Samhalls visuella identitet har moderniserats. Den uppdaterade identiteten fungerar bättre digitalt och är mer tillgänglig.

– Många har varit inblandade i arbetet det senaste året, inte minst medarbetare i vårt arbetsmarknadspolitiska uppdrag. Deras bidrag, tillsammans med expertis både inom och utanför Samhall har varit väldigt värdefullt, säger Sabina Rasiwala Hägglund, HR & kommunikationsdirektör.

Ett lättläst typsnitt

En viktig komponent i den uppdaterade visuella identiteten är Samhalls nya typsnitt – Samhall Sans. Det är baserat på ett kostnadsfritt och tillgängligt typsnitt, som vi har anpassat och gjort ännu mer lättläst. Vi har till exempel justerat bokstäver som liknar varandra och därför kan blandas ihop, som b och d, så att de är lättare att uppfatta och skilja från varandra.

Exempel på nya typsnittet
En viktig komponent i den uppdaterade visuella identiteten är Samhalls nya typsnitt – Samhall Sans.

Justerad logotyp och dämpade färger

Vi har justerat vår logotyp för att öka läsbarheten, men vill att den gamla och nya logotypen ska fungera sida vid sida. Vi kommer även att använda vår logotyp i bara svart eller vitt, på ytor där det är extra viktigt med tydlig kontrast och god läsbarhet.

I vår nya logotyp är bokstäverna nättare och luftigare. Färgerna är anpassade för att fungera bättre i en digital kontext. Vi genomför en hållbar implementering, där allt inte kommer att bytas ut över en natt. Skyltar och prylar med vår logotyp byts ut först när de går sönder eller är slut i våra lager. Men över tid kommer det nya uttrycket synas överallt.

– Samhall har sett ungefär likadant ut sedan 2007. Sedan dess har mycket hänt, inte minst den snabba digitala utvecklingen. Utifrån det har vi gjort en genomtänkt uppdatering av vår visuella identitet som gör att du fortfarande känner igen oss, men samtidigt blir vår logga mer tillgänglig och modern, säger Sabina Rasiwala Hägglund.