Samhall investerar i en helt ny anläggning i Gävle inom kablage till fordonsindustrin. Satsningen innebär 90 arbetstillfällen och vi kommer att bygga upp verksamheten utifrån våra medarbetares behov. Arbetet med att färdigställa lokalen har påbörjats och vi planerar för att starta verksamheten vid årsskiftet.

Genom den här industriinvesteringen bidrar Samhall till att bryta utanförskap. 90 personer kommer arbeta här och den nya industriproduktion som vi nu investerar i har utvecklat en anpassad LEAN-produktionslina för Samhalls medarbetare som har olika funktionsnedsättningar.

Vi ser en bra möjlighet för våra medarbetare att utvecklas inom denna bransch, säger Jesper Gullberg som är industrichef för norra Sverige på Samhall. 

Vi räknar med att vara i full produktion sommaren 2024, säger Gustaf Brattberg som är distriktschef på Samhall i Gävleborg.

Vi har noterat att det pågår en omvärldsförändring där företag ser över sina leveranskedjor i syfte att minska kostnader och säkerställa förutsägbarhet långsiktigt. Samhall är en utmärkt partner till många företag genom att erbjuda både fabrik och kompetens till fordonsindustrin samtidigt som vi bryter utanförskap, berättar Jesper Gullberg.

För mer information, vänligen kontakta Samhalls presstjänst.