Hoppa till innehåll Hoppa till huvudmeny
Samhall

Världens största företagsledare besöker Samhall

Under ett tre dagars innovation race har Samhall och Microsoft sammanfört entreprenörer, kreatörer och experter inom datateknik och autism för att ta fram nya digitala verktyg som kan bryta utanförskapet. På plats fanns även Microsofts globala vd Satya Nadella på unikt Sverigebesök.

Eventet som fått namnet Innovation Days har pågått i två dagar när Satya Nadella på den tredje och sista dagen kliver in genom dörrarna på At Six vid Brunkebergs torg i centrala Stockholm. Det är hans första Sverigebesök under de fem år han varit Microsofts globala vd och schemat är späckat. På förmiddagen har han träffat statsminister Stefan Löven och talat om framtidens digitalisering på ett fullsatt Chinateatern.
Ändå är det en nyfiken och genuint intresserad Satya Nadella som denna eftermiddag prioriterat att få besöka Innovation Days. Han träffar Samhalls vd Monica Lingegård mitt i vimlet bland alla kreativa team som jobbar in i det sista för att presentera sina förslag.
Samhallmedarbetaren Robin Sjöberg jobbar till vardags som städare på Arlanda, och har medverkat på Innovation Days med sin erfarenhet av hur det är att ha en diagnos inom autismspektrumet. Han är också en av de första deltagarna som får presentera sin grupps projekt, som han har jobbat med under tre intensiva och inspirerande dagar, för Satya Nadella.
– Det har varit fantastiskt roligt och jag hoppas att vi kan bidra till att med teknikens hjälp kan underlätta så att fler med autism kan få ett arbete – och få behålla det, säger Robin Sjöberg.
En av de smarta idéer som vuxit fram under detta hackathon är tanken på att alla kan ha en digital nyckel med information. För om du som person har svårt att anpassa dig till miljön så borde miljön kunna anpassa sig till dig.
– Som ett pass som talar om vem du är, så att dina kollegor vet var du kommer ifrån? Det är ett bra koncept. Om dina medarbetare känner till dina behov kan de stötta och hjälpa till. Det skulle vi behöva på Microsoft också, en nyckel som låser upp en medarbetares potential, säger Satya Nadella.

Tiden flyger förbi men Satya Nadella hinner ta del av flera av de nya förslag på appar och andra tekniska lösningar som kan bidra till att göra arbetsmarknaden mer inkluderande för personer med autismspektrumdiagnos. Innovation Days är ett gemensamt initiativ mellan Samhall och Microsoft. Det 52 timmar långa eventet är på ett sätt en vidareutveckling av det befintliga samarbetet, där Microsoft stöttar Samhalls digitala resa och där Samhall med sina 25 000 medarbetare med olika funktionsnedsättningar fungerar som en perfekt partner för utvecklingen av nya innovativa digitala lösningar.

Jag hoppas att det här är början på ett samarbete som inte bara kan förändra Sverige – utan hela världen.

– Samhall är världsbäst på att få ut folk med funktionsnedsättningar i arbete. Microsoft är världsbäst på teknik och på teknikens möjligheter. Vi delar värdegrund och tror på allas lika värde och på ett samhälle där alla som vill jobba kan jobba. Så detta har alla förutsättningar att leda till något positivt, säger Monica Lingegård.
– Jag hoppas att det här är början på ett samarbete som inte bara kan förändra Sverige – utan hela världen, säger Monica.
Microsoft har haft ett 20-tal medarbetare på plats som bistått med expertis inom design, programmering och apputveckling. Bland deltagarna syntes också serieentreprenören Pigge Werkelin, innovatören Claes Hemberg och Johan Wendt som har grundat Mattecentrum och Kodcentrum, liksom några av Samhalls kunder så som Glenny Särnström från Axfood och Rickard Månsson från Ikea. Flera av Samhalls medarbetare har även bidragit med sina insikter och erfarenheter.

I tre dagar har alltså detta superteam på närmare 50 personer slagit ihop sina kloka huvuden för att ta fram idéer till nya digitala verktyg som kan bryta utanförskapet för personer med autismspektrumdiagnos, bland annat med stöd av AI-teknik, där alla har samma möjlighet att lyckas.
Satya Nadella har gjort sig känd som en av världens mest respekterade digitala visionärer och företagsledare. Under sina fem år på vd-posten har han förändrat Microsoft i grunden. Han har öppnat upp företaget och gjort det möjligt att integrera Microsofts tjänster med andra företags. Många i branschen beskriver det som att Satya Nadella har gjort företaget mer ödmjukt.
Den modell de har för att anställa fler medarbetare med autism följer samma mönster: Om tekniken görs tillgänglig för fler blir det också fler som får hjälp att uppnå mer. Under hans ledning har Microsoft arbetat aktivt för att ta vara på den outnyttjade kompetens som finns hos personer med autism. 2015 lanserade företaget “Autism Hiring Program” i samband med världsdagen för autism. Precis som på Samhall är mångfald och inkludering viktiga ledord i verksamheten.

Om vi vill skapa produkter och tjänster som är relevanta för alla måste medarbetarna spegla samhället. Då behövs en arbetsstyrka som är mångfacetterad.

– Det är dessutom den viktigaste aspekten för att skapa en innovativ och attraktiv arbetsplats. Om vi vill skapa produkter och tjänster som är relevanta för alla måste medarbetarna spegla samhället. Då behövs en arbetsstyrka som är mångfacetterad, säger Helena Sjöberg, HR-ansvarig, Microsoft Sverige som också deltog vid innovationsracet.
 

 
Över en miljard människor världen över har i dag någon form av funktionsvariation och därför är det otroligt viktigt att bygga teknik som är tillgänglig för alla. Microsoft har arrangerat ett antal hackathons med sina anställda som gett upphov till smarta hjälpmedel, så som Eye Control i Windows 10 – en teknik som gör det möjligt att med ögonen styra muspekaren, skriva på ett skärmtangentbord och kommunicera med personer via text till tal, och Learning Tools som skapades för att göra det lättare att läsa och skriva för personer med dyslexi.
Satya Nadella har i många sammanhang betonat att tekniken ska vara till för alla. Att Satya Nadellas son Zain, 22, föddes med ett svårt handikapp har påverkat både hans livssyn och hans ledarskap. En hjärnskada orsakad av syrebrist under graviditeten har gett Zain en CP-skada. Han sitter i rullstol, är synskadad och har svårigheter att kommunicera.

Att bli pappa till ett barn med speciella behov var en vändpunkt i mitt liv och har påverkat vem jag är idag.

– Att bli pappa till ett barn med speciella behov var en vändpunkt i mitt liv och har påverkat vem jag är idag. Det har hjälpt mig att bättre förstå resan för personer med funktionsnedsättning. Därför är jag djupt engagerad i att flytta gränserna för vad kärlek och passion i kombination med mänsklig uppfinningsrikedom och passion kan åstadkomma, skriver Satya Nadella själv på LinkedIn.
Lyssna på inslaget i P1-morgon i Sveriges Radio om Innovation Days.
Läs mer om smarta tekniklösningar från Microsoft, flera av dem föddes på hackatons arrangerade av Microsoft. 

Ladda ner undersökningen

Ladda ner undersökningen

Processing of personal data

Samhall AB is the personal data controller in relation to all personal data collected when contacting us via the contact form on our website. By clicking on “I consent to the processing of my personal data by Samhall. Click here to read more.” you are giving Samhall permission to process your personal data. 

Which personal data does Samhall collect and for which purposes?

The personal data we collect include: your name, e-mail address, telephone number, company/business, city of operation, as well as any information you provide in the body of the message.

These personal data are collected to ensure that the most suited person from our team contacts you to assist with your query.

Your rights

You can withdraw your consent at any time, which means that Samhall is no longer allowed to process you personal data to contact you; you can also exercise your other rights:

 • You have the right to certain information regarding the ongoing processing of your personal data as well as access to these data.
 • Rectifications. You have the right to rectify incorrect or incomplete information about yourself.
 • The right to erasure (“the right to be forgotten”). In some cases, you have the right to request the deletion of your personal data or restrict the use of said information. However, there may exist certain legal obligations that prevent us from immediately deleting parts of the data. These obligations may come from accounting, tax or other legislation.
 • Upon request, you have in some cases the right to obtain and transfer some of your personal data to another personal data controller.

Where is your data processed and who is it shared with?

Your personal data is shared with companies outside the EU for e-mail management. For transfers outside the EU, data processing is based on standard EU contract clauses and we undertake all legal, technical and organisational measures within reason to ensure that data is handled securely and at an adequate level of protection. Furthermore, your personal data may be shared with suppliers to Samhall with the purpose of contacting you.

Complaints and personal data protection officers

If you believe that we have acted improperly in regard to your personal data you have the right to contact the Swedish Authority for Privacy Protection with a formal complaint.
We have appointed a data protection officer to ensure that we process your personal data in a transparent, appropriate and legal manner at all times. You can contact our data protection officer at the following:

Samhall AB
Data Protection Officer
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Phone number 020 – 572 572
E-mail address: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in för att kunna skicka Story till dig. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, adress och vilken relation du har till Samhall.

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna skicka Story till dig, antingen digitalt eller i print och kommer sparas så länge du fortfarande prenumererar på Story.

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att skicka Story till dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka epost till dig. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att skicka ut och administrera hanteringen av Story.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt formulär för synpunkter på & frågor om Samhall på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer vilken ort ärendet gäller och om du anger personuppgifter i meddelandet. Om du inte anger en viss personuppgift samlas den inte in.  

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna ta emot och hantera dina synpunkter och för att vid behov kunna kontakta dig. Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet.  

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att kunna kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se