Som ett av världens största restaurangföretag sysselsätter Burger King många unga som befinner sig i början av sina yrkesliv. Här finns en tydlig karriärstege och goda möjligheter att utvecklas i sin yrkesroll, men att hitta personal som stannar över tid är en utmaning. De allra flesta jobbar en kortare period innan de går vidare till studier och det är därför svårt att hitta medarbetare som stannar kvar.

Precis som i alla branscher är medarbetare som stannar länge ovärderliga för verksamheten.

Precis som i alla branscher är medarbetare som stannar länge ovärderliga för verksamheten. Erfarenhet och fördjupad kunskap om företaget är något som byggs upp med tiden och ger stabilitet till personalgruppen. En stabil personalgrupp ökar även trivseln bland medarbetarna som i sin tur smittar av sig på servicen och kundbemötandet.

Kravprofil matchades mot Samhalls medarbetare

Camilla och Philip blev utvalda av Burger Kings restaurangchef för att hjälpa till att hålla ordning i restaurangen, diska och förbereda i köket. En introducerande praktikperiod blev sedan startskottet för en mer varaktig rekrytering för Burger King.

– Samhall bidrar till att vi får behålla personalen en längre tid vilket ger en starkare stabilitet i personalstyrkan, säger Mattias Nilsson, Restaurangchef på Burger King.

För att hitta de bäst lämpade personerna för jobbet gjorde Samhalls gruppchef Sandra Persson en kravprofil som matchades mot medarbetarna internt. Därefter fick Burger Kings restaurangchef träffa de utvalda kandidaterna och hålla kortare intervjuer för att träffa rätt.

– Det första jag tänkte när jag gick innanför dörrarna på Burger King är att här trivs jag. Här vill jag vara, säger Camilla Benjaminsson som rekryterades till tjänsten.

Möt Sandra, Mattias, Philip och Camilla i filmen!

Uppdrag:

Burger King har en utmaning med sin höga personalomsättning och behövde hjälp att hitta och rekrytera passande medarbetare som stannar kvar en längre tid.

Lösning:

Genom vårt samarbete har Burger King rekryterat medarbetare som stannar längre än vanligt i verksamheten. Rekryteringen genomfördes med hjälp av en kravprofil följt av kortare intervjuer av kandidaterna innan en introduktionspraktik startades upp för de nya utvalda medarbetarna.

– Samhall följer upp samarbetet och håller en kontinuerlig dialog för att bidra till vår kompetensförsörjning, säger Mattias på Burger King.

Effekt:

Med Camilla och Philip i tjänst har Burger King hittat ett nytt sätt att hitta och rekrytera personal som stannar kvar en längre tid. När det är stabilitet i personalgruppen så ökar även trivseln på arbetsplatsen vilket höjer upplevelsen för kunden.