Under tider av kris är samarbete oerhört viktigt. Sjukvården skriker efter skyddsmaterial och snabba lösningar krävs. Samhall finns runt om i hela landet och därför kan resurser snabbt fördelas där de behövs som mest. 

Vi har hjälpt kunder att producera och packa skyddsmaterial för vården på många platser runt om i landet. Material som behövts för att hålla Sverige på fötterna. NPA Plast bad oss att hjälpa till med produktionen i Kristianstad.  

– Ett väldigt stort behov av väldigt många, väldigt snabbt. Då började vi spåna vem kan hjälpa oss? Samhall är duktiga, säger Mikael Furunäs, NPA Plast. 

Vid ett tillfälle var behovet av skyddsmaterial så akut att kommunen själva åkte direkt vår dörr för att kunna hämta ut de förkläden sjukvården behövde.   

– Om inte Samhall hade ställt om sin produktion så hade det tagit mycket längre tid för att få fram skyddsförkläden. Och den tiden hade vi inte, säger Ingrid Roth som är sjuksköterska vid Kristianstads kommun.  

Många av Samhalls medarbetare har länge stått långt från arbetsmarknaden, och då betyder det extra mycket att få hjälpa till. Särskilt när det verkligen behövs.  

– Det har betytt jättemycket, att jag har varit med och bidragit till att lösa problemen. Så länge som jag har jobbat inom Samhall så är detta det bästa jag har varit med om faktiskt, säger Ingmar Mårtensson som är arbetsledare och skyddsombud.   

Sedan pandemin startade så har Samhall producerat 2,7 miljoner förkläden, sjuhundratusen visir och hjälpt till med att packa åttahundratusen coronatester.