Vi seminariet “Hur kan näringslivet bidra till ett arbetsliv för fler?” hade Grönsakshallen Sorundas vd Christer Läckgren bjudits in för att berätta om företagets erfarenheter av medarbetare från Samhall. 

– Vi hade aldrig lyckats med det här om vi inte haft samarbetet med Samhall, säger han i seminariet som sändes live på Linkedin på onsdagen. 

Se till förmågan

Bolagens samarbete har pågått sedan mitten av 1990-talet. Och i en tid där ungefär 250 000 svenskar som har en funktionsnedsättning som påverkar arbetsförmågan inte har ett jobb medan svenska företag kämpar med kompetensbrist kan det lyckade samarbetet vara till nytta. En undersökning gjord av Manpowergroup visar att 77 procent, det är fler än tre av fyra svenska arbetsgivare, uppger att de upplever att det är svårt att hitta personer med rätt kompetenser till verksamheten.  
Men Grönsakshallen och Samhall verkar ha lyckats. Och nyckeln verkar vara att se till varje människas unika förmåga. 

– Vi letar efter förmågan i stället för oförmågan. Till exempel så är en säljare ofta en administrativ katastrof. Varför vi aldrig försöker få våra säljare att jobba med administration. Då försöker vi skapa världens bästa administration och låta säljarna sälja. Precis som om vi har en produkt som ska sorteras med en arm. Då är det klart att vi letar efter någon som är enarmad i stället för en med två armar. För den personen är ju mycket bättre på att göra det här med en hand. Så har vi försökt att jobba hela tiden. Men vi hade inte lyckats om vi inte hade haft samarbetet med Samhall, säger Christer Läckgren. 

En sådan unik förmåga kan vara att dedikerat skära broccoli i exakt sådana bitar som restauranger efterfrågar och kräver. Och den kompetensen finns på Grönsakshallen.

Rädsla ett hinder

Men alla företag ser inte på det synsättet som ett alternativ för dem, något som Christer Läckgren har erfarenhet av i samtal med sina näringslivskollegor.

– Man är osäker på hur man ska bete sig, det finns ett visst mått av komplexitet. Men det finns det ju med allting. Och i dagens samhälle så jobbar vi alla jämt och ständigt och mycket och intensivt. Rädslan i att göra fel och att inte riktigt orka är ett hinder. Men ska man skapa en robust bra kultur, då måste man ha en mångfald. Det är jätteviktigt.  

Men lönsamheten då? Nej, den är den så mycket med – i det korta perspektivet.  

– Det är det sällan i affärer. Men långsiktigt så blir det också en kommersiell lönsamhet i ett bra samarbete, säger Christer Läckgren. 

Samma utmaningar för alla

Cirka 15-20 procent som jobbar för Grönsakshallen bara i Stockholm är från Samhall. Och precis som på alla arbetsplatser finns det utmaningar.  

– Det är precis samma svårigheter som med vem som helst. Det är exakt samma utmaningar. Tro inte att det är någon skillnad bara för att man ser olika ut. Och jag vet inte om ni kommer ihåg att vi hade ett fruktansvärt snöoväder i Stockholm för några år sedan och man uppmanade folk att stanna hemma. Jag kan säga att varenda medarbetare från Samhall kom. Och de kom i tid. Det gick ingen kollektivtrafik. Man vandrade och stannade gärna kvar längre än man skulle bara för att man tyckte att man ska ställa upp.