I ungefär fem år har samarbetet mellan Samhall och Pema varit igång. Grunden för samarbetet är att Samhalls medarbetare utbildas och förebereds för arbete inom Pemas lager eller e-handel – med målet att de sedan ska få en anställning hos Pema.

–       Samhall har samarbetat med Pema i många år och det finns en trygghet i att vi förstår arbetsuppgifterna som finns hos Pema. Vi vet att många av våra medarbetare kommer från ett utanförskap och att de kan få en trygg anställning hos Pema med möjlighet att klättra inom organisationen, säger Jonas Thörnros, distriktschef Samhall.

Samhalls samarbeten med arbetsgivare kan se ut på olika sätt, men som i fallet med Pema handlar det ofta om att utveckla och stärka medarbetarnas förmågor. Personer som tidigare stått långt från arbetsmarknaden erbjuds exempelvis utbildningar och truckkort via Samhall, och efter sex månader så hjälper Samhall till att marknadsföra personen mot arbetsgivare. Genom att känna medarbetarna väl så kan Samhall hjälpa till att matcha med rätt typ av jobb och arbetsgivare, och genom sina nyförvärvade kompetenser kan personen komma igång snabbt på sin nya arbetsplats. I och med det täta samarbetet med Pema har många av Samhalls tidigare anställda fått anställning på det viset.

–        Det finns stora fördelar för oss att låta människor som annars står långt ifrån arbetsmarknaden matchas och sedan få en möjlighet till anställning hos oss beroende på förutsättningarna. Vi får träffa personer som annars inte skulle sökt sig till oss och det är fantastiska resor som vi får bevittna. Vi har medarbetare som knappt vågat säga hej till en början, till att idag vara drivande projektledare och skapa stora mervärden för oss som arbetsgivare, säger Andreas Christensen, konsultchef Stadiumenheterna på Pema.