionsnedsättning, säger hon.

Annica berättar att hon även har mött kunder som ifrågasätter bemanningen, till exempel inom städ. De kan undra varför tre personer skickas ut för att sköta en uppgift, när det borde räckt med en.

– De förstår inte alltid att eftersom alla har olika funktionsnedsättningar blir våra tre städare tillsammans hundra procent. Meningen är ju att vi ska arbeta utifrån våra förutsättningar.

Mer om Annica Falck

Namn: Annica Falck.

Ålder: 64.

Arbetsuppgifter: Facklig representant för Fastighetsanställdas förbund på Samhall. Internlärare i cv-skrivning.

Gör på fritiden: Engagerad i olika föreningar. Läser böcker, helst svenska deckare. En favorit är Kristina Appelqvist.

Drömmer om: Att hålla mig frisk och kunna fortsätta jobba på Samhall efter 65.

Överraskad av priset

Själv har Annica haft alla möjliga slags jobb inom Samhall och har varit med om oräkneliga omorganisationer. Sedan flera år tillbaka arbetar hon nästan uteslutande fackligt. Hon är Fastighets representant i företagsrådet på Samhall och hon sitter med i fackets försäkringskommitté för region Väst.

Annika pratar med två kollegor som sitter ner. De sitter i ett ljust rum med svarta persienner. Alla bär svarta arbetskläder.
Annica Falck (t.v) pratar med kollegorna Hiwet Bahlbi Asfaha och Rigbe Woldemicael.

Att hennes fackliga engagemang gör skillnad för medarbetarna har hon egentligen aldrig tvivlat på. Ändå kom priset Ledstjärnan som en fullkomlig överraskning.

– Alla som känner mig trodde att jag skulle köpa skor för alla pengarna eftersom jag älskar boots. Men det har jag inte gjort än, säger Annica med ett skratt.

Däremot har hon hunnit spendera en del av prissumman på restaurang tillsammans med sin sambo och sin dotter med familj. Nu ska hon också bjuda ut kollegan som nominerade henne till priset.

Någon extra semester är det dock inte tal om. Annica har redan börjat sin nästa fackliga strid. Den som är inskriven i en arbetsmarknadspolitisk åtgärd måste lämna sin tjänst vid 65 års ålder. Alla andra har rätt att stanna kvar på sina jobb till de har fyllt 68. Från och med 2023 har den gränsen flyttats ännu ett steg, till 69 år.

– Delvis är det här en egoistisk kamp. Jag går själv i pension i år, men vill inte sluta arbeta. Jag har lämnat en motion till LO-kongressen om att rättigheten att arbeta kvar även ska gälla för oss på Samhall och fått bifall på den. Jag tycker att den som vill och kan fortsätta jobba ska tillåtas att göra det, säger hon.

Ladda ner undersökningen

Ladda ner undersökningen

Processing of personal data

Samhall AB is the personal data controller in relation to all personal data collected when contacting us via the contact form on our website. By clicking on “I consent to the processing of my personal data by Samhall. Click here to read more.” you are giving Samhall permission to process your personal data. 

Which personal data does Samhall collect and for which purposes?

The personal data we collect include: your name, e-mail address, telephone number, company/business, city of operation, as well as any information you provide in the body of the message.

These personal data are collected to ensure that the most suited person from our team contacts you to assist with your query.

Your rights

You can withdraw your consent at any time, which means that Samhall is no longer allowed to process you personal data to contact you; you can also exercise your other rights:

 • You have the right to certain information regarding the ongoing processing of your personal data as well as access to these data.
 • Rectifications. You have the right to rectify incorrect or incomplete information about yourself.
 • The right to erasure (“the right to be forgotten”). In some cases, you have the right to request the deletion of your personal data or restrict the use of said information. However, there may exist certain legal obligations that prevent us from immediately deleting parts of the data. These obligations may come from accounting, tax or other legislation.
 • Upon request, you have in some cases the right to obtain and transfer some of your personal data to another personal data controller.

Where is your data processed and who is it shared with?

Your personal data is shared with companies outside the EU for e-mail management. For transfers outside the EU, data processing is based on standard EU contract clauses and we undertake all legal, technical and organisational measures within reason to ensure that data is handled securely and at an adequate level of protection. Furthermore, your personal data may be shared with suppliers to Samhall with the purpose of contacting you.

Complaints and personal data protection officers

If you believe that we have acted improperly in regard to your personal data you have the right to contact the Swedish Authority for Privacy Protection with a formal complaint.
We have appointed a data protection officer to ensure that we process your personal data in a transparent, appropriate and legal manner at all times. You can contact our data protection officer at the following:

Samhall AB
Data Protection Officer
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Phone number 020 – 572 572
E-mail address: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt formulär för synpunkter på & frågor om Samhall på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer vilken ort ärendet gäller och om du anger personuppgifter i meddelandet. Om du inte anger en viss personuppgift samlas den inte in.  

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna ta emot och hantera dina synpunkter och för att vid behov kunna kontakta dig. Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet.  

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att kunna kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in för att kunna skicka Story till dig. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, adress och vilken relation du har till Samhall.

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna skicka Story till dig, antingen digitalt eller i print och kommer sparas så länge du fortfarande prenumererar på Story.

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att skicka Story till dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka epost till dig. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att skicka ut och administrera hanteringen av Story.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se