– Traditionellt sett kanske man vill att en lokalvårdare inte syns och hörs, men vi har alltid tyckt tvärtom, säger Louise Thomson, ansvarig för upphandling och kvalitetssäkring på Swedavia Arlanda Airport. Medarbetarna från Samhall är en viktig del av Arlanda och bidrar till att våra resenärer får en positiv och trygg upplevelse av flygplatsen.

På Arlanda arbetar närmare 450 medarbetare från Samhall med service och lokalvård dygnet runt. Här guidar de resenärer från hela världen till olika terminaler, toaletter och bagageutlämning. Ett jobb som förutom hög servicekänsla och social förmåga, även gynnas av flerspråkiga medarbetare.

Mångfald ger extra service

Arlanda ägs av Swedavia, ett statligt bolag som driver tio av Sveriges flygplatser. De har tagit vara på den mångfald som finns inom Samhall genom att ge alla medarbetare språkflaggor på sina namnskyltar. På så sätt kan resenärer snabbt se vilka av medarbetarna de ska vända sig till om de vill bli guidade på sitt eget språk.

– Det är fantastiskt att kunna erbjuda våra resenärer hjälp på deras eget språk om de behöver det, säger Louise Thomson. På en internationell flygplats som Arlanda är det såklart oerhört värdefullt.

Skräddarsydd tjänst efter Swedavias önskemål

Swedavia inledde sitt samarbete med Samhall 2015 efter att de vunnit upphandlingen av lokalvården. I dag ansvarar de för hela Arlandas lokalvård, vilket omfattar samtliga terminaler och 60 driftsbyggnader.

– Samhall kunde erbjuda en skräddarsydd tjänst utifrån våra önskemål och krav, berättar Louise Thomson. De kan lokalvård, har kompetent ledning och bra stödfunktioner. När vi anlitar Samhall så köper vi inte ett hur utan ett vad. Jag har ingen aning om hur exempelvis ett kalkstensgolv ska hanteras men den typ av kunskap finns hos Samhall.

Samhall kunde erbjuda en skräddarsydd tjänst utifrån våra önskemål och krav

Louise Thomson, ansvarig för upphandling och kvalitetssäkring på Swedavia Arlanda Airport

Stolta medarbetare ger stark gemenskap

Att flera av Samhalls medarbetare har arbetat på Arlanda under många år tror Louise Thomson även bidrar till en starkare sammanhållning bland personalen.

–Trots att Arlanda är en väldigt stor arbetsplats så finns det en stark gemenskap här. Man är stolt över att arbeta på flygplatsen och känner att vi krokar arm och gör det här jobbet tillsammans. Det är en stolthet som Samhall är delaktiga i, säger Louise Thomson.

–Trots att Arlanda är en väldigt stor arbetsplats så finns det en stark gemenskap här. Man är stolt över att arbeta på flygplatsen och känner att vi krokar arm och gör det här, säger Louise Thomson.

Utmaning

För att en stor flygplats som Arlanda ska kunna hålla öppet krävs daglig lokalvård. Swedavia behövde hitta en städ entreprenör som både hade kapacitet att städa flygplatsen och samtidigt verka som servicevärdar i en internationell miljö.

Lösning

Samhall presenterade en lösning på lokalvård efter Swedavias önskemål och krav. I dag arbetar mellan 400 och 450 medarbetare från Samhall på Arlandas samtliga terminaler och i 60 drifts-byggnader, och ser till att flygplatsen är ren och fräsch. Som medarbetare på Arlanda får Samhalls personal även ta rollen som servicevärdar för att hjälpa och guida resenärer rätt.

Effekt

En ren och fräsch flygplats med bra service är avgörande för att både resenärer och anställda får en bra upplevelse av Arlanda, dygnet runt, alla dagar i veckan. Att den mångfald som finns bland Samhalls personal även har lett till att lokalvårdarna många gånger kan bistå resenärer på deras modersmål ger extra värde på en internationell arbetsplats som Arlanda.