Samhalls viktigaste uppdrag är att skapa utvecklande jobb åt personer med funktionsnedsättning som har en arbetsförmåga men som har väldigt svårt att få jobb. Samhall finns till när alla andra arbetsmarknadsinsatser är uttömda. Ett av målen, enligt direktiv från ägaren staten, är att medarbetare ska lämna bolaget för jobb utanför Samhall. 

2022 lämnade 1483 medarbetare, inom det arbetsmarknadspolitiska uppdraget, Samhall på grund av att de blivit rekryterade till en tillsvidareanställning eller tidsbegränsad anställning utanför bolaget.

– Jag är stolt över allt det jobb som lett fram till det här resultatet, varje steg närmare den ordinarie arbetsmarknaden är ett stort steg för individen. Ett arbete är så mycket mer än en försörjning och därför är Samhalls verksamhet så viktig både för individen och samhället i stort, säger Sara Revell Ford, vd Samhall.

Samhall är ett statligt ägt bolag och våra medarbetare inom det arbetsmarknadspolitiska uppdraget jobbar med alltifrån montering, paketering och lagerarbete till tvätt, lokalvård och avlastning inom äldreomsorgen. Staten sätter ramarna för vår verksamhet och Arbetsförmedlingen gör bedömningen om en person bör få ett jobb på Samhall eller ej. Sedan

Samhall grundades har mer än 200 000 personer matchats till ett arbete inom, och genom, bolaget.