Det är oklart hur det började, men stämningen på den verkstad där Samhall monterar armaturer åt Proton lighting var usel. Med tiden växte konflikterna till en nästan ohanterlig arbetssituation, vilket också späddes på av att grupperna på monteringsavdelningen talade olika språk inbördes. Osämjan gjorde så att medarbetarna inte heller ville hjälpa varandra, vilket drabbade produktiviteten hårt.

– Varje morgon när jag vaknade och klädde på mig, funderade jag på om jag över huvud taget ville gå till jobbet, säger Tot Duong som är driftledare på verkstaden.

Till slut gick det så långt att även kunden kände av problemen.

– Det var ingen riktig ordning och reda. Och när man bad om något fick man oftast till svar att det inte gick, säger Johanna Gustafsson, kvalitetschef vid Proton lighting.

Regler ledde till förändring

Förändringen kom med Karin Nyberg som klev in som ny områdeschef under hösten 2017. Till en början när hon försökte reda vad som gått snett i produktionen, fick hon ofta höra att felet troligen orsakats av ”den där borta”. Hon noterade också att låg självkänsla gjorde att många av medarbetarna helst höll sig undan om det blev lite svårt.

Situationen var ohållbar och Karin Nyberg samlade därför styrkan till en arbetsplatsträff. Men inte heller den började särskilt bra. Deltagarna var arga och grälade i fyra timmar. Men till slut orkade ingen bråka längre och de kunde enas om tre regler för det fortsatta arbetet framåt:

1

Alla ska prata svenska på jobbet, så att alla kan förstå varandra

2

Alla ska rotera mellan arbetsgrupperna

3

Alla konflikter ska lösas direkt

Så blev det från den dagen och reglerna fungerade precis som de var avsedda att göra. Grupperingarna slogs snart sönder och med dem försvann även konflikterna. Fortsättningen är nästan en sannsaga.

Arbetsglädjen höjdes

Ekrim Sehic är montör och var en av dem som var med och diskuterade fram de tre punkterna på arbetsplatsträffen.

– Ibland blir man besviken på sina arbetskamrater, men en konflikt som uppstår på golvet ska lösas på golvet. Tar man med den hem blir den en del av privatlivet och då blir det personligt, säger han.

Men det var inte bara välmåendet som ökade på arbetsplatsen efter förändringen, utan också effektiviteten på det jobb som utfördes.

– När det var som sämst gjorde vi 2 000 armaturer i veckan. Men när vi i stället arbetade under den tid vi tidigare använt till att tjafsa, steg produktiviteten. När vi nådde upp till 4 000 armaturer per vecka firade vi med smörgåstårta, berättar Karin Nyberg.

Det här är en arbetsplats där folk är trevliga och en arbetsmiljö där vi hjälper och kommunicerar med varandra. Jag trivs otroligt bra.

Albert Bernhardsson

Proton lightings kvalitetschef Johanna Gustafsson är förstås mycket nöjd, men hon får inte bara fler armaturer monterade. Jobben utförs också med en högre kvalitet, bland annat tack vare att Proton lighting låtit Samhalls medarbetare gå en elsäkerhetsutbildning. Och så är det bemötandet som har blivit mycket trevligare.

– Kommer jag och berättar att något blivit fel får jag ett fantastiskt mottagande. Alla är angelägna om att det ska blir rätt och att det inte ska bli fel igen, berättar hon.

Bild på Tot Doung och Albert Bernhardsson, varav den sista har grönt hår och den förstnämnda svart hår. De står i en lagerlokal och tittar på varandra.
Tot Doung och Albert Bernhardsson arbetar på Samhalls verkstad i Värnamo.

Tillsammans med elsäkerhetsutbildningen har den inställningen hjälpt till att höja självkänslan och arbetsglädjen hos Samhalls medarbetare.

– Nu funkar vi som en familj. Jag vill nästan inte gå hem, säger Tot Duong som tidigare inte ville gå till jobbet.

Vikten av ett bra ledarskap

Karin Nyberg är förstås glad över den utvecklingsresa som gjorts och förklarar hur hon tänker kring ledarskapets roll när liknande situationer uppstår.

– Man får inte vara rädd att lyfta upp konflikter till ytan, då hinner de aldrig att gro. Sedan är det viktigt med ett rakt och tydligt ledarskap och att man som ledare är trygg. Jag kan dessutom peka med hela handen om det krävs, säger hon.

Det som förändrats visas kanske ändå allra tydligast av den nyanställde Albert Bernhardssons beskrivning av Samhalls verkstad i Värnamo. Han jobbade inte här när stämningen var dålig.

– Det här är en arbetsplats där folk är trevliga och en arbetsmiljö där vi hjälper och kommunicerar med varandra. Jag trivs otroligt bra.