När Samhall gjorde en miljöanalys insåg man att det ekologiska avtrycket från inköpen av arbetskläderna var stort. Med sina 26 000 medarbetare runt om i landet, så var resultatet dock inte förvånande. Här behövs nya sätt att tänka och Samhall har nu en tydlig vision: att i praktiken försöka visa hur man kan skapa och hantera en ny kollektion arbetskläder på ett sätt som är bra både för människa och miljö. Den nya kollektionen ska visa på möjligheten att ta vara på naturresurser men också på alla de förmågor som Samhalls medarbetare har.  

Klädindustrin brottas dock med många miljöproblem. Textilproduktionen är vatten- och energikrävande och använder dessutom ofta stora mängder kemikalier. I dag finns inte heller någon storskalig återanvändning eller återvinning av textilier vilket innebär att majoriteten av alla arbetskläder hamnar i de vanliga soporna och förbränns. Det finns också andra mer sociala aspekter, som risken för dåliga villkor när det kommer till produktion i låglöneländer. 

 7 av 10 upplever att de kan minska miljö- och hälsopåverkan genom att förändra hur de handlar, sköter om och gör sig av med sina textilier. 

Fakta enligt rapporten Hållbar textilkonsumtion som Naturvårdsverket tagit fram.

Projektet kring Samhalls klädsatsning är nu i uppstartsfasen och teamet arbetar för fullt med att ta fram innovativa lösningar. Målet är att skapa en cirkulär process tillsammans med Samhalls medarbetare. Ny design och innovativa materialval ska ge en lång livslängd och möjliggöra återbruk eller återvinning. Om Samhall själva kan vårda och laga arbetskläderna minskar behovet av nytillverkning, och när kläderna väl är uttjänta ska materialet förhoppningsvis kunna återvinnas. Även här kan Samhalls medarbetare ha en viktig roll i hanteringen av materialet, exempelvis genom att slakta delar av plaggen eller avlägsna loggor. Medarbetarna blir därför en viktig del i det cirkulära tänket. 

Som beställare av kläder är Samhall beroende av att alla i leverantörskedjan lever upp till de krav som ställs. Teamet bakom klädsatsningen inser att många svåra beslut kommer att dyka upp under resan. Det kan handla om att väga materialval, funktion och livslängd mot varandra och att kunna se till den totala miljöbelastningen. Samhall tror att starka samarbeten är nyckeln till framgång och har därför anslutit sig till kunskapsnavet Textile & Fashion 2030 från Textilhögskolan i Borås. De ska också delta i det Vinnovafinansierade projektet Texchain3 genom en pilotstudie kring ”upcycling” av den gamla kollektionen. 

För att inspirera och driva till förändring menar Samhall att en viktig del även handlar om att vara transparent och kommunicera löpande under projektets gång. Det är ett stort och omfattande arbete som påbörjats. Under hösten har man jobbat med att hitta rätt designer och i november blev avtalet påskrivet. Nästa steg är att påbörja arbetet med att skissa klädkollektionen. Om projektet löper på enligt tidplanen så kommer upphandlingar och produktion att ske under 2021 och den nya kollektionen lanseras under våren 2022.  

Det är två samhällsutmaningar som Samhall vill adressera med det här projektet menar Anna Hagvall, hållbarhetschef på Samhall.  

– Vi behöver minska vårt miljöavtryck och skapa ett cirkulärt sätt att ta fram och hantera kläder, och samtidigt skapa jobb till personer som står utanför arbetsmarknaden. 


CIRKULÄR ARBETSPROCESS I FEM STEG:

  • Upcycling: Samhalls nuvaran de klädkollektion återvinns och delar kan eventuellt ”upcyclas”. Kanske kan ett gammalt byxben bli till en ficka?
  • Ny design: Den nya kollektionen designas med lång livslängd och hänsyn till miljö och funktion.
  • Produktion Resurseffektiv miljövänligare produktion av arbetskläder.
  • Lappa och laga: Medarbetare arbetar med lagning av arbetskläder som gått sönder.
  • Återbruk: Använda arbetskläder, som inte går att laga, ”upcyclas” eller återvinns på ett bra sätt.

Poddtips!  

Slow fashion – en podd om hållbart mode  

Johanna Nilsson är författare, föreläsare och influencer med fokus på hållbart mode och entreprenörskap. Tillsammans med spännande gästerdiskuterar hon ämnet hållbart mode genom kunskap, inspiration och konkreta tips.