Styrelsen

Styrelsen fastställer varje år arbetsordning och instruktion till vd om rapportering till styrelsen samt instruktion från styrelsen till verkställande direktör. Styrelsen har ett ersättningsutskott och ett revisionsutskott. Utskottens arbete följer en årlig fastställd instruktion för respektive utskott.

Styrelsens medlemmar

Samhalls styrelse består av sju ledamöter som utses på årsstämman, samt tre arbetstagarrepresentanter med suppleanter.

Erik Strand

Styrelseordförande
Ledamot sedan 2011
Marknadsekonom och idrottslärare.
Styrelsearbete och konsult. Tidigare vd/koncernchef.

Leif Ljungqvist

Ledamot sedan 2014
Bolagsförvaltare, Enheten för statlig bolagsförvaltning, Näringsdepartementet

Angelica Frithiof

Ledamot sedan 2015. Bedriver konsultverksamhet med inriktning på bemötande och kommunikation.

Kenneth Johansson

Ledamot sedan 2004
Landshövding i Värmlands län, styrelsearbete
Tidigare riksdagsledamot, ordförande i socialutskottet

Bertil Carlsén

Ledamot sedan 2010
Civilekonom
CFO i Anticimex
Tidigare CFO och ledande positioner i näringslivet.

Helen Fasth Gillstedt

Ledamot sedan 2012
Civilekonom
Styrelsearbete
Tidigare ledande positioner i näringslivet.

Maria Nilsson

Ledamot sedan 2009
Konsultverksamhet med inriktning strategi och affärsutveckling
Tidigare VD-uppdrag

Dario

Dario Aganovic

Ledamot sedan 2016.
Vd, CCS Healthcare AB.

Ann-Christin Andersson

Ledamot sedan 2010, suppleant sedan 2008
Arbetstagarrepresentant

Pia Litbo

Ledamot sedan 2009
Arbetstagarrepresentant

Hans Abrahamsson

Ledamot sedan 2009
Arbetstagarrepresentant

Hans_janeman

Hans Janeman

Ersättare/suppleant

Anders

Anders Lehult

Arbetstagarrepresentant, ersättare (från 2016)