Samhall arbetar aktivt för att säkerställa en effektiv hantering av risken för smittspridning av det nya coronaviruset bland våra kunder och medarbetare. Bolaget antog tidigt tydliga riktlinjer för att minimera risken för smittspridning.

Samhalls företagsledning följer nu noga händelseutvecklingen för att vidta lämpliga åtgärder. Vi utgår ifrån och baserar våra beslut på svenska myndigheters riktlinjer och rekommendationer.

För uppdaterad information, besök:

Folkhälsomyndigheten

Utrikesdepartementet

Krisinformation.se

Om du vill komma i kontakt med Samhall med anledning av coronaviruset, vänd dig till din kundkontakt eller till Anna Marinder. anna.marinder@samhall.se