Testet går ut på att id-märkta tallrikar, skålar och muggar lånas ut, samlas in efter användning och diskas för att sedan kunna användas igen. Varje kärl kan användas 400 gånger och efter det återvinns materialet för att bli nya muggar, skålar och tallrikar.

I Sverige används varje år cirka två miljarder engångsförpackningar som riskerar att hamna i sjöar och hav. Satsningen på flergångsprodukter är ett forskningsprojekt med namnet RETAKE, som leds av Chalmers Industriteknik. Målet är att bidra till minskad resursanvändning och mindre nedskräpning.

Mattorget i Almedalen är ett av tre pilottester inom Retake som genomförs i år. I praktiken fungerar systemet ungefär som ett bibliotek för mat- och dryckeskärl. Besökare köper förtäring från valfri foodtruck, registrerar lånet i en webbapp, äter och returnerar vid närmaste returstation.

Samhall arbetar för att hitta olika typer av uppdrag där medarbetare inom vårt arbetsmarknadspolitiska uppdrag kan få jobb och utvecklas.

– Omställningen mot mer klimatsmarta lösningar är nödvändig och skapar samtidigt arbetstillfällen för våra medarbetare. Här finns en stor potential för inte bara miljömässig hållbarhet utan samtidigt också för social hållbarhet genom att vi kan hitta nya jobb till personer med funktionsnedsättning, säger Anna Hagvall, hållbarhetschef.