Samhalls uppdrag är att skapa efterfrågade, meningsfulla och utvecklande arbeten åt personer med funktionsnedsättning. Varje år lämnar medarbetare Samhall för jobb hos andra arbetsgivare. Under förra året var det totalt 1166 personer som slutade på Samhall på grund av att de blivit rekryterade till en tillsvidareanställning eller tidsbegränsad anställning utanför bolaget.

– Vårt mål är att medarbetare ska lämna oss för jobb på den reguljära arbetsmarknaden och därför uppskattar vi, till skillnad från andra företag, när våra medarbetare går vidare till nya jobb. Det ekonomiska läget har påverkat arbetsmarknaden, vilket vi såklart har märkt av. Personer med funktionsnedsättningar är ofta de som drabbas hårdast. Vi är därför extra glada över alla kompetenta medarbetare som rekryterades av andra arbetsgivare förra året, säger Sara Revell Ford, vd på Samhall.

Medarbetarna som lämnade Samhall under 2023 började på arbeten inom bland annat restaurangbranschen, vård och omsorg samt inom bygg och tillverkning. Genom åren har över 200 000 personer fått jobb inom och genom Samhall.

– Varannan person med funktionsnedsättning som påverkar arbetsförmågan står idag utan jobb. Samtidigt har många företag och hela branscher kompetensbrist och behov av arbetskraft. Det innebär stora kostnader för individ, företag och samhälle i stort. Den här klyftan behöver vi gemensamt fortsätta arbeta för att sluta, det vinner alla på, säger Sara Revell Ford.

Samhall finns i hela landet och är Sveriges största företag med 24 000 medarbetare i 25 olika yrkesroller.

För mer information och kontakt med medarbetare som lämnat Samhall för annan anställning under 2023, kontakta presstjänsten, press@samhall.se.