E-faktura

Det finns stora fördelar för båda parter att fakturering sker elektroniskt. Framför allt kommer fakturan fram direkt, i rätt format och med den information som vi behöver för att kunna acceptera fakturan.

Det gör det enklare för oss att hantera era fakturor och därmed betala dem i tid. Ni slipper pappersutskrifter, kuvertering och posttransporter. Därmed sparar ni både tid och pengar samtidigt som det blir säkrare och mer miljövänligt.

Samhall AB samarbetar med InExchange och erbjuder flera olika lösningar för att skicka e-faktura.

Samhall AB friskriver sig för eventuella kostnader som kan uppstå för leverantören att skicka elektroniska fakturor.

Om ni har mindre volymer fakturor

InExchange fakturaskrivare är den rekommenderade standardlösningen för dig med ett affärssystem. Exempelvis Briljant, Hogia, FDT, BL Administration m.fl.Ni installerar en programvara som funkar som en ny skrivare på er dator. Fakturan skapas som vanligt och ”InExchange Fakturaskrivare” väljs i stället för er vanliga skrivare när ni ska skriva ut fakturan. Er faktura skickas direkt i angivet format till mottagaren. Ni kan även få en papperskopia utskriven samtidigt som ni skickar en e-faktura för att minimera dubbelhantering.

Vi kan även ta emot pdf-fakturor via mejl – dessa går då direkt till Samhall och inte via fakturaväxeln. E-post: leverantor.faktura@samhall.se

Om ni har större volymer fakturor

Vid stora fakturaflöden passar en Integrerad tjänst bättre. Detta alternativ innebär att det skapas en XML-fil från affärssystemet och sedan skickas fakturafilerna med FTP eller web services till InExchange.

Kontakta InExchange för en offert gällande denna tjänst.
Kontaktuppgifter: InExchange Factorum AB
Support:+46 (0)500-446360 
E-post: support@inexchange.se

Om ni redan kan skicka e-fakturor eller har eget EDI-system

Då kan ni även skicka e-fakturor till oss via befintlig lösning.

Kontakta VAN-leverantör InExchange AB.
Kontaktuppgifter:
InExchange Factorum AB
Support: +46 (0)500-446360 
E-post: support@inexchange.se

Vi använder SFTI SVEFAKTURA som EDI-format för inkommande fakturor.

Faktureringsanvisningar

Sexsiffrig referenskod (ansvar) måste alltid framgå på alla fakturor.
Denna uppgift fastställs oftast med er kontaktperson i Samhall redan vid avtalstillfället.

Vid frågor angående rätt referenskod om ni saknar uppgift om sådan, kontakta:
Samhall AB, Leverantörsreskontran
Telefon: 010-25 18 807
E-post: kontakt@samhall.se

Samhalls GLN-nummer är: 7365564481393

Sekretessfakturor

Skicka inte sekretessfakturor som e-faktura. Med sekretessfakturor menas fakturor, som innehåller fullständigt personnummer.