Som en del av vårt engagemang i samhällsutveckling kommer vi att diskutera och hitta nya sätt att bemöta de växande behoven inom äldreomsorgen.

Var: Mellangatan 1, Visby 

När: Mellan 16:30 och 17:15

Med ett växande antal äldre i vår befolkning, står äldreomsorgen inför en stor kompetensutmaning. I detta samtal kommer vi att diskutera möjliga lösningar, från att integrera nya yrkesgrupper och aktörer till att utnyttja arbetskraften hos dem som i dag inte är på arbetsmarknaden.

Förra året trädde Samhall in för att stärka hemtjänsten på Gotland under sommarperioden, ett samarbete som fortsatt och utvecklats. Magnus Björk, ansvarig för hemtjänsten på Gotland, kommer att dela sina erfarenheter av detta.

Vi kommer att ha en panel av experter, inklusive vår egen vd, Sara Revell Ford, Magnus Björk från Region Gotland, Sabina Joyau från SKR och Barbro Andersson, vice ordförande för Kommunal.

Kom och var med oss i denna viktiga diskussion, ditt perspektiv är värdefullt!

För mer information, kontakta Anna Marinder på svar@samhall.se.

Vi ser fram emot att träffa dig där.

Kompetensbrist i äldreomsorgen – en utmaning som inte är ny, men finns nya lösningar?

Antalet och andelen äldre ökar i snabb takt och äldreomsorgen står inför en stor kompetensutmaning. Hur ska äldreomsorgen lösas framöver?

Alla goda krafter och idéer behövs för att säkra en bra äldreomsorg.

 

Var: Mellangatan 1, Visby

När: Mellan 16.30 och 17.15

 

För mer information, kontakta Anna Marinder på svar@samhall.se

 

Lägg till eventet i din kalender.