Vårt uppdrag

Samhalls huvuduppgift är att skapa utvecklande jobb åt personer med funktionsnedsättning. Riktiga arbeten som skapas i kunduppdrag, på marknadsmässiga villkor i konkurrens med andra. Med andra ord tar vi vara på en outnyttjad resurs – arbetsföra personer med funktionsnedsättning – och gör den konkurrenskraftig på arbetsmarknaden.

Det har hänt mycket sedan Samhall startades 1980. Utvecklingen speglar inte bara företagets resa utan också hur synen på människor med funktionsnedsättning har förändrats. Begreppet ”skyddad verkstad” tillhör historien.

Aktivt stöd och professionell matchning

Samhalls uppdrag handlar idag inte om att passivt sysselsätta människor som har svårt att få arbete. Genom aktivt stöd och professionell matchning skapar vi istället möjligheter att utföra viktiga jobb. Vi är övertygade om våra medarbetares förmåga att leverera både kvalitativa och efterfrågade varor och tjänster. Därför är vi heller inget välgörenhetsföretag.

Arbetsförmedlingen avgör

Det är Arbetsförmedlingen som avgör vilka som får jobb på Samhall. Vår uppgift är sedan att ge dem chansen genom att matcha rätt person med rätt uppgift. Det handlar om att se möjligheterna och inte problemen, och att möta de fördomar som finns både i arbetslivet och i samhället. Vi tror på en både god och lönsam affär som grund för att utveckla personer med funktionsnedsättning. Samtidigt bryter vi ett utanförskap, stärker självkänslan hos våra medarbetare och bidrar till en ökad mångfald i arbetslivet.

Vi är stolta!

Vi vågar påstå att den servicenivå vi levererar och våra medarbetares engagemang är oslagbart. Det gör det lätt att vara stolt över Samhall.

Få företag jublar när deras personal väljer att byta arbetsgivare. Hos oss är det tvärtom – det är ett bevis på att vi har lyckats med det uppdrag vår ägare, staten, har gett oss. Målet är att 1 500 våra medarbetare varje år ska lämna oss för ett arbete hos andra arbetsgivare. Det glädjer inte bara de som får ett nytt jobb. När vi slussar ut så många människor med funktionsnedsättning är nyttan också ovärderlig för samhället.