Digitaliseringen av arbetslivet har inneburit något av en revolution för många personer med funktionsnedsättning. Tack vare digitaliseringen finns nu exempelvis möjlighet för personer med nedsatt syn att ta del av information genom punktskriftsdisplay och syntetiskt tal, det finns bild- och texttelefoni och det finns digitala hjälpmedel för personer med nedsatt hörsel.

Nu utvecklas tekniken i rasande fart och för att personer med funktionsnedsättning ska kunna dra nytta av framstegen krävs flexibla system där den nya tekniken kan kopplas på och komma till användning.

Augmented Reality (AR) och Virtual Reality (VR) är exempel på ny teknik som på olika sätt blandar verklighet med digitala gränssnitt och där resultatet enklast kan beskrivas som en utökad verklighet – man kan befinna sig på en annan plats och i ett annat sammanhang utan att behöva förflytta sig fysiskt.

Teknikerna erbjuder många fördelar för personer med funktionsnedsättning och underlättar för dem att bli inkluderade i arbetslivet. I en VR-miljö kan en medarbetare exempelvis besöka olika arbetsmiljöer, lära sig arbetsuppgifter och träna på dem virtuellt, medan en AR-funktion i mobilen kan ge instruktioner på plats i en specifik situation på en specifik arbetsstation.

Exempel på ny teknik för arbetsplatsanpassning

  • Utbildning och träning i virtual reality.
  • Augmented reality-funktioner i mobilen kan projicera instruktioner direkt på ett specifikt objekt på en specifik arbetsstation.
  • Översättning av teckenspråk till tal med hjälp av artificiell intelligens.
  • Inclusion key – en digital nyckel som automatiskt kan anpassa den tekniska miljön till användaren.

Ny teknik ger nya möjligheter

En annan teknik som är under utveckling är så kallade haptiska gränssnitt. Det handlar om att göra det möjligt att känna på, röra och kontrollera virtuella objekt så att det känns som att man hanterar fysiska objekt. En grupp tyska forskare har utvecklat en teknik att läsa punktskrift i luften med hjälp av ett haptiskt gränssnitt.

VR kan också användas för att förändra den psykosociala arbetsmiljön och göra den mer tillgänglig. Ett sådant exempel är projektet Inlevelse ger insikt som tagits fram av Certec vid Lunds Tekniska Högskola tillsammans med bland annat Funka.

– När vi hör ordet funktionsnedsättning tänker vi oftast på personer med fysiska rörelsehinder, men den stora gruppen består av personer med olika kognitiva svårigheter. För att en arbetsplats ska vara inkluderande även för dem krävs anpassningar i den sociala arbetsmiljön, säger Håkan Eftring, universitetslektor vid Certec.

Projektet Inlevelse ger insikt är avsett att skapa förståelse hos chefer och medarbetare för hur en person med en kognitiv funktionsnedsättning uppfattar olika situationer. I sex 360-gradersfilmer som går att se i VR-glasögon får man ta del av ett möte, en arbetsplatsintroduktion och ett födelsedagsfirande i fikarummet ur ett perspektiv från en person med en dold funktionsnedsättning.

Lästips!

Läs mer om ny teknik för personer med funktionsnedsättning i Funkas rapport New Realities Unlocking the Potential of XR for Persons with Disabilities.
Läs även Nordens välfärdscenters rapporter: Framtidens arbetsliv – teknik och digitalisering för ökad inkludering.

Porträtt av Håkan Eftring.

När vi hör ordet funktionsnedsättning tänker vi oftast på personer med fysiska rörelsehinder, men den stora gruppen består av personer med olika kognitiva svårigheter.

Håkan Eftring, universitetslektor vid Certec.

Mer om projektet ”Inlevelse ger insikt”

Filmerna från projektet Inlevelse ger insikt har fått betyget nio av tio när de testats på SIUS-konsulenter, där SIUS står för Särskild stödperson för introduktions- och uppföljningsstöd. Filmerna, bakgrund och instruktioner kan laddas ner från inlevelsegerinsikt.se och kan ses både i mobilen och i VR-glasögon.

Alla är olika

Inför arbetet med filmerna fick personer med bland annat adhd, add, autism, bipolär sjukdom och hjärntrötthet komma med input om vilka svårigheter de kan mötas av i de olika situationerna samt hur situationen i stället skulle kunna fungera optimalt.

– Vi är alla olika. För en person som sitter i ett möte kan det faktum att en annan sitter bredvid och mumsar knäckebröd vara så störande att det är omöjligt att koncentrera sig på mötet. Det här är viktigt att veta och jag tror att filmerna kan bidra till förståelse för hur den psykosociala miljön måste utformas för att fungera för alla, säger Håkan Eftring.

– Vad som är koncentrationsförmåga kan beskrivas som en glidande skala – det är helt enkelt normalt att vara olika och om man tar hänsyn till ytterligheterna på skalan så blir det bra för alla, tillägger han.

Samhall Innovation Days

År 2019 samlade Samhall medarbetare, företag och experter till Samhall Innovation Days. Uppdraget var att göra arbetslivet enklare för personer med autism.

– En konkret idé som mötet resulterade i var att skapa en digital nyckel som automatiskt kan anpassa den tekniska miljön till användaren. Många möjligheter till anpassning finns redan inbyggda i dagens datateknik, med en digital nyckel skulle man inte behöva leta efter inställningarna. Den här lösningen tittar vi på tillsammans med Microsoft, berättar Pär Rasmusson, CIO på Samhall.

 

Under de tre dagarna tittade deltagarna även på möjligheten att förvandla språk till bild, symboler eller ikoner.

– Bildspråket är den bästa bryggan när vi inte har ett gemensamt språk, säger Pär Rasmusson.

 

Innovation Days var en framgång som besöktes av ingen mindre än Microsofts globala vd Satya Nadella när han var i Sverige. Och det kan komma fler Innovations Days längre fram, nu när pandemin inte längre står i vägen.

– Vi vill fortsätta samarbetet med Microsoft och andra företag och organisationer som vill bidra till att skapa nytta för hela samhället, understryker Pär Rasmusson.

 

Läs mer om Samhall Innovation Days här.