För tillfället sker en medierapportering om Samhall och arbetsmiljön på våra arbetsplatser.

Samhall följer noga myndigheternas rekommendationer och riktlinjer avseende skyddsutrustning på arbetsplatsen. Vi uppdaterar löpande våra rutiner och instruktioner och sätter alltid medarbetarnas välmående i första rummet. I de fall där det nu rapporteras om brister så har det handlat om enstaka lokala avvikelser från våra rutiner eller att arbetet utfördes under en tid då kraven på skyddsutrustning inte var desamma som idag.

Samhall arbetar ständigt med det som är kärnan i vår verksamhet – att skapa rätt förutsättningar för varje medarbetares möjlighet till att utvecklas på jobbet. Detta avspeglas också i våra medarbetarundersökningar, där våra medarbetare uppger att de idag är mer nöjda med arbetet på Samhall än tidigare.

Vi jobbar varje dag för att skapa trygga och utvecklande arbetsplatser för våra 26 000 medarbetare.