Styrelsen

Styrelsen fastställer varje år arbetsordning och instruktion till vd om rapportering till styrelsen samt instruktion från styrelsen till verkställande direktör. Styrelsen har ett ersättningsutskott och ett revisionsutskott. Utskottens arbete följer en årlig fastställd instruktion för respektive utskott.

Styrelsens medlemmar

Samhalls styrelse består av nio ledamöter som utses på årsstämman, samt tre arbetstagarrepresentanter med suppleanter.

Cecilia Schelin Seidegård

Styrelseordförande

Bertil Carlsén

Ledamot sedan 2010
Civilekonom
CFO i Anticimex
Tidigare CFO och ledande positioner i näringslivet.

Hillevi Engström

Ledamot sedan 2017
Kommundirektör i Upplands Väsby kommun.
Tidigare arbetsmarknadsminister.

Helen Fasth Gillstedt

Ledamot sedan 2012
Civilekonom
Styrelsearbete
Tidigare ledande positioner i näringslivet.

Angelica Frithiof

Ledamot sedan 2015. Bedriver konsultverksamhet med inriktning på bemötande och kommunikation.

Leif Ljungqvist

Ledamot sedan 2014
Bolagsförvaltare, Enheten för statlig bolagsförvaltning, Näringsdepartementet

Lars Engström

Ylva Thörn

Ann-Christin Andersson

Ledamot sedan 2010, suppleant sedan 2008
Arbetstagarrepresentant

Pia Litbo

Ledamot sedan 2009
Arbetstagarrepresentant

Hans Abrahamsson

Ledamot sedan 2009
Arbetstagarrepresentant

Kenneth Hasselberg

Arbetstagarrepresentant, ersättare

Marcus Merilä

Arbetstagarrepresentant, ersättare

Maria Sköld

Arbetstagarrepresentant, ersättare