Fastighetsanknutna tjänster

Fastighetsanknutna tjänster – Facility Management

Samhall erbjudande inom fastighetsanknutna ”hårda tjänster” innehåller exempelvis teknisk fastighetsförvaltning, energioptimering, yttre och inre fastighetsskötsel, säkerhetstjänster.

Vårt erbjudande inom fastighetsanknutna tjänster

  • Fastighetsskötsel – Yttre: markskötsel, snöröjning, hantering av lek- och idrottsutrustning, vattenanläggningar och annan utrustning i utemiljö.
  • Fastighetsskötsel – Inre: avfallshantering, flyttning, städning
  • Teknisk fastighetsförvaltning
  • Säkerhet
  • SBA (Brandskyddsarbete)
  • Flyttservice

Nya Aff

Inom Facility Managements utgår vi ifrån Nya Aff-strukturens benämningar och koder av tjänsteområden för enreprenadspecifika tjänster. På så sätt skapar vi de bästa förutsättningarna för en väl fungerande fastighetsförvaltning och Facility Management leverans tillsammans med våra kunder.

Intresserad? Kontakta oss!

Relaterade kunder

Swedbank
Max hamburgerrestauranger
ICA Sverige
Ikea