Inget annat statligt företag i världen har samma uppdrag som Samhall – att bara finnas till för medarbetarna. 

Samhall ska ge riktiga jobb till personer som har funktionsnedsättningar. Ett riktigt jobb ger utveckling, sammanhang, och en bättre självkänsla. Det är med andra ord ett unikt sätt att inkludera dem som annars hade hamnat utanför.

Arbetsförmedlingen bestämmer vilka som ska anställas på Samhall och när en person börjar matchas den anställde till ett arbete där arbetsuppgifterna anpassas så att de passar.

Det här systemet fungerar – Samhall klarar uppdraget från staten. En stor majoritet av Samhalls 25 000 medarbetare trivs, enligt de medarbetarundersökningar som genomförs löpande. 

Sara Revell Ford är ny VD på Samhall sedan januari 2021 och hennes bild är tydlig.

– Sedan jag började har jag talat med väldigt många i och utanför Samhall. Det råder ingen tvekan: Samhall är ett fantastiskt företag med enormt duktiga medarbetare, och vi bryter utanförskap varje dag. Vi skapar stor nytta både för medarbetarna och för samhället, säger Sara Revell Ford.

Samtidigt har Samhall ett uppdrag att utvecklas i takt med förändringarna på arbetsmarknaden. När de riktiga jobben ändras i samhället påverkas också de jobb som Samhall kan erbjuda. Många upplever att jobben på arbetsmarknaden kräver mer nu än tidigare. 

Även här är Sara Revell Fords bild tydlig. Hon ser anledning för Samhall att ta ett nytt steg – med målet att förbättra för medarbetarna i vardagen.

– Även om de flesta trivs på Samhall vill vi mer. Vi vill säkerställa att alla medarbetare utvecklas och trivs på sina jobb – inte bara nu utan även över tid. Därför genomför vi nu en omorganisation som bland annat ska säkerställa en god arbetsmiljö för alla, säger Sara.

Portätt av Sara som står mot en orange bakgrund. Hon har armarna i kors och ser in i kameran.

Vi vill säkerställa att alla medarbetare utvecklas och trivs på sina jobb – inte bara nu utan även över tid.

Sara Revell Ford

Vad exakt är det som görs?

– Vi slår ihop olika delar av företaget för att få mer tydlighet när vi jobbar med till exempel försäljning och arbetsmiljö. Alla nya kunduppdrag ska syfta till en enda sak: Att utveckla våra medarbetare på ett bra sätt. Vi skapar bland annat mer tid för våra chefer att stötta medarbetarna i vardagen. Besluten ska också tas närmare dem som berörs direkt. Tidigare har det tagit för lång tid att exempelvis hantera utmaningar som uppstår. 

Kan du ge något exempel på vad ni gör för att förbättra arbetsmiljön här och nu?

– Vi gör flera saker. Först och främst genomför vi en omfattande kartläggning av förutsättningarna för de chefer som arbetar närmast våra medarbetare. Syftet är att identifiera situationer där vi kan göra förbättringar. Dessutom tillsätter vi nya arbetsmiljöspecialister som ska stödja arbetsmiljöarbetet över hela landet. Utöver det lyfter vi arbetsmiljön tydligt som en huvudfråga i alla steg i företaget, till exempel när vi tar oss an uppdrag. Ser vi att arbetsmiljön blir trygg och bra för medarbetarna? Det ska vi alltid kunna svara ja på.

När kommer förändringarna vara klara?

– Som vid alla förändringar i stora organisationer kommer de ta lite tid att genomföra, men vi håller högsta möjliga tempo.

Samtidigt som Samhall nu utvecklar sitt sätt att jobba får bolaget internationell uppmärksamhet. Flera andra länder inspireras av Samhall. Bland annat planerar Finland att införa en liknande modell.

Sara Revell Ford är glad över att andra länder vill följa efter. Och hon hoppas att även fler företag ser möjligheterna med att anställda personer med funktionsnedsättningar.

– Vi bryter utanförskap varje dag med fantastiska medarbetare som är duktiga, lojala och drivna. Vi gör små men rätt anpassningar och skapar stor nytta för dem, och de skapar stor nytta på sina jobb – samtidigt som samhället blir lite bättre. Jag önskar att fler företag skulle se den fantastiska ekvationen när de anställer. Att bättre ta vara på denna resurs är en av våra viktigaste samhällsutmaningar.