Nya hållbara arbetskläder

Våra arbetskläder har fjorton år på nacken och det är dags för förnyelse. De nya kläderna ska vara cirkulära och utmana det linjära tänkandet. Det ska vara hållbara material, kläderna ska kunna lappa och lagas om de går sönder och vara möjliga att återvinna. Följ vår resa mot framtidens arbetskläder här.

Medarbetare med kläder på klädstång

Vad vi ska göra

Vi tar fram helt egna, hållbara arbetskläder anpassade efter framtidens behov. När vi designar kläderna görs detta utifrån cirkulära principer. Detta innebär att kläderna ska tillverkas av hållbara material, kunna användas under en långt tid och till sist bli ett nytt klädesplagg eller nånting annat. Här kan du läsa vilka krav vi ställer på våra kläder. 

Hur våra arbetskläder används idag

Vi har 26 000 medarbetare som var och en varje år behöver kläder anpassade efter de många olika uppdrag som vi utför över hela landet. Med andra ord rör det sig om väldigt många plagg. En mängd T-shirtar, tröjor och byxor som används, slits och slängs varje dag. Vi vet att våra kläder har en hög miljöpåverkan, som främst uppstår vid tillverkningen. Därför har vi valt att ta fram helt nya, hållbara arbetskläder. 

Material 

Det finns idag många olika material som kläder tillverkas av, och de olika materialen har sina olika miljökostnader. Exempelvis släpper kläder av syntet ifrån sig mikroplaster när de tvättas, som följer vattnets kretslopp och hamnar i naturen. Bomull, som är ett naturmaterial, kräver istället enorma mängder vatten och bekämpningsmedel för att odlas, ofta i regioner med vattenbrist. Ofta används material av sämre kvalité, för att göra kläderna billigare, som skapar en kort livslängd och behov av nyinköp. 

Produktion av kläder 

Det är när kläderna produceras som den högsta miljöpåverkan under ett klädesplaggs livstid sker. Det krävs väldigt stora mängder vatten, kemikalier och energi för att förädla råvaran till färdig textil, ofta i regioner med vattenbrist och dåliga möjligheter att ta hand om kemikalier. För att producera ett kilo bomull krävs cirka 20 000 liter vatten. Ofta sker produktionen med fossil energi. Dessutom finns risker i leverantörskedjan för textilproduktion, med bland annat dåliga arbetsvillkor, barnarbete och arbetsmiljöproblem. 

Användning av kläder 

Den absolut största miljöpåverkan för textilier sker vid inköpet. Därför är den allra största miljövinsten att använda plagget så lång tid som möjligt för att undvika att behöva köpa nya plagg.    

Återvinning och återanvändning av kläder 

Majoriteten av all uttjänt textil i Sverige slängs i soporna och går till förbränning. När ett plagg inte längre kan användas är det absolut bästa att återanvända plagget, där plagget ersätter nyproducerad textil. Återvinning är bättre än ingenting, men problemen som uppstår med hög förbrukning av vatten, kemikalier och fossil energi i produktionsledet kvarstår, då den återvunna produkten enbart ersätter råvaran.   

Person i arbetskläder och hörselskydd runt halsen posar framför en gul vägg med papper med uträkningar upsatta
Personer med arbetskläder i lagerlokal. En pekar på golvet

Design

Designen ska möjliggöra en så hållbar produktion som möjligt av kläderna. Samtidigt ska kläderna vara bekväma och snygga.

Möjliggöra hållbarhet

Kläderna ska designas för att hålla länge, då textilers påverkan på miljön främst sker vid nyinköp. Designen ska även göra det möjligt för kloka och innovativa lösningar i alla kommande steg (möjlighet för bra materialval, att laga, återanvända, återvinna).

Snygg, tidlös design

Vi ska ha en tidlös design så att kläderna ska kunna användas under en lång period. De ska självklart också vara snygga! Kläderna ska utstråla glädje och värme.

Bekväma

Kläderna ska vara bekväma att använda och anpassade till våra arbetsuppgifter. De ska ha en bra passform och kunna användas i hela landet.

Ett system

De olika plaggen ska kunna kombineras på ett smart sätt för att minska kollektionens omfattning.

Material

Materialen som vi använder i våra kläder ska ha en så låg miljöpåverkan som möjligt och hålla länge. Vi vill hitta och använda nya och innovativa material som sparar på planetens resurser.

Testa nya innovativa material

Vi kommer leta samarbeten med aktörer som tar fram framtidens textiler. Vi håller redan nu på att titta på vilka möjligheter det finns för att tillverka arbetskläder av träfibrer. Vi ska också undersöka möjligheterna att återanvända tidigare textilier.

Prioritera lång livslängd

Vi ska använda material som håller så lång tid som möjligt, samtidigt som materialen är ett hållbart val. Beroende på plagg och dess livslängd kommer vi välja olika material. 

Hög kvalité

För att möjliggöra en lång livslängd behöver materialet hålla en hög kvalité, ha en hög slitstyrka och behålla sin ursprungsform efter många användningar och tvättar. 

Material som kan återvinnas

Vi vill använda material som kan återanvändas och återvinnas. Därför kommer vi försöka använda ”rena” material i så stor uträckning som det är möjligt. Vi kommer också undersöka framtidens möjligheter för återvinning och anpassa materialen därefter.

Personer i arbetskläder runt bord
Personer jobbar. En kvinna tittar in kameran

Produktion

Produktionen ska använda metoder som minskar mängden kemikalier, vatten och fossil energi. Vi kommer sträva efter en hög transparens genom hela ledet. 

Minska mängden av kemikalier, vatten och energi

Vi behöver göra val som gör det möjligt att minska mängden kemikalier och vatten under produktionen. Exempel på det är att använda miljömässigt bättre metoder för att färga kläderna. Vi kommer ställa krav på vår leverantörs miljöarbete.

En hög transparens genom hela produktionsledet

Vi kommer sträva efter en så hög transparens som möjligt, där vi kan följa och spåra våra kläders ursprung.

Ställa krav på en etisk produktion

Vi kommer ställa krav på att de som tillverkar kläderna ska ha schyssta arbetsvillkor.

Undersöka möjligheterna att tillverka vissa delar själva

Vi har många medarbetare ute i landet med en kunskap inom produktion och textilier. Vi kommer undersöka om vi själva kan tillverka vissa delar av våra kläder.

Användning

Kläderna kommer dagligen användas av över 26 000 medarbetare runt om vi hela landet. De kommer slitas och gå sönder, och för ett så långt liv som möjligt behöver vi ha möjlighet att reparera kläderna.

Möjlighet att laga kläderna

Det ska vara enkelt att reparera små skador på kläderna, exempelvis en ficka som gått sönder. Vi kan då enkelt förlänga livet på våra kläder, vilket kraftigt kan sänka plaggets miljöpåverkan.

Låta våra egna medarbetare göra detta

Vi har sömmerskor och skräddare runt om i hela landet med en hög kunskap om hur vi kan ta hand om textilier. Dessa ska kunna genomföra reparationer på våra kläder, men även andras.

Skapa en förståelse för vilket klimatavtryck ett plagg ger och öka värdet av plaggen hos våra medarbetare  

Vi behöver höja statusen som våra kläder har, dels för att skapa en stolthet hos våra medarbetare att använda dem, men också så att de används på ett ansvarsfullt sätt för ett så långt liv som möjligt. Det ska vara enkelt och tydligt hur man ska ta hand om sitt plagg för att det ska hålla så lång tid som möjligt.

Man tvättar i tvätthall
Kvinna i blå kläder och sjal lutar sig bakåt och skrattar

Återanvändning och återvinning

Genom smarta och genomtänkta val i designen och materialvalet kommer vi göra det möjligt att återanvända och återvinna våra kläder. 

Ta hand om våra nuvarande kläder på ett ansvarsfullt sätt

I projektet ingår att ansvarsfullt fasa ut våra nuvarande kläder. Vi kommer att göra detta i ett större projekt finansierat av Vinnova, och vi kommer ta med lärdomarna från detta projekt till våra nya kläder.

Återanvändning och återvinning

Genom att använda så rena material som möjligt och göra kloka materialval ska vi göra det möjligt att antingen återanvända eller återvinna våra textilier. När ett plagg inte längre kan användas kan det bli någon annan textilprodukt, eller brytas ner för att bli någonting helt annat. 

Redo för framtiden

Möjligheten, viljan och kunskapen om att återvinna textilier ökar snabbt idag. Vi vill ligga i framkant och skapa kläder som är redo för morgondagens textilåtervinning. 

Person i arbetskläder och hörselskydd runt halsen posar framför en gul vägg med papper med uträkningar upsatta

Hur våra arbetskläder används idag

Vi har 26 000 medarbetare som var och en varje år behöver kläder anpassade efter de många olika uppdrag som vi utför över hela landet. Med andra ord rör det sig om väldigt många plagg. En mängd T-shirtar, tröjor och byxor som används, slits och slängs varje dag. Vi vet att våra kläder har en hög miljöpåverkan, som främst uppstår vid tillverkningen. Därför har vi valt att ta fram helt nya, hållbara arbetskläder. 

Material 

Det finns idag många olika material som kläder tillverkas av, och de olika materialen har sina olika miljökostnader. Exempelvis släpper kläder av syntet ifrån sig mikroplaster när de tvättas, som följer vattnets kretslopp och hamnar i naturen. Bomull, som är ett naturmaterial, kräver istället enorma mängder vatten och bekämpningsmedel för att odlas, ofta i regioner med vattenbrist. Ofta används material av sämre kvalité, för att göra kläderna billigare, som skapar en kort livslängd och behov av nyinköp. 

Produktion av kläder 

Det är när kläderna produceras som den högsta miljöpåverkan under ett klädesplaggs livstid sker. Det krävs väldigt stora mängder vatten, kemikalier och energi för att förädla råvaran till färdig textil, ofta i regioner med vattenbrist och dåliga möjligheter att ta hand om kemikalier. För att producera ett kilo bomull krävs cirka 20 000 liter vatten. Ofta sker produktionen med fossil energi. Dessutom finns risker i leverantörskedjan för textilproduktion, med bland annat dåliga arbetsvillkor, barnarbete och arbetsmiljöproblem. 

Användning av kläder 

Den absolut största miljöpåverkan för textilier sker vid inköpet. Därför är den allra största miljövinsten att använda plagget så lång tid som möjligt för att undvika att behöva köpa nya plagg.    

Återvinning och återanvändning av kläder 

Majoriteten av all uttjänt textil i Sverige slängs i soporna och går till förbränning. När ett plagg inte längre kan användas är det absolut bästa att återanvända plagget, där plagget ersätter nyproducerad textil. Återvinning är bättre än ingenting, men problemen som uppstår med hög förbrukning av vatten, kemikalier och fossil energi i produktionsledet kvarstår, då den återvunna produkten enbart ersätter råvaran.   

Personer med arbetskläder i lagerlokal. En pekar på golvet

Design

Designen ska möjliggöra en så hållbar produktion som möjligt av kläderna. Samtidigt ska kläderna vara bekväma och snygga.

Möjliggöra hållbarhet

Kläderna ska designas för att hålla länge, då textilers påverkan på miljön främst sker vid nyinköp. Designen ska även göra det möjligt för kloka och innovativa lösningar i alla kommande steg (möjlighet för bra materialval, att laga, återanvända, återvinna).

Snygg, tidlös design

Vi ska ha en tidlös design så att kläderna ska kunna användas under en lång period. De ska självklart också vara snygga! Kläderna ska utstråla glädje och värme.

Bekväma

Kläderna ska vara bekväma att använda och anpassade till våra arbetsuppgifter. De ska ha en bra passform och kunna användas i hela landet.

Ett system

De olika plaggen ska kunna kombineras på ett smart sätt för att minska kollektionens omfattning.

Personer i arbetskläder runt bord

Material

Materialen som vi använder i våra kläder ska ha en så låg miljöpåverkan som möjligt och hålla länge. Vi vill hitta och använda nya och innovativa material som sparar på planetens resurser.

Testa nya innovativa material

Vi kommer leta samarbeten med aktörer som tar fram framtidens textiler. Vi håller redan nu på att titta på vilka möjligheter det finns för att tillverka arbetskläder av träfibrer. Vi ska också undersöka möjligheterna att återanvända tidigare textilier.

Prioritera lång livslängd

Vi ska använda material som håller så lång tid som möjligt, samtidigt som materialen är ett hållbart val. Beroende på plagg och dess livslängd kommer vi välja olika material. 

Hög kvalité

För att möjliggöra en lång livslängd behöver materialet hålla en hög kvalité, ha en hög slitstyrka och behålla sin ursprungsform efter många användningar och tvättar. 

Material som kan återvinnas

Vi vill använda material som kan återanvändas och återvinnas. Därför kommer vi försöka använda ”rena” material i så stor uträckning som det är möjligt. Vi kommer också undersöka framtidens möjligheter för återvinning och anpassa materialen därefter.

Personer jobbar. En kvinna tittar in kameran

Produktion

Produktionen ska använda metoder som minskar mängden kemikalier, vatten och fossil energi. Vi kommer sträva efter en hög transparens genom hela ledet. 

Minska mängden av kemikalier, vatten och energi

Vi behöver göra val som gör det möjligt att minska mängden kemikalier och vatten under produktionen. Exempel på det är att använda miljömässigt bättre metoder för att färga kläderna. Vi kommer ställa krav på vår leverantörs miljöarbete.

En hög transparens genom hela produktionsledet

Vi kommer sträva efter en så hög transparens som möjligt, där vi kan följa och spåra våra kläders ursprung.

Ställa krav på en etisk produktion

Vi kommer ställa krav på att de som tillverkar kläderna ska ha schyssta arbetsvillkor.

Undersöka möjligheterna att tillverka vissa delar själva

Vi har många medarbetare ute i landet med en kunskap inom produktion och textilier. Vi kommer undersöka om vi själva kan tillverka vissa delar av våra kläder.

Man tvättar i tvätthall

Användning

Kläderna kommer dagligen användas av över 26 000 medarbetare runt om vi hela landet. De kommer slitas och gå sönder, och för ett så långt liv som möjligt behöver vi ha möjlighet att reparera kläderna.

Möjlighet att laga kläderna

Det ska vara enkelt att reparera små skador på kläderna, exempelvis en ficka som gått sönder. Vi kan då enkelt förlänga livet på våra kläder, vilket kraftigt kan sänka plaggets miljöpåverkan.

Låta våra egna medarbetare göra detta

Vi har sömmerskor och skräddare runt om i hela landet med en hög kunskap om hur vi kan ta hand om textilier. Dessa ska kunna genomföra reparationer på våra kläder, men även andras.

Skapa en förståelse för vilket klimatavtryck ett plagg ger och öka värdet av plaggen hos våra medarbetare  

Vi behöver höja statusen som våra kläder har, dels för att skapa en stolthet hos våra medarbetare att använda dem, men också så att de används på ett ansvarsfullt sätt för ett så långt liv som möjligt. Det ska vara enkelt och tydligt hur man ska ta hand om sitt plagg för att det ska hålla så lång tid som möjligt.

Kvinna i blå kläder och sjal lutar sig bakåt och skrattar

Återanvändning och återvinning

Genom smarta och genomtänkta val i designen och materialvalet kommer vi göra det möjligt att återanvända och återvinna våra kläder. 

Ta hand om våra nuvarande kläder på ett ansvarsfullt sätt

I projektet ingår att ansvarsfullt fasa ut våra nuvarande kläder. Vi kommer att göra detta i ett större projekt finansierat av Vinnova, och vi kommer ta med lärdomarna från detta projekt till våra nya kläder.

Återanvändning och återvinning

Genom att använda så rena material som möjligt och göra kloka materialval ska vi göra det möjligt att antingen återanvända eller återvinna våra textilier. När ett plagg inte längre kan användas kan det bli någon annan textilprodukt, eller brytas ner för att bli någonting helt annat. 

Redo för framtiden

Möjligheten, viljan och kunskapen om att återvinna textilier ökar snabbt idag. Vi vill ligga i framkant och skapa kläder som är redo för morgondagens textilåtervinning.