I dagsläget arbetar Arbetsförmedlingen med att förbättra sitt arbete med att anvisa personer till Samhalls verksamhet. En anledning till det är att snabbare kunna erbjuda människor som står långt från arbetsmarknaden jobb. Det är en process som följs noga av både regeringen och arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L) och för att lära sig mer om Samhalls viktiga arbete med att erbjuda meningsfull sysselsättning åt människor med funktionsnedsättning besökte han Samhalls lokaler i Lunda i västra Stockholm.

– För att alla som kan jobba ska kunna göra det behövs rätt insatser tidigt. Den som har svårt att skaffa sig arbete på egen hand behöver få rätt hjälp mycket snabbare än i dag. Sverige gör bra arbete här och många får rätt hjälp, men tyvärr tar det för lång tid för många, säger Johan Pehrson.

Alla som kan jobba ska göra det. Att ha ett eget jobb, med kollegor och meningsfulla arbetsuppgifter, är bra för alla individer och skapar stolthet.

Johan Pehrson, arbetsmarknads- och integrationsminister

Under besöket fick han bland andra träffa Samhalls medarbetare och följa deras arbete. Lokalerna i Lunda har en torgliknande yta som lätt kan anpassas beroende på vilka kunder som är aktuella och här är även borden är anpassningsbara – både för medarbetarnas olika behov samt de aktuella arbetsuppgifterna. Här finns också ett avskilt rum där ett tiotal specialutbildade medarbetare kontrollerar glasflaskor åt läkemedelsbolaget Octapharma och Pehrson var inte sen att hugga i och hjälpa till en stund när han fick se alla delar som låg framme.

Johan Pehrson tillsammans med samhalls vd Sara Revell Ford
Johan Pehrson under besöket i Samhalls lokaler i Lunda, i västra Stockholm.

– Alla som kan jobba ska göra det. Att ha ett eget jobb, med kollegor och meningsfulla arbetsuppgifter, är bra för alla individer och skapar stolthet. På Samhall skapas den möjligheten för de som arbetsmarknaden inte passar lika bra för – det är fantastiskt viktigt, säger Johan Pehrson.

Även Samhalls vd Sara Revell Ford var på plats och gav honom en presentation av Samhall och berättade om företagets prioriteringar under 2023. För Samhall är politikerbesök av den här kalibern viktiga då det är en chans att visa upp sitt viktiga arbete.

– Det är jätteviktigt för Samhall att ha en direkt dialog med de som är våra ägare om både våra framgångar och utmaningar. Att få en möjlighet att visa upp vår fantastiska verksamhet, samtidigt som de får en större förståelse för hur den drivs i praktiken, säger Albin Falkmer, direktör för ägarstyrning och samhälle på Samhall.

Vid besökets slut ville arbetsmarknadsminister Johan Pehrson även skicka en hälsning till Samhalls medarbetare runt om i Sverige.

– Tusen, tusen tack för ert fina arbete! Det bidrar, precis som alla andras, till vårt gemensamma samhälle och vårt välstånd. Det ska ni vara stolta över!