Samhalls viktigaste uppdrag är att skapa jobb åt människor med funktionsnedsättning och genom åren har fler än 200 000 personer kommit i arbete inom och genom Samhall. 

Sedan snart tre år har bolaget en ny riktning med ökat fokus på medarbetare, arbetsmiljö, transparens och förtydligande av hur vi gör affärer. Som en del av detta förändras Samhalls organisation under 2024, där målet är att arbetsledande chefer ska ha mer tid för medarbetare inom det arbetsmarknadspolitiska uppdraget. Linköping är en av tre pilotorter som just nu testar nya arbetssätt. 

I Linköping jobbar omkring 500 Samhallmedarbetare i med allt från fastighetsskötsel och lokalvård till förpackning/montering samt servicetjänster.

Sara Revell Ford kommer bland annat att besöka Willhem i Skäggetorp. Media är välkomna att delta.

För mer information kontakta presschef Maria Soläng