Samhall årsstämma 2023

Medverkar gör VD Sara Revell Ford, styrelseordförande Cecilia Schelin Seidegård samt Albin Falkmer, direktör för ägarstyrning & samhälle.