Hoppa till innehåll Hoppa till huvudmeny
Samhall

”Det är viktigt att öka medarbetarnas självkänsla”

Genom att få medarbetarna att se sina styrkor och tro på sig själva får Jonna Stengel, områdeschef på Samhall i Nässjö, dem att växa och hitta motivation.
– Att få se en medarbetare slutligen nå sitt mål är det absolut bästa med mitt jobb, säger Jonna Stengel.

Personlig coachning och mental utveckling av medarbetarna var centralt för Jonna Stengel när hon 2021 började som områdeschef på Samhall i Nässjö. Hon kom då närmast från en tjänst som butikschef i Göteborg. Vid sidan av jobbet hade hon även arbetat som kontaktperson för en ung person med problem i tre år samt studerat till socialpedagog. När tjänsten som områdeschef på Samhall dök upp kände hon att det var helt rätt.

– I arbetet som kontaktperson får du mycket handledning vilket ökade mitt intresse för ledarskap. Sedan har jag hämtat mycket inspiration från föreläsare som Johannes Hansen och Tomas Gunnarsson. Det handlar om att tro på människan och att träna sig i att lyfta både sig själv och andra.

Det är fantastiskt med Samhall, jag lär mig något nytt hela tiden och jag utvecklas som ledare. Jobbet ger mig massor av energi.

Jonna Stengel

Medarbetarna utbildades

När hon tillträdde sin tjänst på Samhall lade Jonna Stengel mycket tid på lära känna-samtal i vilka hon försökte få medarbetarna att berätta om sina styrkor.

– Många svarade att de inte hade några, så tillsammans började vi gräva fram och lista de hårda och mjuka kompetenser som naturligtvis fanns där. Det var viktigt att öka självkänslan hos medarbetarna, säger Jonna Stengel.

I nästa steg lät hon medarbetarna gå utbildningen ”Att leda sig själv” som skapats av Bodil Ahlström, kompetensutvecklare på Samhallskolan. Inom ramen för denna får deltagarna ta fram sina styrkor och sina mål och det hela mynnar ut i ett kompetensbrev som deltagaren skriver till sig själv.

Bild på tre kvinnor i Samhallkläder. En i bakgrunden, två i förgrunden. De går i en lagerlokal.
Jonna Stengel och kollegan Jeanette Lindahl arbetar tätt tillsammans. Jeanette är teamledare hos kunden Flokk och har som uppgift att montera, fördela arbetet och ha kundkontakt.

– Är man motiverad och går den här utbildningen går det snabbt sedan, säger Jonna Stengel.

Hon berättar om en medarbetare, en kvinna som arbetat på Samhall i närmare 35 år, som länge drömt om att bli personlig assistent. Efter att ha gått utbildningen vågade hon söka en utannonserad tjänst som personlig assistent – och fick jobbet.

– Att få se en medarbetare växa i vilja, kraft och styrka på det här sättet för att slutligen nå sitt mål är det absolut bästa med mitt jobb, säger Jonna Stengel.

Lära känna-samtalen sätter också ljuset på vilka intressen medarbetarna har – något som kan leda till ett nytt jobb.

– En man berättade för mig att han älskade att meka med bilar hemma i sitt garage, men att han aldrig sökt mekanikerjobb eftersom han inte hade körkort. Han fick jobb på en bilverkstad, berättar Jonna Stengel.

Jonnas bästa tips för ledarskap i mångfald

 • Lägg mycket tid på lära känna-samtal. Uppmuntra medarbetarna att lyfta fram sina kompetenser.
 • Lyft vikten av positivt tänkande, att det går att nå sina mål.
 • Om det uppstår en konflikt, lägg allt annat åt sidan och ta tag i den direkt. Alla kan inte lösa konflikter på egen hand.

Bild på två samchallmedarbetare i en lagerlokal, en tjej och en kille. Båda bär svarta arbetskläder.
Jonna Stengel tillsammans med kollegan Daoud Habib, som arbetar med att montera ihop spakarna som reglerar stolens höjd.

Samhalls värdegrund viktig

Vid arbete med mångfald är det noga att se och höra alla medarbetare, samt att ta tag i konflikter direkt de uppstår och vara ödmjuk, förklarar hon.

– Genom att ta tag i konflikter direkt undviks många missförstånd. Och om jag har missat något eller någon är det jätteviktigt att jag ber om ursäkt.

Jonna Stengel betonar också att det är viktigt för stämningen i arbetsgruppen att som chef involvera medarbetarna i det egna arbetet.

– När vi har arbetsplatsträff, APT, brukar jag passa på att berätta vad som är på gång när det gäller exempelvis utbildning, nya kunder och utrekrytering. Det skapar delaktighet.

Samarbetet med kunderna i Nässjö fungerar bra, tycker Jonna Stengel och betonar att Samhall aldrig skulle ingå ett samarbete med en kund som inte uppfyller kraven på arbetsanpassning, positivt tänkande, närvarande ledare och skyddsombud. Viktigt är också att kunden ställer upp på Samhalls värdegrund, det vill säga tron på alla människors lika värde och tilltron till alla individers förmåga.

Det unika med Samhall är att arbetet där gör det möjligt att vara med och se när medarbetare förändrar sina liv, säger Jonna Stengel.

– Det är fantastiskt med Samhall, jag lär mig något nytt hela tiden och jag utvecklas som ledare. Jobbet ger mig massor av energi.

Mer om Jonna Stengel

Ålder: 33.

Arbetsplats: Har varit områdeschef för Samhall i Nässjö sedan 2021 där ett drygt 30-tal medarbetare monterar kontorsstolar hos företaget Flokk. Ytterligare några medarbetare arbetar med lagerarbete och städning hos ett par mindre kunder. Sedan april 2023 gruppchef över unga som har en LFU-anställning på Samhall i Jönköping.

Bästa egenskap som chef: Jag jobbar mycket med att höja mina medarbetares självkänsla, jag är närvarande och jag håller vad jag lovar.

Roligaste stunden på jobbet: När en medarbetare har nått sitt mål ­– det gör hela veckan för en områdeschef.

Inspiratörer: Den mentale rådgivaren Johannes Hansen, Bodil Ahlström, kompetensutvecklare på Samhallskolan, samt Tomas Gunnarsson, föreläsare som visar hur man tränar den inre konditionen för att lyfta sig själv och andra.

Detta vill jag förändra på arbetsmarknaden: Det bör finnas fler anpassade arbetsuppgifter så att det finns ett arbete för alla.

Ladda ner undersökningen

Ladda ner undersökningen

Processing of personal data

Samhall AB is the personal data controller in relation to all personal data collected when contacting us via the contact form on our website. By clicking on “I consent to the processing of my personal data by Samhall. Click here to read more.” you are giving Samhall permission to process your personal data. 

Which personal data does Samhall collect and for which purposes?

The personal data we collect include: your name, e-mail address, telephone number, company/business, city of operation, as well as any information you provide in the body of the message.

These personal data are collected to ensure that the most suited person from our team contacts you to assist with your query.

Your rights

You can withdraw your consent at any time, which means that Samhall is no longer allowed to process you personal data to contact you; you can also exercise your other rights:

 • You have the right to certain information regarding the ongoing processing of your personal data as well as access to these data.
 • Rectifications. You have the right to rectify incorrect or incomplete information about yourself.
 • The right to erasure (“the right to be forgotten”). In some cases, you have the right to request the deletion of your personal data or restrict the use of said information. However, there may exist certain legal obligations that prevent us from immediately deleting parts of the data. These obligations may come from accounting, tax or other legislation.
 • Upon request, you have in some cases the right to obtain and transfer some of your personal data to another personal data controller.

Where is your data processed and who is it shared with?

Your personal data is shared with companies outside the EU for e-mail management. For transfers outside the EU, data processing is based on standard EU contract clauses and we undertake all legal, technical and organisational measures within reason to ensure that data is handled securely and at an adequate level of protection. Furthermore, your personal data may be shared with suppliers to Samhall with the purpose of contacting you.

Complaints and personal data protection officers

If you believe that we have acted improperly in regard to your personal data you have the right to contact the Swedish Authority for Privacy Protection with a formal complaint.
We have appointed a data protection officer to ensure that we process your personal data in a transparent, appropriate and legal manner at all times. You can contact our data protection officer at the following:

Samhall AB
Data Protection Officer
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Phone number 020 – 572 572
E-mail address: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in för att kunna skicka Story till dig. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, adress och vilken relation du har till Samhall.

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna skicka Story till dig, antingen digitalt eller i print och kommer sparas så länge du fortfarande prenumererar på Story.

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att skicka Story till dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka epost till dig. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att skicka ut och administrera hanteringen av Story.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt formulär för synpunkter på & frågor om Samhall på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer vilken ort ärendet gäller och om du anger personuppgifter i meddelandet. Om du inte anger en viss personuppgift samlas den inte in.  

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna ta emot och hantera dina synpunkter och för att vid behov kunna kontakta dig. Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet.  

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att kunna kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se