– Jag är väldigt glad över att vi kan välkomna Filip till Samhall i den här rollen. Driftsverksamheten är hjärtat i Samhall, där vi dagligen ger arbete till över 25 000 personer och levererar tjänster till nästan 5000 kunder. Filips fokus kommer vara att ge medarbetare och ledare rätt förutsättningar i vardagen, samtidigt som vi driver förändring för att skapa ännu större värden för Samhalls medarbetare och kunder. Här kommer Filips kompetens, engagemang och värderingsdrivna ledarskap vara en stor tillgång och passa vår framtid mycket väl, säger Samhalls Vd Sara Revell Ford. 

– Det känns roligt och meningsfullt att få börja på Samhall, som är ett av Sveriges både största och viktigaste företag. Det ställer höga krav på driftsledningen och det är med stort ansvar och målmedvetenhet som jag tar mig an det här uppdraget, säger Filip Truedsson.   

Direktör Operativ Drift är en nyinrättad tjänst som ingår i ledningsgruppen och samlar Samhalls fyra marknadsområden och 28 distrikt i en avdelning.  Förändringen stärker den operativa ledningen nationellt och skapar en sammanhållen driftsorganisation med ökad samordning av arbetssätt och processer. Tillsättningen kommer underlätta arbetet för chefer inom driften och första linjens chefer genom en förenklad organisation där våra medarbetare och kunder står i centrum. Även det strategiska arbetet stärks med driftverksamheten som en tydligare intern röst och kravställare i företagsledningen.  

Vid frågor, vänligen kontakta Samhalls presstjänst.