Hoppa till innehåll Hoppa till huvudmeny
Samhall

Samhall tar fram framtidens arbetskläder

De arbetskläder som Samhalls 26 000 medarbetare bär har hängt med i 14 år.
Nu är det dags för förnyelse – och Samhall har höga ambitioner. De nya kläderna ska vara hållbara, gå lätt att laga och vara möjliga att återvinna. Uppdraget att ta fram en ny kollektion har fallit på den rutinerade kläddesignern Thomas Håkansson, en veteran inom hållbara arbetskläder.

För Samhall har ledorden för de nya arbetskläderna varit enkelhet, kvalitet, hållbarhet och flexibilitet. Dessutom ska kläderna vara lättburna och inkluderande. Men den bärande idén och ambitionen för det gigantiska projektet med att ta fram en ny kollektion för Samhalls 26 000 medarbetare är att skapa kläder som är hållbara – in i minsta knapp och söm om det går. Klädprojektet är därför även ett hållbarhetsprojekt, där Samhall vill utmana sig själva och inspirera andra till att börja tänka mer hållbart kring arbetskläder. Samtidigt behöver projektet ett stort mått av ödmjukhet, det är mycket som kanske inte fungerar så som Samhall hoppas eller tror på.

Det är en stor utmaning att ta fram kläder på ett hållbart och miljövänligt sätt, och för att lyckas behöver man titta på miljöpåverkan ur ett brett perspektiv. Kläderna och de material som används ska tillverkas hållbart. Men då den största miljöpåverkan för textilier sker vid själva tillverkningen finns det stora vinster med att sedan kunna använda plaggen under så lång tid som möjligt. Plaggen ska därför vara cirkulära – det vill säga att de ska kunna lappas och lagas, men också återvinnas och upcyklas när de inte längre går att använda.

I slutänden handlar det ju om att någon ska vilja sätta på sig kläderna en tisdagsmorgon i november och gå till jobbet.

Thomas Håkansson

Erfaren samarbetspartner

För Samhall har det varit viktigt att samarbeta med någon som kan tillföra mycket kunskap och erfarenhet om hållbara arbetskläder, men som också vet vad som krävs för att de ska vara snygga, bekväma och kännas bra att bära. Valet föll på den erfarna designern Thomas Håkansson.

– Jag har jobbat väldigt mycket med hållbarhet när det gäller arbetskläder. Här kan Samhall verkligen göra ett statement, för den här typen av hållbarhetstänk är eftersatt i samhället, säger Thomas Håkansson.

Det ställs högre krav på arbetskläder än på vanliga vardagskläder. De ska bara finnas där, alltid fungera, aldrig krångla eller störa. De ska vara bekväma, slitstarka och funktionella. Samtidigt ska de signalera företagets värderingar, logotypens färger och verksamhetens karaktär. Det som Thomas Håkansson kallar ett ”statement”.

– Arbetskläder blir ju lätt konforma och statiska. Men i dag har nästan alla företag insett att de är en del av kommunikationen, säger Thomas Håkansson.

Att designa och tillverka hållbara kläder är mer komplext än vad man vid första anblick kan tro. Thomas Håkansson menar att många inte tar hänsyn till hela tillverkningsprocessen.

– Det är ungefär som om du vill äta hälsosamt och så går du och köper en ekologisk gurka. Men du vet inte om den är hållbar. Var har den odlats? Av vem? Hur har den transporterats? Det är lätt att säga att något är hållbart, men det är svårt att genomföra. Det innebär ju att du måste följa upp saker, välja leverantörer och se över hela processen. Det är väldigt komplext.

Kläddesignern Thomas Håkansson sitter vid ett bord och pratar med två män som bär arbetskläder.
Kläddesignern Thomas Håkansson (t.h) i samtal med två medarbetare på Samhall.

Klarar slitage

När det sedan kommer till val av material gäller det att tänka till, eftersom det påverkar vilken livslängd de färdiga plaggen kommer att få.

– Vi har valt organisk bomull och återvunnen polyester. Det är tyger som gör att plaggen får lång livslängd och klarar slitage, vilket är väldigt viktigt för Samhall. Till byxorna har vi valt en tygkvalitet av samma typ som jeanstyg görs av. Det är vävt av grövre trådar som verkligen tål att användas och tvättas många gånger. I fleecen har vi återvunnen polyester.

För att ytterligare förbättra plaggen och göra dem slitstarka har Thomas Håkansson fokuserat på att göra plaggen enkla, där varje liten detalj har granskats utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

– När du gör plagg som ska användas varje dag kan du inte ha lösningar som är ömtåliga, utan du behöver ta bort detaljer som kan gå sönder. Bruksprestandan är i fokus. Ett exempel är att du enkelt ska kunna byta dragkedja på alla jackor. Om du inte kan göra det kanske du i stället behöver slänga en helt fungerande jacka bara för att dragkedjan är sönder. Ett annat exempel är att alla tryckknappar är genomslagna vilket gör att de enkelt kan bytas. Alla bakfickor på byxorna är utanpåfickor, vilket gör att man inte har någon fickpåse som lätt går sönder.

När du gör plagg som ska användas varje dag kan du inte ha lösningar som är ömtåliga, utan du behöver ta bort detaljer som kan gå sönder.

Thomas Håkansson

Rustik fräschör

En annan aspekt är verksamhetens bredd, eftersom Samhalls medarbetare utför en rad olika arbetsuppgifter. Arbetskläderna måste anpassas efter inomhus- och utomhusjobb, samt det faktum att vissa arbetsuppgifter sliter mer på kläderna än andra. Och inte minst är de 26 000 anställda unika. Det som passar den ene passar kanske inte alls den andre.

– Det är en enorm palett av olika typer av användare, säger Thomas Håkansson.

Att skapa en kollektion där kläderna är bekväma för så många, men som samtidigt inte blir för spretig, har krävt en hel del eftertanke. Lösningen har blivit att ta fram en bärande idé som ska kännas igen genom hela kollektionen.

– Jag kallar den ”rustik fräschör”. Men i slutänden handlar det ju om att någon ska vilja sätta på sig kläderna en tisdagsmorgon i november och gå till jobbet.

Designidén om den rustika fräschören bottnar i hur arbetskläder har sett ut historiskt.

– Jag tror alla kan relatera till ett par snickarbyxor, som både morfar och pappa har haft när de snickrat. Och Levi´s femficksjeans var ju ett arbetsplagg till att börja med, de var inte till för att folk skulle åka runt i femtiotalsbilar med dem. Jag ville göra en byxa som ser sjyst ut och som är konstruerad som ett arbetsplagg. Jag brukar kalla det bruksestetik; om ett plagg är genomtänkt och bra konstruerat så blir det per definition snyggt.

Du har ju pratat med många av medarbetarna om arbetskläderna. Var det någon åsikt som återkom ofta?

– Ja, många hade svårt för den svarta färgen. Den blir lätt smutsig och blir ganska varm på sommaren.

I den nya kollektionen är plaggen inspirerade av Samhalls färgglada logotyp. En mångfald av färger – för en mångfald av medarbetare.

Ladda ner undersökningen

Ladda ner undersökningen

Processing of personal data

Samhall AB is the personal data controller in relation to all personal data collected when contacting us via the contact form on our website. By clicking on “I consent to the processing of my personal data by Samhall. Click here to read more.” you are giving Samhall permission to process your personal data. 

Which personal data does Samhall collect and for which purposes?

The personal data we collect include: your name, e-mail address, telephone number, company/business, city of operation, as well as any information you provide in the body of the message.

These personal data are collected to ensure that the most suited person from our team contacts you to assist with your query.

Your rights

You can withdraw your consent at any time, which means that Samhall is no longer allowed to process you personal data to contact you; you can also exercise your other rights:

 • You have the right to certain information regarding the ongoing processing of your personal data as well as access to these data.
 • Rectifications. You have the right to rectify incorrect or incomplete information about yourself.
 • The right to erasure (“the right to be forgotten”). In some cases, you have the right to request the deletion of your personal data or restrict the use of said information. However, there may exist certain legal obligations that prevent us from immediately deleting parts of the data. These obligations may come from accounting, tax or other legislation.
 • Upon request, you have in some cases the right to obtain and transfer some of your personal data to another personal data controller.

Where is your data processed and who is it shared with?

Your personal data is shared with companies outside the EU for e-mail management. For transfers outside the EU, data processing is based on standard EU contract clauses and we undertake all legal, technical and organisational measures within reason to ensure that data is handled securely and at an adequate level of protection. Furthermore, your personal data may be shared with suppliers to Samhall with the purpose of contacting you.

Complaints and personal data protection officers

If you believe that we have acted improperly in regard to your personal data you have the right to contact the Swedish Authority for Privacy Protection with a formal complaint.
We have appointed a data protection officer to ensure that we process your personal data in a transparent, appropriate and legal manner at all times. You can contact our data protection officer at the following:

Samhall AB
Data Protection Officer
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Phone number 020 – 572 572
E-mail address: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in för att kunna skicka Story till dig. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, adress och vilken relation du har till Samhall.

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna skicka Story till dig, antingen digitalt eller i print och kommer sparas så länge du fortfarande prenumererar på Story.

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att skicka Story till dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka epost till dig. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att skicka ut och administrera hanteringen av Story.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt formulär för synpunkter på & frågor om Samhall på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer vilken ort ärendet gäller och om du anger personuppgifter i meddelandet. Om du inte anger en viss personuppgift samlas den inte in.  

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna ta emot och hantera dina synpunkter och för att vid behov kunna kontakta dig. Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet.  

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att kunna kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se