Hoppa till innehåll Hoppa till huvudmeny
Samhall

Talangen Peter Sohlman

Han har gått från panikångest till att nästan förverkliga drömmen om att bli författare. För Peter Sohlman blev jobbet på Samhall vändningen.

Ute blåser en kall februarivind. 32-årige Peter ­Sohlman har just avslutat sin arbetsdag och kommit hem till det lilla samhället Roma mitt på Gotland. Ute blåser en kall februarivind. 32-årige Peter ­Sohlman har just avslutat sin arbetsdag och kommit hem till det lilla samhället Roma mitt på Gotland. Här bor han i en trea tillsammans med sin sambo Sandra och katten Sickan.

Trots kyliga vindar spenderar han gärna sin tid ute i den vackra gotländska naturen. Då framträder den kreativa ådran och skaparglädjen. För genom systemkamerans lins älskar Peter Sohlman att fånga både djur och natur i vackra bilder. Ofta hamnar de på Instagram och Facebook.

— Där lägger jag upp bilder till höger och vänster, bara för att det är roligt. Men visst vore det roligt att jobba mer med foto.

Hur hamnade då en norrlänning här på Gotland? Resan har varit lång och vindlande. Och till en början oerhört tung.

— Under uppväxten i Jokkmokk utsattes jag för svår mobbning. Till slut mådde jag riktigt dåligt och fick panikångest av att vara bland mycket folk, säger Peter ­Sohlman.

Den sociala fobin rotade sig hårt i honom. Ett vanligt jobb fungerade inte. Dessutom begränsades han av sin skolios, en ryggrad som är sned och som gör att ryggen plötsligt kan låsa sig om han är stilla för mycket. Något som orsakar stark smärta och kan få honom att skrika rakt ut.

– Jag lär tyvärr inte bli någon balettdansare, fortsätter han och skrattar.

I början av 20-årsåldern flyttade Peter Sohlman och familjen från Norrland till Strömstad på Västkusten. Där kom äntligen vändpunkten som började förvandla en extremt blyg kille till den han är i dag. Det började med att han själv föreslog för sin arbetsförmedlare att Samhall kanske skulle vara något för honom.

– Mina föräldrar hade jobbat där tidigare så jag kände till hur det fungerade, säger han.

Så blev det. Efter att ha gjort bra ifrån sig under praktiken blev det snart en fast anställning som lokal­vårdare. Men ett av Peter Sohlmans första uppdrag blev en rejäl utmaning: det stora köpcentret Nordby, nära gränsen till Norge. Ingen optimal plats för den som vill undvika folksamlingar.

– Som tur var kunde jag gå undan när jag ville och andas. Både mina arbetskamrater och arbetsgivaren visade stor förståelse. Jag fann en gemenskap och kunde växa som människa. Jag kan säga att det förändrade mitt liv, som dag och natt.

Beröm på vägen har betytt mycket för Peter ­Sohlmans utveckling.

– Att få höra av både arbetskompisar och chefer på Samhall att man gör ett bra jobb, det gör en starkare, säger han.

I dag brinner Peter Sohlman för att få bort de fördomar som finns och vill förmedla att Samhall är en arbetsplats med vanliga människor.

Det finns även en stor yrkesstolthet hos Peter Sohlman, det märks. Han har gått flera utbildningssteg inom lokalvård i Samhalls regi. Senast var han i Stockholm och fick lära sig om INSTA 800, en standard som bland annat bedömer städkvalitet.

– Det var lite nervöst för jag kände ju ingen, men det gick bra. Jag lärde mig bland annat att tänka på var nödutgångar, första hjälpen och brandsläckare finns på en arbetsplats.

Han berättar att han under sin tid i Strömstad skrev en insändare som blev publicerad i lokaltidningen. Där förde han fram hur viktiga alla lokalvårdare är och vad de gör för samhället.

– Tänk dig hur världen skulle se ut om ingen städade på alla kontor och andra arbetsplatser. Då skulle ingenting fungera!

Steg för steg har Peter Sohlman fortsatt att utmana sig själv. Att lämna Strömstad för Gotland är ytter­ligare ett exempel på det mod och den nyfikenhet som finns inom honom. Även om den stora drivkraften bakom flytten var kärleken till Sandra.

– Hon finns där i vått och torrt. Hon vet när jag tycker att det blir tufft.

Det är nu ungefär två år sedan flyttlasset gick till ön, en plats där Peter Sohlman också funnit trygghet i att fortsätta jobba som lokalvårdare. Han gillar att jobba självständigt och i sitt eget tempo, vilket han får göra i sin nuvarande tjänst.

Henrik Ågren, SOM är områdeschef hos Samhall på Gotland, bekräftar att det är helt rätt person på rätt plats.

– Jag upplever Peter som väldigt pålitlig. Han är noggrann, både som person och i allt han gör. Jag kan utan tvekan säga att han är en förebild för andra.

Första gången de träffades var för bara ett år sedan, när Henrik Ågren just hade tillträtt som områdeschef.

– Även om vi inte har känt varandra så länge känner jag till Peters historia. Jag vet att han har utvecklats enormt mycket, från att ha varit en väldigt blyg person till att bli en kille som är framåt och mer säker på sig själv.

”Planen är att det ska bli en kärlekshistoria i rymdmiljö.”

I dag har Peter Sohlman lärt sig hantera sin ångest, och ryggproblemen håller han i schack genom att vara aktiv både på jobbet och fritiden. Han berättar om ännu ett brinnande intresse: Att skriva. Och att en novell just nu växer fram i hans dator.

– Planen är att det ska bli en kärlekshistoria i rymdmiljö.

Mer än så vill han inte avslöja.

– Mina tankar rullar ständigt kring idéer och uppslag till min story. Kommer jag på något antecknar jag det direkt i telefonen, och skriver sedan in det på datorn så fort jag kommer hem. Djupt därinne har jag en önskan om att bli författare eller manusförfattare. Kanske blir det aldrig så – men man måste ju få drömma!

Ladda ner undersökningen

Ladda ner undersökningen

Processing of personal data

Samhall AB is the personal data controller in relation to all personal data collected when contacting us via the contact form on our website. By clicking on “I consent to the processing of my personal data by Samhall. Click here to read more.” you are giving Samhall permission to process your personal data. 

Which personal data does Samhall collect and for which purposes?

The personal data we collect include: your name, e-mail address, telephone number, company/business, city of operation, as well as any information you provide in the body of the message.

These personal data are collected to ensure that the most suited person from our team contacts you to assist with your query.

Your rights

You can withdraw your consent at any time, which means that Samhall is no longer allowed to process you personal data to contact you; you can also exercise your other rights:

 • You have the right to certain information regarding the ongoing processing of your personal data as well as access to these data.
 • Rectifications. You have the right to rectify incorrect or incomplete information about yourself.
 • The right to erasure (“the right to be forgotten”). In some cases, you have the right to request the deletion of your personal data or restrict the use of said information. However, there may exist certain legal obligations that prevent us from immediately deleting parts of the data. These obligations may come from accounting, tax or other legislation.
 • Upon request, you have in some cases the right to obtain and transfer some of your personal data to another personal data controller.

Where is your data processed and who is it shared with?

Your personal data is shared with companies outside the EU for e-mail management. For transfers outside the EU, data processing is based on standard EU contract clauses and we undertake all legal, technical and organisational measures within reason to ensure that data is handled securely and at an adequate level of protection. Furthermore, your personal data may be shared with suppliers to Samhall with the purpose of contacting you.

Complaints and personal data protection officers

If you believe that we have acted improperly in regard to your personal data you have the right to contact the Swedish Authority for Privacy Protection with a formal complaint.
We have appointed a data protection officer to ensure that we process your personal data in a transparent, appropriate and legal manner at all times. You can contact our data protection officer at the following:

Samhall AB
Data Protection Officer
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Phone number 020 – 572 572
E-mail address: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in för att kunna skicka Story till dig. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, adress och vilken relation du har till Samhall.

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna skicka Story till dig, antingen digitalt eller i print och kommer sparas så länge du fortfarande prenumererar på Story.

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att skicka Story till dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka epost till dig. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att skicka ut och administrera hanteringen av Story.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt formulär för synpunkter på & frågor om Samhall på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer vilken ort ärendet gäller och om du anger personuppgifter i meddelandet. Om du inte anger en viss personuppgift samlas den inte in.  

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna ta emot och hantera dina synpunkter och för att vid behov kunna kontakta dig. Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet.  

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att kunna kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se