Samarbetet mellan Samhall och Ingka Group inleddes 2008 och har sedan dess skapat nya vägar in på arbetsmarknaden för tusentals personer med funktionsnedsättningar.

Under åren har samarbetet med Ikea växt. Idag arbetar närmare 750 av Samhalls medarbetare i de varuhus som Ingka Group driver. Det gör Ikea till en av Samhalls största och viktigaste samarbetspartners.

Porträtt av Jonas Rieck.

Jag är mycket glad och stolt över att Ingka Group valt oss som partner för flera viktiga tjänster.

Jonas Rieck, affärsområdesdirektör på Samhall.

Mer om Ingka group

Ingka group är varumärket Ikeas största franchisetagare och äger över 390 varuhus och ett flertal planeringsstudios och mindre citybutiker på 32 marknader.

Avtalet gäller 18 orter och 40 olika anläggningar inom Ingka Group. Jämfört med tidigare avtal tillkommer sju shoppingcenter, två kontor och en distributionscentral. Det nya avtalet innehåller också fler tjänster än tidigare, bland annat tvätt av restaurangpersonalens kläder, samt skötsel av grönytor, parkeringar och kaffemaskiner.

– Jag är mycket glad och stolt över att Ingka Group valt oss som partner för flera viktiga tjänster. Hos Ikea får våra medarbetare möjlighet att utvecklas i viktiga serviceyrken samtidigt som vi stärker Samhall som en av landets ledande serviceleverantörer. Hos Ikea har vi en nära samarbetspartner som alltid ser möjligheter och förmågor hos våra medarbetare, säger Jonas Rieck, affärsområdesdirektör på Samhall. 

Mer om avtalet

Avtalstiden är fyra år från och med den 1 mars 2022. De tjänster Samhall nu kommer att tillhandahålla är städning, skötsel av kaffemaskiner, grönytor och p-platser.

Samhalls medarbetare kommer även ta hand om skötseln av växter inomhus och tvätta restaurangpersonalens arbetskläder. Även kundvagnshantering, hantering av köphjälpmedel och mattservice ingår.