I projektet deltar Tint, Light My Fire, Samhall och Solserv – fyra parter som var och en står för en nyckelroll i systemet. 

Krav på flergångsförpackningar 2024

EU:s engångsplastdirektiv har trätt i kraft i Sverige och fram till år 2030 införs successivten rad förordningar samt straffavgifter för minskad användning och nedskräpning. Redan 2024 måste alla serveringar som erbjuder take-awayförpackning även erbjuda ett återanvändningsbart alternativ. Det kommer att krävas ett rotationssystem som gör att lådorna används flera gånger. De logistiska frågorna är flera. Hur säkerställer man att matlådorna inte försvinner ur systemet? Vad krävs av matlådorna när det gäller kvalitet och hållbarhet? Hur ska transport, förvaring och diskning hanteras? Frågorna är många, men svaren finns.  

”Det är väldigt roligt att Samhall är en del av det här samarbetet.Med vår kompetens och geografiska spridning över landet är vi en pålitlig partner som bidrar till att bryta utanförskap och samtidigt möjliggöra omställningen mot en minskad förbrukning av engångsartiklar” säger Julia Klingspor, ansvarig för hållbar affärsinnovation på Samhall. 

”I nuläget finns det ingen som kan hantera hela cirkeln själv. Vi som arbetar med de olika delarna har hittat varandra, och sett hur vi kan erbjuda ett komplett system tillsammans. Det är så vi måste arbeta nu, med förenade krafter, transparens och ödmjukhet.” Mia Stuhre, verksamhetsledare Almedalsveckan.

Så funkar det  

För att genomföra ett engångsfritt evenemang behöver man ett system där följande delar ingår:  

1. Mjukvara för pantsystem. 

2. Hårdvara – köpta eller hyrda matlådor, muggar, sugrör, bestick.  

3. Logistik och diskhantering – att hyra in eller ordna lokalt.  

I projektet som genomförs under Almedalsveckan står Tint för en digital lösning som registrerar och följer matlådorna. Light My Fire levererar specialanpassade matlådor som matgästerna kan välja att lägga sin mat i. Samhall sköter logistik och diskhantering vilket sköts på en sommarlovsstängd skola nära Almedalen. Dessutom finns en snabbkompostering på plats via Solserv: alla eventuella matrester tas om hand och blir till jord.  

”Vi ser många vinster i det här projektet. Att vi kan stå redo när lagkravet träder in, att Almedalsveckan kan göra en större insats för miljön med hjälp av teknologi och kvalitetsprodukter. Dessutom skapar vi jobb för personer som annars hade stått utanför arbetsmarknaden. Det är en win-win-win.” Mia Stuhre, verksamhetsledare Almedalsveckan. 

 

För mer information, vänligen besök:

https://www.almedalsveckan.info/skippaengång 

https://www.almedalsveckan.info/2346